Seismic anisotropy inside the Earth from a model space search

advertisement
GEOLOGICA ULTRAIECTINA
Mededelingen van de
Faculteit Geowetenschappen
Universiteit Utrecht
No. 230
Seismic anisotropy inside the Earth
from a model space search approach
Caroline Beghein
Promotor:
Co-promotor:
Prof.Dr. R. D. van der Hilst
Department of Seismology
Faculty of Geosciences
Utrecht University
The Netherlands
and :
Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences
Massachusetts Institute of Technology
USA
Dr. J. Trampert
Department of Seismology
Faculty of Geosciences
Utrecht University
The Netherlands
Members of the dissertation committee:
Prof.Dr. C. Spiers
Faculty of Geosciences
Utrecht University
Prof.Dr. A. Forte
GEOTOP
Université de Québec à Montréal
Prof.Dr. M. Cara
Institut de Physique du Globe de Strasbourg
Prof.Dr. J.-P. Montagner
Institut de Physique du Globe de Paris
Seismic anisotropy inside the Earth
from a model space search approach
Seismische anisotropie in de aarde door
middel van een zoekalgoritme in de
model ruimte
(met een samenvatting in het Nederlands)
PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR
AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF. DR. W.H. GISPEN,
INGEVOLGE HET BESLUIT VAN HET COLLEGE VOOR PROMOTIES
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN
OP VRIJDAG 3 OCTOBER 2003 DES MIDDAGS TE 14:30 UUR
DOOR
Caroline Beghein
Geboren op 22 mei 1975, te Rocourt, België
Promotor:
Co-promotor:
Prof.Dr. R. D. van der Hilst
Department of Seismology
Faculty of Geosciences
Utrecht University
The Netherlands
and :
Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences
Massachusetts Institute of Technology
USA
Dr. J. Trampert
Department of Seismology
Faculty of Geosciences
Utrecht University
The Netherlands
The research described in this thesis was carried out at:
Faculty of Geosciences
Vening Meinesz Research School of Geodynamics
Utrecht University
Budapestlaan 4
3584 CD Utrecht
The Netherlands
http://www.geo.uu.nl/Research/Seismology/
ISBN: 90-5744-090-3
C’est ce que nous pensons déjà connaı̂tre
qui nous empêche souvent d’apprendre
It is often what we think we already
know that prevents us from learning
(Free translation from French to English)
Claude Bernard, French philosopher, 1813-1878
Download