Aansprakelijkstelling autoschade

advertisement
Aansprakelijkstelling autoschade
Hieronder vindt u een tekst van het Juridisch Loket. De tekst is een voorbeeld. U kunt er zelf
een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw
brief.
Bij een ongeval met een auto moet u altijd het Europees Schadeformulier invullen en opsturen
naar uw verzekeraar. Het hangt van uw eigen soort verzekering of verzekeraar af of de andere
bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Het kan zijn dat de verzekeraar het
regelt. Indien de verzekeraar het niet regelt, kunt u de bestuurder van de andere auto zelf
aansprakelijk stellen.
Voor de vergoeding van letselschade kunt u het best een deskundige belangenbehartiger
inschakelen.
Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.
AANGETEKEND EN PER GEWONE POST
<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail, indien beschikbaar>
Aan
<naam verzekeringsmaatschappij tegenpartij>
<adres>
<postcode en woonplaats>
Onderwerp: aansprakelijkstelling autoschade
<woonplaats, datum>
Geachte heer, mevrouw,
Op <datum ongeval> was ik betrokken bij een auto-ongeval. Bij dit ongeval was ook een
voertuig betrokken dat bij u verzekerd is. Ik stel uw verzekerde aansprakelijk voor de schade
omdat: <beschrijving auto-ongeval>.
De auto die bij u verzekerd is, is bekend onder de volgende gegevens:
Polisnummer: <polisnummer>
Kenteken: <kenteken>
De schade aan mijn auto wordt geschat op € <bedrag>. Mogelijke overige schade(s) geef ik
zo spoedig mogelijk aan u door.
Graag verneem ik per omgaande van u of u de aansprakelijkheid erkent.
Wilt u mij binnen vijf dagen na datum van deze brief laten weten of u expertise wilt verrichten
en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade?
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>
Telefoon: <telefoonnummer>
Bankrekening: <bankrekeningnummer>
Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht
Download