Slide 1

advertisement
Een gescheiden glasvezelnetwerk
Proeftuin Leylab
Direct inzetbare profielen: relevanter en goedkoper
• 120 gezinnen
• 200 proefpersonen
• grote actoren
Een gescheiden netwerk
• Wat het panel krijgt:
– 100 Mbps symmetrisch voor elk
– Android Tablet
– Mini-PC verbonden met HDTV
• Wat bedrijven krijgen:
–
–
–
–
–
Een gemotiveerd, actief en divers panel
MS Windows, Android, iOS, etc
ENOLL lidmaatschap opent Europese deuren
Volledig gescheiden niet-commercieel netwerk
Gedetailleerde logging door iLabO
Sterk lokaal gebonden gemeenschap
Samenhorigheid: een
van ideeën is veel
rijker als mensen elkaar kennen
Gemakkelijk om panel
Lokale spelers:
LeYLab domeinen
Multimedia
E-Care
Gaming
LeYLab partners
LeYLab is made available thanks to the support of
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards