Utrecht 2040

advertisement
Strategie
Utrecht 2040
Harm van den Heiligenberg,
provincie Utrecht
Ruimteconferentie 3 november 2009
1
Waarom een strategie
• Gevoel van urgentie: overdruk vraagt
keuzes
• Behoefte aan meer anticiperen op
langetermijn
• Duurzame ontwikkeling
• Beleidsintegratie
Werkwijze
Foto 2008
Strategische
analyse
Trends
2010-2040
per thema
Doelen &
opgaven
2010-2040
Opties
duurzaamheids
principe
Toets
Projecten
3
Kenmerken
•
•
•
•
Voor grondgebied en samenleving
Ruimtelijk-economisch, fysiek, sociaal
Wetenschap als basis
Met regiopartners: gelijkwaardigheid
obv. synergie
• Ambtelijk en politiek leertraject
Foto 2008
Modal split
Capaciteit
WO en HBO
OV-ontsluiting
Filezwaarte
Soortenrijkdom
graslanden
Soortenrijkdom
water
Soortenrijkdom
heide
Soortenrijkdom bos
Netto/bruto
verhouding
Voorraad
bedrijventerreinen
Oppervlakte
natuur (EHS)
Horizonvervuiling
Soortenrijkdom
akkers
Natuurlijkheid
Omgevingstrends (wat zien ik?)
• klimaatverandering
• afname biodiversiteit
• groei handels- en comm.stromen EU
2023
2019
2015
2011
2007
2003
1999
1995
1991
1987
1983
1979
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
• groei mobiliteit
• interesse in erfgoed
1975
Bevolkingsgroei (%)
• verdienstelijking economie
Tijd (in jaren)
Prov. Utrecht (bevolkingsgroei, %)
Overig prov. Utrecht (bevolkingsgroei, %)
Amersfoort (bevolkingsgroei, %)
Utrecht (bevolkingsgroei, %)
• bevolkingsgroei
• grote vraag naar woningen
• vergrijzing
• segregatie
6
De analyse: een aantrekkelijke regio....
Kennis/cultuur
human capital
Ligging
(Stads-)landschap
ontmoetingspunt
rijke schakering kwaliteiten
De analyse: een aantrekkelijke regio....
onder hoge druk
Kennis/cultuur
achterblijvers en afhakers
Ligging
(Stads-)landschap
onbereikbaarheid,
lucht, geluid
afname kwaliteit door
verstedelijking & klimaat
De strategie: versterken wat goed is;
uitholling doorbreken
Kennis/cultuur
kenniseconomie voor iedereen
duurzame ontwikkeling
Ligging
(Stads-)landschap
bereikbaar blijven
toename kwaliteit landschap,
behoud variëteit
De uitwerking in 6 thema’s
•
•
•
•
•
•
Ruimtegebruik (Binnenstedelijk bouwen, functiemenging)
Kenniseconomie (innovatie, duurzame economie)
Bereikbaarheid (bereikbaar blijven, winst op andere domeinen)
Energie en klimaat (klimaatneutraal en klimaatbestendig)
Sociale leefomgeving (participatie en cohesie)
Natuur en landschap (landbouw, verbetering natuur en
landschap)
Bronnen voor de opgaven
foto
duurzaamheidskader
De opgaven
trends
kernkwaliteiten
11
De analyse was complex,
nu nog de concretisering in
projecten!
12
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards