De subtitel is: opbouw(-project) in karangkulon officieel overgedragen

advertisement
(voor vertaling zie volgende pagina)
Vertaling:
De subtitel is: opbouw(-project) in karangkulon officieel overgedragen
De titel slaat op een uitspraak van de Bupati (regiohoofd, hoogste in functie,
vergelijkbaar met commisaris van de koningin) die hij deed tijdens zijn speech. Het slaat
niet op het project maar op zijn districtshoofden die op de hoogte moeten zijn van de
lokale situatie en dan zegt hij (en daar begin het artikel): “ als er onder de 17
districtshoofden iemand is die geen weet heeft van slechte voedingssituaties
(ondervoeding) in zijn bestuursgebied of van het aantal zwangere vrouwen met een
verhoogd risico, dan moet hij vervangen worden. Om de reden dat dit uitdrukking geeft
aan de betrokkenheid bij de maatschappij. Het hoofd moet ook kinderen bezoeken die
lijden aan slechte voeding/ondervoeding. Ook het kindersterfte cijfer moet bekeken
worden, want beseft moet worden dat kinderen die geboren worden, kandidaten zijn om
het land te leiden. Van de wijkhoofden (niveau onder camat) wordt verwacht dat zij met
onderbouwing komen of er wel of geen kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn die geen
toegang tot onderwijs hebben.
Aldus uitgesproken door de Bupati op het ogenblik van het overbrengen van zijn reactie
tijdens de officiële overdracht van een opbouwproject in Karangkulon. Die hulp bestaat
uit het bouwen van sanitaire voorzieningen, MCK-faciliteiten, bestrating en
straatverlichting en is afkomstig van Stichting Gotong Royong Utrecht en Stichting
Sejahtera Mulia. Bij deze gelegenheid waren aanwezig mevrouw Murdjati Gardjito de
voorzitster van Sejahtera Mulia, de heren Blok en Goosen samen met de lokale
bevolking. Tijdens deze activiteit waren ook sembako’s (voedselpakketten) uitgereikt aan
ongeveer 200 senioren.
“De lokale overheid van district Bantul zal hulp geven aan die kinderen die geen toegang
tot onderwijs kunnen krijgen omdat hun families te arm zijn. De lokale overheid drukt
hierbij haar waardering uit voor het ontwikkelen van allerlei ‘publieke werken’ door
Gotong Royong Utrecht en Sejahtera Mulia. Gehoopt wordt dat de nu ontvangen
ondersteuning goed gebruikt en bewaakt zullen worden. Toegelicht werd door de heer
Idham, de wens van Gotong Royong gehoord hebbende de lokale economie te verbeteren
in Karangkulong (dat voor een groot deel werk en dus inkomsten heeft sec uit de
productie van batik) dat binnen korte tijd er een vergadering belegd zou worden door hem
en de lokale gezagsdragers. Met als doel om de noden van de bevolking van het dorp
Karangkulon te identificeren.
De voorzitster van de stichting Sejahtera Mulia, mevrouw Murdjati Gardjito drukte uit
dat de gegeven hulp bedoeld is om iedereen tot voordeel te strekken. Gehoopt wordt dat
via de al uitgevoerde opbouw er kapitaal gemaakt wordt door de bevolking wat zorgt
voor meer vooruitgang en een betere ontwikkeling. Inmiddels had de heer Blok uitgelegd
dat gedurende de uitvoering van het project er ook controles waren uitgevoerd en
discussies gevoerd met de stichting Sejahtera Mulia teneinde dat wat gebouwd werd
overeen zou komen met het doel dat was beoogd.
Download