PowerPoint-presentatie

advertisement
Presentatie – Hans Kokhuis
Een andere kijk op “corporate creativity”
Creativiteit organiseren
Out of the box !?
Maar het is niet zo’n overzichtelijke ‘box’
Creativiteit organiseren
creatief organiseren -->
synergie zoeken
Uitgangspunten:
• Individuen willen bijdragen
• De organisatie ‘helpt’ of ‘hindert’
• Gebruikte technieken moeten passen in
de cultuur
Synergie
Synergie
"de unieke gedragingen van complexe systemen
zijn onvoorspelbaar door de gedragingen van
samenstellende functies apart te bekijken"
R. Buckminster Fuller
het stabiele structurele gedrag van water (H2O)
is niet verklaarbaar of voorspelbaar enkel en alleen
door analyse van de samenstellende delen:
waterstof en zuurstof
Componenten
Drie componenten bij creativiteit:
Individu (ik): INTENTIE/MOTIVATIE
Cultuur (wij): SAMENWERKING
•Technieken (het):
•KENNIS VAN
Creativiteit organiseren
•
•
•
•
Hoe te organiseren zodat:
Mensen gestimuleerd worden
Groepen veilige thuisbasis vormen
Kennis over technieken aanwezig is
doel:
Innovatie & geen
quick-fix
oplossingen
Archetypische achtergrond
Creatieve cultuur
Accepterende cultuur
Daadkrachtige cultuur
Drie cultuurtypen (1)
Moeder Aarde (Gaia) steeg op uit Chaos
en baarde Ouranos in haar slaap
Haar eerste kinderen
(half-menselijke gedaanten)
waren:
3 schikgodinnen, Moira
3 Honderdarmige reuzen
3 wilde eenogige cyclopen
Drie cultuurtypen (1)
Moira, stonden boven de goden
* werken binnen mogelijkheden
* acceptatie (nood)lot; resignatie
* weinig individualiteit
Honderdhandige reuzen,
* De ‘daadmens’: laten we het aanpakken/ oplossen
* wil natuur gebruiken /overheersen
* weinig respect voor Gaia
cyclopen ‘zilversmeden’
* Geconcentreerdheid en introversie
* Zoeken inzicht (flits/bliksem)
Wereldbeeld
probleem ten aanzien van bewustwording:
Of wat vinden wij NORMAAL?
een ontwikkeling van egocentrisch
wereldbeeld
via een conventioneel naar
een wereldcentrisch beeld.
Oplossing problemen
Echte problemen zijn zelden oplosbaar
binnen de cultuur waarin ze zijn ontstaan
Culturele gewoonten creëren denkpatronen
De eerste reactie op “problemen” of
schokkende ervaring zal bepaald worden
door de culturele normen en waarden.
N.B.
Normen zijn Cognitief
en waarden Affectief.
Stelling
Origineel Denken
wordt
belemmerd door
HERINNERING
Denk eens aan de vergeetcurve….
oude methoden en technieken 'vergeten' om creatief
nieuwe technologieën en hulpbronnen aan te boren.
In nieuwe veranderde omstandigheden vallen we
snel terug op oude, bekende methoden.
In de psychologie heet dit regressie.
De vergeetcurve geeft aan dat we minder snel
vergeten dan dikwijls goed voor ons is.
Coyote: ‘bedrieger’ van de vaste gewoonten
Van probleem naar droom
Serendipiteit
Variëteit in aanpak
omkering
Analogie
Persoonlijk initiatief
heterarchie
herformuleren
Voor meer informatie zie:
www.hanskokhuis.nl
Ik dank u voor uw aandacht
Download