Netwerk Veiligheid 1

advertisement
Netwerk Veiligheid
1
Netwerk Veiligheid = Veilig
netwerk
2
Basis randvoorwaarden voor een veilig
netwerk
Vertrouwen en vertrouwelijk
Bestuurlijke verankering
Convenant
Geen concurrentie op veiligheid
Escalatieprocedure bij calamiteiten
Regionale ondersteuning door Bureau SRZ
3
Activiteiten Netwerk
– 
– 
– 
– 
Elkaar ontmoeten
Gezamenlijke activiteiten
Delen van informatie
Publicaties / Studies
4
Elkaar ontmoeten
• 
• 
• 
• 
5x regionaal overleg veiligheidcoördinatoren
2x regionaal overleg veiligheid- en kwaliteitcoördinatoren
1x gezamenlijk overleg met bestuurders
Jaarlijkse themadag in teken van kennis, vaardigheid en
ontspanning
•  Bij elkaar op bezoek
5
verv
ald
at,
co
rr v
erp
akk
in
juis
te
g
Ma
pla
t. a
ats
se p
,w
ijze
tis ch
op
ew
ge
ijz e
d
s te
ri e
in st
le ve
r.ta
ld
fels
ge
de
s ta
p
an
on
de
rh
et
Ge
ple
bru
nu
ik t
m
ins
tr
.g
Ge
ete
bru
ld
ik t
e
ng
ins
ed
tr.
Na
oc
ge
ald
ran
en
gsc
ge
hik
te ld
te
ng
en
ed
ge
em
do
c.
in n
aa
lde
nc
on
tg
Ga
ed
zen
ge
teld
en
ge
do
c
Afv
al
juis
ta
fge
Pa
voe
k ke
rd
t ju
iste
ma
nie
rg
eo
pe
nd
Ste
r.
SM
H
gescoord
• 
• 
• 
• 
• 
• 
in st
.ta
fe ls
Gezamenlijke activiteiten
Kenniscentrum
Patiëntveiligheid
Jaarlijks symposium
Sireneacties
Handhygiëne
Friendly audits
Gezamenlijk advies
Trainingen
12
Instrumentarium
10
8
6
4
Ja
2
Nee
0
6
Delen van informatie
•  Best practice
•  Implementatietrajecten van thema’s
•  Specifieke onderwerpen met gezamenlijke belangstelling
– 
• 
• 
• 
• 
Bijv: hoofdbehandelaarschap, overdracht bij radiologie
Terugkoppeling vanuit landelijk netwerk
Leerervaringen vanuit symposia etc
Benchmark (sireneactie, friendly audits, KPI’s)
Terugkoppeling van leermomenten uit calamiteiten
7
Netwerk Publicaties / Studies
• 
• 
• 
• 
Sireneactie
Friendly audit
Polsbandje
iBMG
8
Download