Vakleraar : BF Datum : 8 maart 07 Naam : Voornaam : Klas

advertisement
Vakleraar : BF
Naam :
Voornaam :
Datum :
Klas :
Volgnummer :
EINDTOETS
JUIST of NIET JUIST ???
8 maart 07
Punten
ELEKTRICITEIT IN HUIS
verbeteringen zijn niet geldig !!!
Hoe groter de draaddoorsnede van een geleider, hoe groter de stroom mag
zijn die door die geleider gevoerd mag worden.
Alle schakelaars mag je gebruiken in vochtige plaatsen zoals een badkamer
De werking van een elektrische bel is gebaseerd op de aantrekking tussen de
+ en –pool van een batterij.
De nuldraad N in een elektrische installatie heeft steeds een geel/groene kleur
Een lijndraad L in een enkelpolige schakeling moet steeds met de Paansluiting van de schakelaar verbonden worden.
Het A.R.E.I. is het algemeen reglement voor elektrische installaties in Europa.
Een wisselschakelaar heeft 3 aansluitklemmen en 1 bedieningsknop.
Een elektrische stroomkring is gesloten als er geen onderbreking in de kring
voorkomt en de stroombron stroom levert.
In een elektrisch schema beteken de letters PE dat het om de aardgeleider
(aarding) gaat.
De dubbelpolige schakelaar wordt gebruikt om vanop 2 plaatsen 1
verlichtingspunt (lamp) te kunnen bedienen (bv slaapkamer ).
Een gloeilamp 25W 240V E27 betekent dat deze lamp op een
veiligheidsspanning tot 27 volt kan gebruikt worden.
Een gloeilamp geeft meer licht dan warmte.
De aanbevolen draaddikte voor stopcontacten is 1,5 mm
Lichtkringen worden beveiligd met automatische veiligheden van 25 A.
3 Wafelijzers van elk 1000 W 240 V kunnen zonder problemen in een
stroomkring geplaatst worden die beveiligd is met een smeltzekering van 16
Ampére.
Een differentieelschakelaar onderbreekt de elektrische stroom enkel bij
overbelasting van de stroomkring.
De gloeidraad van een gloeilamp is gemaakt van wolfram.
Een andere benaming van aftakdoos is stopcontact.
In een huisinstallatie plaatst men de verlichtingspunten best in serie.
Als de twee polen van een bron rechtstreeks in contact komen, dwz zonder
verbruiker er tussen, spreken we van kortsluiting.
20
JUIST NIET
JUIST
Download