EDELWEISS Betekenis Naam van een bloem uit de familie van de

advertisement
EDELWEISS
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Naam van een bloem uit de familie
van de Compositae. In het Latijn
wordt de Edelweiss genoemd ‘Leontopodium alpinum’. ‘Leontopodium’
betekent ‘leeuwenpoot’, ‘alpinum’:
‘in de Alpen voorkomend’.
Het woord ‘Edelweiss’ zelf betekent
‘edelwit’.
Het bloemetje is in het verleden zo
dikwijls geplukt dat het heel zeldzaam
is geworden en alleen nog maar op ontoegankelijke plaatsen in de Alpen te
vinden is. Het geniet een beschermde
status.
Bijzonderheden
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
was er een liedje ‘Edelweiss…’
Andere bloemen en planten die als
vrouwennamen worden gebruikt: Arnica,
Margriet, Roos enz.
Download