De Chinese yuan: minder mysterieus

advertisement
Uitsluitend voor media
Column
De Chinese yuan: minder mysterieus
25 augustus 2015| Auteur: Peter Sengelmann, Senior Portfolio Manager, Emerging Market & Asian Debt –
Local Currency and Local Bonds
De yuan verloor op 11 augustus 1,9% versus de Amerikaanse dollar. Op het eerste gezicht leek deze
door de Chinese centrale bank gemanipuleerde devaluatie positief. Toen Argentinië in 2001 afstapte
van de koppeling met de dollar, leverde de peso op één dag 40% in. Het besluit van Zwitserland in
januari van dit jaar om de plafondkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro los te laten,
leidde tot een koersstijging van meer dan 19%. De beweging van de yuan steekt daarbij schril af.
De markten hebben echter hevig gereageerd. De Financial Times noemde de verrassende devaluatie van Peking
een “escalatie van valutaoorlogen” en volgens The Guardian zou deze stap het “beste kunnen worden gezien als
een noodsignaal van Peking”. Analisten zagen de devaluatie van China als een poging om de export te stimuleren,
omdat het land de controle over zijn economie aan het verliezen was. De vrees is dat de yuan in een neerwaartse
spiraal terechtkomt.
Het wisselkoersbeleid van China werkte als volgt: de centrale bank stelde elke ochtend een spilkoers vast en greep
in de loop van de dag in om te voorkomen dat de wisselkoers meer dan 2% boven of onder deze spilkoers zou
uitkomen. Critici beweren al lang dat China haar munt manipuleert om deze kunstmatig goedkoop te houden. De
dagelijkse spilkoers was immers een black box, vastgesteld volgens een methode die alleen Chinese beleidsmakers
begrepen. Gedurende een groot deel van het afgelopen jaar hield de yuan echter stevig stand versus de stijgende
dollar, terwijl andere Aziatische valuta’s in de periode tot eind juli met maar liefst 8% waren gedaald. Het resultaat
was feitelijk een koppeling van ongeveer 6,20 yuan per dollar in de afgelopen vier maanden.
% rendementen van Aziatische valuta’s vs. de Amerikaanse dollar (jaar tot 31 juli 2015)
Bron: Bloomberg, 21 augustus 2015
Page 2 of 4
De op 11 augustus aangekondigde hervorming veranderde deze dynamiek. De Chinese centrale bank creëerde een
eenmalige bescheiden devaluatie van de yuan en zei dat de spilkoers min of meer gelijk zou zijn aan de slotkoers
van de vorige dag in plaats van aan een waarde die achter gesloten deuren was bepaald. Hierdoor kon de munt
tegen een door de markt bepaalde koers worden verhandeld, maar op de korte termijn kon het ook leiden tot een
zwakke munt. De markt vreesde dat China opging voor een grotere devaluatie. Die zorgen werden versterkt toen
de spilkoers op 12 augustus werd vastgesteld op 6,3306 en de yuan weer in waarde daalde. China deed echter min
of meer wat het had aangekondigd, want de slotkoers van 11 augustus bedroeg 6,3250. In de twee dagen samen
daalde de yuan met 3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat de vrees voor het begin van een duurzame
waardevermindering aanwakkerde.
Wat zette de centrale bank van China ertoe aan om haar valutabeleid los te laten? Een veelgehoorde theorie is dat
deze stap was bedoeld om de groei te stimuleren. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft een nominale
daling van de yuan van 3% in termen van reële effectieve wisselkoers weinig effect. Volgens de Bank voor
Internationale Betalingen is de yuan ongeveer 32% overgewaardeerd ten opzichte van haar handelspartners en de
duurste munt onder de 60 landen (als Venezuela niet wordt meegerekend). Ter vergelijking, India en Indonesië zijn
ongeveer 10% ondergewaardeerd. De zeer bescheiden devaluatie van de yuan kon het concurrentievermogen van
de exportsector nauwelijks verbeteren.
De centrale bank heeft ook ingegrepen om te voorkomen dat de yuan overdreven zou depreciëren, een duidelijk
signaal dat een valutaoorlog niet de bedoeling is. Slechts twee dagen na de eerste devaluatie maande de centrale
bank de staatsbanken dollars te verkopen en yuans te kopen om de munt te stabiliseren. Vorige week werd circa
150 miljard yuan in het bankwezen gepompt, de grootste injectie sinds begin februari. Financiële toezichthouders
stelden verder dat er geen basis was voor een aanhoudende depreciatie en dat ze zouden ingrijpen om grote
schommelingen te beteugelen. Ze hebben zich aan hun woord gehouden en zijn erin geslaagd om de spotkoers in
de afgelopen paar dagen stabiel te houden rond 6,39.
Het besluit van Peking om het valutamechanisme aan te passen, werd - in feite - ingegeven door de noodzaak om
vaart te zetten achter de wisselkoershervorming. Ten eerste is de meest recente maatregel een aanvulling op de
voortdurende inspanningen van de regering om de financiële sector en kapitaalrekeningen open te stellen, waarbij
beleggers gestaag meer vrijheid hebben gekregen om grote bedragen van en naar China over te maken. Daarnaast
heeft Peking geen geheim gemaakt van de wens om de yuan op te nemen in het Special Drawing Rightsvalutamandje van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarin onder meer de Amerikaanse dollar, de euro, de
yen en het pond zitten. Een van de criteria is dat de valuta ‘vrij verhandelbaar’ moet zijn.
Het IMF is inderdaad onverstoorbaar gebleven onder de Chinese devaluatie. De internationale organisatie zag deze
als een welkome stap in het proces om marktkrachten een grotere rol te laten spelen bij het bepalen van de
wisselkoers en verwacht dat de yuan in de komende jaren waarschijnlijk een vrij bewegende valuta zal worden. Er
staan meer wisselkoershervormingen op stapel, waaronder de uitbreiding van de handelsuren voor de yuan en het
bevorderen van de convergentie tussen de onshore en offshore wisselkoersen.
Het mysterie van de spilkoers voor de yuan bestaat niet meer. De dagelijkse spilkoers wordt nu bepaald door de
spotkoers – dit blijkt uit het feit dat het verschil tussen de spotkoers en de dagelijkse spilkoers is teruggelopen van
meer dan 8 basispunten tot vrijwel nul op dit moment. De yuan heeft echter nog een aardige weg te gaan voordat
het een vrij bewegende valuta zal zijn. Voorlopig heeft de centrale bank nog een stevige vinger in de pap en lijkt
deze vastbesloten om de spotkoers op 6,40 te houden totdat de verkoopdruk afneemt, welke de uitputting van de
Page 3 of 4
deviezenreserves versnelt. Toch is er veel reden tot optimisme: de yuan kan vanaf nu alleen maar transparanter
worden.
Het verschil tussen de spilkoers van de yuan en de slotkoers van de vorige handelsdag is afgenomen
Bron: Bloomberg, 21 augustus 2015
EINDE
Page 4 of 4
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om
effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze
publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is
samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete
garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan
wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke
aanbevelingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Persinformatie:
Karl Emerick Hanuska
T
+31 70 379 1182
M
+31 6 21827870
E
[email protected]
Caroline Wroblewski
T
+31 70 378 1281
M
+31 6 30485111
E
[email protected]
Profiel NN Investment Partners
NN Investment Partners is de vermogensbeheerder van het
beursgenoteerde NN Group N.V. en heeft het hoofdkantoor in
Den Haag. NN Investment Partners beheert wereldwijd in totaal
ongeveer EUR 184 miljard* (USD 206 miljard*) aan vermogen
voor institutionele en particuliere beleggers. NN Investment
Partners heeft meer dan 1.100 medewerkers en is actief in 16
landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië en de VS.
NN Investment Partners is sinds 7 april de nieuwe naam van ING
Investment management. NN Investment Partners is onderdeel
van NN Group N.V., een beursgenoteerde onderneming. ING
Groep heeft op dit moment een belang van 37,6% in NN Group.
ING is voornemens om het resterende belang in NN Group voor
31 december 2016 van de hand te doen, in lijn met het tijdspad
dat ING heeft afgesproken met de Europese Commissie.
*Cijfers per 30 juni 2015
Download