Serie en Parallelschakeling

advertisement
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
Fischer Technik: E-Tec
Technologische Opvoeding
1e Graad A
1
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
Wegwijs/Inleiding:












Lees individueel dit hoofdstuk aandachtig
De “DOE-opdrachten” , zowel op de PC als de bouwopdrachten ,voer je uit
per 2
Vul de gevraagde antwoorden in op de daarvoor voorziene plaats en geef ze de
gevraagde opmaak
Sla regelmatig je oefening op !!!!!!
Voer de gevraagde “DOE-opdrachten” zorgvuldig uit, verdeel de taken
Laat de bouwoefeningen eerst door de leerkracht controleren vooraleer zelf
te testen
Op het einde van dit hoofdstuk moet je een korte vragenlijst met evaluatieblad
invullen
Vraag de juiste bouwdoos aan je leerkracht. De doos die je toegewezen
wordt is volgens alfabet. De eerste 2 leerlingen van het alfabet krijgen doos nr
1. Let wel, deze doos blijf je behouden tot en met het laatste hoofdstuk, dus
blijf je hier verantwoordelijk voor.
Vraag ook een PC aan je leerkracht. Hier hanteren we hetzelfde principe als de
bouwdoos. De eerste 2 leerlingen van het alfabet krijgen PC 1
Elke nieuwe bouwdoos wissel je van partner
Het uitprinten van het hoofdstuk doe je pas nadat dit volledig is afgewerkt en
na toestemming van de leerkracht
Deze afspraken herhalen zich voor alle volgende hoofdstukken.
Legenda symbolen in de opdracht:
 Let op: Veiligheidstips
 Zoek op: Zoekopdracht via internet
 Vul in: Vul verder aan
 Download: Open de opdracht en sla op in je
eigen map op het netwerk
Bouw: Opbouwen van de oefening
Voer uit op PC: Opdracht uitvoeren via de computer
Testen: Je mag de opstelling uittesten
Technologische Opvoeding
1e Graad A
2
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
E-Tec: H3: Serie- en parallelschakeling
Vul onderstaande tabel in:
Leerlingen: …………………….
…………………….
Klas:……………………………
Bouwdoos nr.: ……………..
PC nr.: ……………………..
We willen nu nagaan wat er gebeurt als men in een stroomkring niet slechts één, maar
meerdere verbruikers gebruikt.
Voer uit op PC :

Sla dit document op in: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec als Z:\je eigen
map\fischer technik\E-Tec \H3.doc
3.1 De serieschakeling:
Bouw: Bouw onderstaande stroomkring. In deze volgende oefening nemen we 2
kogellampen als verbruikers. De bouwtekening is
terug te vinden in de bouwhandleiding op de
website www.Proweto.be.
Deze schakeling waar de 2 verbruikers (lampen in dit
geval) achter elkaar worden geschakeld, noemen we een
serieschakeling. Het eindpunt van de eerste verbruiker
wordt hier verbonden met het beginpunt van de tweede
verbruiker, het eindpunt van de tweede met het beginpunt
van de derde…
 Vul in/Testen:
Hoe helder branden de lampen in vergelijking met de stroomkring
met één lamp in vorig hoofdstuk? Kruis de juiste oplossing aan.
(Weet je het niet meer, bouw dan de stroomkring met één lamp nog eens en vergelijk)
Helderder
Even helder
Donkerder
We gaan nu trachten te achterhalen hoe we deze waarneming kunnen aantonen:
Technologische Opvoeding
1e Graad A
3
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
We gaan nu met een “digitale multimeter” de stroom- en spanningswaardes van dit
schakelschema trachten te achterhalen. Op die manier kunnen we zien welke spanningen er
over de lampen staan en welke stroomsterkte erdoor vloeit.
 Vul in/Testen:
Vraag 2 digitale meettoestellen aan je leerkracht. We gaan nu
gelijktijdig spanning en stroom meten. Stel hiervoor het meettoestel op de juiste manier in,
sluit de meetsnoeren juist aan. Met toestel 1 gaan we spanning meten, met toestel 2 de
stroomsterkte.
 Let op:
Stroom meten doe je door je meettoestel in serie te schakelen met
de verbruiker, de spanning meet je door het meettoestel in
parallel te schakelen met de verbruiker. Laat alvorens je spanning
aan te koppelen, je instellingen controleren door je leerkracht.
 Vul in/ Zoek op: Teken deze symbolen en schema’s best eerst
in potlood!!! Zoek op de website www.google.be bij afbeeldingen.
Voeg het symbool van een ampéremeter in
Voeg het symbool van een voltmeter in
Teken op een los blad een schakelschema van een serieschakeling met 2 lampen, één
ampéremeter en 3 voltmeters. De voltmeters schakel je over de bron en over elk van de 2
lampen. De ampéremeter teken je tussen de bron en de verbruiker. Plaats ook een schakelaar
in dit schema.
Laat dit schema door je leerkracht even checken.
Voer uit op PC :
1. Scan op de computer van de leerkracht dit schema in en
sla deze afbeelding op in je map op het netwerk onder de
naam: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec
\serieschakeling E-Tec.doc
 Voeg deze afbeelding nadien in op deze bladzijde.
Technologische Opvoeding
1e Graad A
4
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
Voer uit op PC :

Sla dit document nogmaals op in: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec als Z:\je
eigen map\fischer technik\E-Tec \H3.doc
Bouw/Testen: Bouw nu bovenstaande stroomkring. In deze stroomkring neem je
opnieuw de 2 kogellampen als verbruikers en de regelbare
adapter als spanningsbron.
 Let op: De regelbare adapter moet op 9V DC staan.
 Vul in/Testen:
Meet nu de verschillende waardes
en vul onderstaande tabel in.
De ampéremeter moet je voor elke stroommeting van plaats
wisselen.
Spanning
over de
bron
Spanning
over lamp
1
Spanning
over lamp
2
…..V
…..V
…..V
Stroomsterkte Stroomsterkte
tussen bron
tussen 1e en 2e
en 1e
verbruiker
verbruiker
…..A
…..A
Stroomsterkte
tussen 2e
verbruiker en
bron
…..A
Welke conclusie kan je trekken in verband met de gemeten spanningen?
…………………………………………………………………………………………….
Welke conclusie kan je trekken in verband met de gemeten stromen?
…………………………………………………………………………………………….
3.2 De parallelschakeling:
Doe nu hetzelfde voor volgende stroomkring:
Bouw: Bouw onderstaande stroomkring. In deze volgende oefening nemen we eveneens
2 kogellampen als verbruikers. De bouwtekening is
terug te vinden in de bouwhandleiding.
Deze schakeling waar de 2 begin- en eindpunten van
de verbruikers (lampen in dit geval) aan elkaar
worden geschakeld, noemen we een
parallelschakeling.
Technologische Opvoeding
1e Graad A
5
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
 Vul in/Testen:
Hoe helder branden de lampen in vergelijking met de stroomkring
met één lamp in vorig hoofdstuk? Kruis de juiste oplossing aan.
(Weet je het niet meer, bouw dan de stroomkring met één lamp nog eens en vergelijk)
Helderder
Even helder
Donkerder
Opmerking:
Waar lijnen elkaar kruisen in een schakelschema, en er op dit kruispunt een elektrische
verbinding is, wordt dit aangeduid met een zwarte stip. Waar lijnen elkaar kruisen zonder
zwarte stip, is geen elektrische verbinding.
Ook hier gaan we trachten te achterhalen hoe we deze waarneming kunnen aantonen:
We gaan opnieuw met een “digitale multimeter” de stroom- en spanningswaardes van dit
schakelschema trachten te achterhalen.
 Vul in/Testen/ Zoek op:
Vraag 2 digitale meettoestellen aan je
leerkracht. We gaan nu gelijktijdig spanning en stroom meten. Stel hiervoor het meettoestel
op de juiste manier in, sluit de meetsnoeren juist aan. Met toestel 1 gaan we spanning meten,
met toestel 2 de stroomsterkte.
Teken op een los blad een schakelschema van een parallelschakeling met 2 lampen, één
voltmeter en 3 ampéremeters. De voltmeter schakel je over de bron. De ampéremeters teken
je tussen de bron en het eerste elektrische kruispunt, tussen de kruising en de eerste verbruiker
en tussen de kruising en de tweede verbruiker. Plaats ook een schakelaar in dit schema.
Laat dit schema door je leerkracht even checken.
Voer uit op PC :


Scan op de computer van de leerkracht dit schema in en sla deze afbeelding op in je
map op het netwerk onder de naam: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec
\parallelschakeling E-Tec.doc
Voeg deze afbeelding nadien in op deze bladzijde.
Technologische Opvoeding
1e Graad A
6
Provinciaal Instituut Lommel
Fischer Technik
E-Tec
H3: Serie- en parallelschakeling
Voer uit op PC :

Sla dit document nogmaals op in: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec als Z:\je
eigen map\fischer technik\E-Tec \H3.doc
Bouw/Testen: Bouw nu bovenstaande stroomkring. In deze stroomkring neem je
opnieuw de 2 kogellampen als verbruikers en de regelbare adapter als spanningsbron.
 Let op: De regelbare adapter moet ook hier op 9V DC staan.
 Vul in/Testen:
Meet nu de verschillende waardes en vul onderstaande tabel in.
De voltmeter moet je voor elke spanningsmeting van plaats wisselen.
Spanning
over de
bron
Spanning
over lamp
1
Spanning
over lamp
2
…..V
…..V
…..V
Stroomsterkte Stroomsterkte Stroomsterkte
tussen bron
tussen
tussen kruising
e
en kruising
kruising en 1
en 2e
verbruiker
verbruiker
…..A
…..A
…..A
Welke conclusie kan je trekken in verband met de gemeten spanningen?
…………………………………………………………………………………………….
Welke conclusie kan je trekken in verband met de gemeten stromen?
…………………………………………………………………………………………….
Samenvatting:
Serie:
Schakelt men in een stroomkring 2 lampen achter elkaar, dan noemt dit een “serieschakeling”.
In deze serieschakeling delen de beide verbruikers de ter beschikking staande spanning.
Daarom branden 2 lampen in serie minder fel als slechts één lamp.
Parallel:
Schakelt men in een stroomkring 2 lampen parallel, dan noemt men dit logischerwijs een
“parallelschakeling”. In dit geval hebben beide lampen de volledige spanning ter beschikking.
Daarom branden beide lampen hier even helder als slechts één lamp.
Voer uit op PC :


Sla dit document nogmaals op in: Z:\je eigen map\fischer technik\E-Tec als Z:\je
eigen map\fischer technik\E-Tec \H3.doc
Print je document Z:\je eigen map\fischer technik \E-Tec\\H3.doc af en overhandig
het aan je leerkracht.
Je mag nu verder gaan naar opdracht 4, vraag deze aan je leerkracht.
Technologische Opvoeding
1e Graad A
7
Provinciaal Instituut Lommel
Download