Nieuwsbrief juni 2016 7-6-2016 Beste ouders, verzorgers, Nog maar

advertisement
7-6-2016
Beste ouders, verzorgers,
Nog maar 5 weken te gaan en schooljaar
2015-2016 is voorbij. De tijd vliegt. Uw kind is
alweer een schooljaar verder in zijn of haar
ontwikkeling. Voor sommige leerlingen
betekent dit dat zij de school gaan verlaten en
naar het voortgezet onderwijs gaan. Andere
leerlingen zullen de overstap van de ondernaar de middenbouw of van de midden- naar
de bovenbouw gaan maken.
U heeft inmiddels de uitnodiging voor het
oudergesprek gekregen en krijgt deze week
een brief met de precieze tijd.
Ouderparticipatie-enquête
Vorige week heeft u van mij een brief
gekregen met het verzoek een enquête in te
vullen. Die is van belang voor de verbetering
van de ouderparticipatie op de Regenboog.
Ik heb er enkele ingevuld terug gekregen maar
dat zijn er nog te weinig om er een uitkomst
aan te verbinden. Het zou fijn zijn als u alsnog
de vragen beantwoordt en het formulier mee
naar school geeft. Ook is het verzoek geweest
om een digitale enquête in te vullen. Ook
daarvoor graag nog even uw aandacht.
https://nl.surveymonkey.com/r/SODeRegenb
oog.
Goed contact tussen school en ouders is
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Tijdens een schooljaar heeft u waarschijnlijk
vaak contact met school. U krijgt over allerlei
zaken informatie. Misschien bent u ook op
andere manieren actief betrokken bij de
school, bij uitjes of projecten. Verder helpt u
misschien uw kind bij huiswerk of ander
schoolwerk. CPS uit Amersfoort is gevraagd
onderzoek te doen naar het contact tussen de
ouders en De
Regenboog. Op 20 juni van 8.30 tot 10.00 uur
kom ik op school en wil ik graag met u praten
over het contact tussen u als ouder en de
school. U bent welkom voor een kop koffie of
thee en ondertussen kunt u uw ervaringen
met de school met mij te delen. We praten
dan over wat al heel goed gaat en wat nog
beter kan. Kunt u deze dag op dit tijdstip niet
maar wilt u toch uw verhaal kwijt, dan kunt u
uw telefoonnummer mailen
([email protected]) en dan neemt Peter de
Vries van CPS zo spoedig mogelijk contact met
u op.
Personeel
Deze week nemen wij afscheid van dhr. Jan
Zwikker. Hij was directeur van het SO en VSO
van De Regenboog. Onder zijn leiding is De
Regenboog een school geworden die volledig
voldoet aan wat overheid en maatschappij van
een school vragen. Een school waar kinderen
voorbereid worden om zo zelfstandig mogelijk
in de huidige maatschappij te functioneren.
We bedanken hem van harte voor alles wat hij
voor ons heeft gedaan (en op de achtergrond
nog steeds doet).
Volgende week, 16 juni, vieren we met alle
kinderen het 25-jarig jubileum van juf René
Peerbooms, onze
intern begeleider.
Ook nemen we die
dag afscheid van juf
Lia Kooiman die
vanaf 1969 op De
Regenboog heeft
gewerkt als
klassenassistent. Dit
is reden voor een
groot feest maar natuurlijk zullen we haar
enorm gaan missen. Wij zijn heel dankbaar
voor alle tijd, energie, humor en creativiteit
die Lia ons heeft meegegeven. Gelukkig blijft
ze na haar afscheidsfeest wel gewoon tot de
zomervakantie komen.
Denkt u er nog aan om het
pannenkoekenstrookje in te leveren en
natuurlijk ook te bakken!
Op 16 juni hoeft uw kind geen eten en drinken
mee naar school te nemen.
Op vrijdag 1 juli nemen we afscheid van onze
ambulante begeleiders, Annemarie Delissen,
Matty Rath en Henny de Veld. De ambulante
dienst van De Regenboog wordt opgeheven.
Deze werkzaamheden worden overgenomen
door o.a. het samenwerkingsverband PPO
waar twee van de drie collega’s hun werk
hebben gevonden. Wellicht blijft Henny de
Veld nog aan De Regenboog verbonden.
Ook zij hebben veel werk verzet en heel veel
kinderen op de basisscholen begeleid
waardoor die kinderen het op de basisschool
konden volhouden. Ook hebben zij regelmatig
geholpen met het plaatsen van leerlingen bij
ons op school. Ook hen bedanken wij voor een
fijne samenwerking en wensen we een mooie
tijd in hun andere werk.
Thema-avond
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (de
NVA) heeft deze maand in Rotterdam een
activiteit
georganiseerd die ook voor u interessant kan
zijn!
Op 15 juni a.s. zal een thema-avond plaats
vinden met als titel: ‘Eten een feestje?’
Deze avond gaat Over autisme, sensorische
prikkelverwerking en voedingsproblemen. De
spreekster
is Annemiek van Maanen; werkzaam bij Yulius
en gespecialiseerd in dit onderwerp.
Daarnaast zullen ervaringsdeskundige ouders
en leerkrachten aanwezig zijn om hun
ervaringen te delen.
Omdat wij denken dat deze thema-avond zeer
geschikt is voor betrokkenen van uw school en
wij iedereen graag in de gelegenheid willen
stellen om te kunnen komen, willen wij u allen
uitnodigen en van harte welkom heten op
deze thema-avond.
Er zijn veel kinderen met ASS die voeding
lastig vinden. Zij hebben een sterke voorkeur
of juist een afkeur voor bepaalde
levensmiddelen. Zij eten selectief of weigeren
levensmiddelen met een bepaalde structuur.
Vragen die op deze avond aan de orde komen,
zijn onder meer:
 In hoeverre beïnvloedt voeding
gedrag?
 Krijgt een selectieve eter wel
voldoende voedingsstoffen binnen?
 Hoe leren we een selectieve eter
nieuwe voedingsproducten te eten?
 Hoe kunnen we het als gezin met
elkaar gezellig hebben aan tafel?
De avond is interessant voor ouders/
verzorgers, begeleiders, leerkrachten en
mensen die persoonlijk tips willen rondom
Autisme & Voeding.
Ontvangst 19:00 uur
Start 19:30 uur
Einde 21:30 uur
Locatie Dawesweg 20, 3069 VJ Rotterdam
(Nabij metrostation Romeijnshof. In het gebouw van
Pameijer)
Toegang Gratis; dat geldt ook voor de koffie
en thee.
Schoolfoto’s
Vandaag krijgt u de foto van de
schoolfotograaf. Uw kind staat er weer mooi
op.
Als u deze houdt, kost dit 11,50. Dit geld
kunt u in de envelop doen en moet uiterlijk 17
juni zijn ingeleverd.
Wanneer u de foto niet wilt houden, kunt u
deze mee terug naar school geven.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Ik wens ons met elkaar nog een paar goede
weken en hoop u in de week van 20-24 juni te
zien voor de oudergesprekken.
Een vriendelijke groet, ook namens het team,
Jeanine
Agenda:
Maandag
6 juni
Dinsdag
7 juni
Woensdag
8
13
14
15
20 Oudergesprekken
21Oudergesprekken
27
28 sportdag
IJsselcollege
Muis, Dribbel, Dikkie
Dik en Floddertje
5 juli
Afscheidsavond
schoolverlaters
22
Oudergesprek
ken
29
4 juli
6 juli
Donderdag
9
Afscheid dhr. Jan Zwikker
(voor teamleden)
16
Feest juf Lia en juf René.
Pannenkoeken eten, geen
lunch mee.
23 Oudergesprekken
Vrijdag
10
30 sportdag
IJsselcollege
Jip en Janneke, Kikker, Elmer
en Woeste Willem
7 juli
1 juli Afscheid
Ambulante
Begeleiders.
17 Roostervrije dag
voor de leerlingen
24 Oudergesprekken
8 juli Studiedag
Download