economie havo 2017-II

advertisement
economie havo 2017-II
Opgave 3
China grijpt in
Uit een krant, 31 augustus 2015:
De koers van de Chinese yuan is door ingrepen van de centrale bank van
China in de maand augustus van dit jaar gedaald van 0,161 naar 0,156
US dollar. De centrale bank beïnvloedt al lange tijd de koers van de yuan
door rentebeleid en interventies (aan- en verkooptransacties) op de
valutamarkt. Door de koersdaling probeert de centrale bank via de
betalingsbalans de beoogde economische groei in China voor dit jaar te
realiseren.
1p
12
2p
13
2p
14
2p
15
Bereken met hoeveel yuan de koers van de dollar (uitgedrukt in yuan) in
de maand augustus 2015 is veranderd.
Heeft de centrale bank in augustus de rente verhoogd of verlaagd om de
koersdaling van de yuan te bewerkstelligen? Licht het antwoord toe.
Gebruik bron 1.
Noteer het nummer van de grafiek uit bron 1 die de interventie op de
valutamarkt om de koersdaling van de yuan te bewerkstelligen juist
weergeeft.
Leg uit dat de koersdaling van de yuan via de lopende rekening van de
betalingsbalans kan leiden tot meer economische groei in China.
Een Amerikaanse econoom reageert op de recente ontwikkelingen in
China: “De koersdaling die de centrale bank met haar maatregelen heeft
veroorzaakt, is een vorm van protectie. Als de Verenigde Staten (VS)
tegenmaatregelen nemen, wordt de vrijhandel beperkt en dat zal de
economische groei van beide landen vertragen. Ik zal uitleggen
waarom ….”
3p
2p
16
17
Schrijf in ongeveer 50 woorden de uitleg van de econoom. In de uitleg
moeten de volgende aspecten aan de orde komen:
 een reden waarom de koersdaling van de yuan ten opzichte van de
dollar de economische groei van de VS zal afremmen
 een andere vorm van protectie (dan een koersdaling) die de regering
van de VS kan nemen als tegenmaatregel
 een reden waarom protectie door de VS de economische groei van
China zal vertragen
De VS kan door middel van protectie ook de eigen groei belemmeren, nog
zonder dat China tegenmaatregelen neemt.
Leg dit uit.
www.examenstick.nl
1
www.havovwo.nl
economie havo 2017-II
Opgave 3
China grijpt in
bron 1
koers Chinese yuan in US dollar op de valutamarkt
koers
yuan in dollar
1
koers
yuan in dollar
A
2
A
P
P
V1
V2
V2
V1
Q
Q
aantal yuan
aantal yuan
koers
yuan in dollar
3
koers
yuan in dollar
A1
A2
4
A2
A1
P
P
V
V
Q
Q
aantal yuan
aantal yuan


V of V1 en A of A1: vraag respectievelijk aanbod op 1 augustus 2015
V2 en A2: vraag respectievelijk aanbod na de ingreep
www.examenstick.nl
2
www.havovwo.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards