Aansprakelijk stellen geleden schade via verzekering tegenpartij

advertisement
[Voorbeeldbrief Aansprakelijk stellen geleden schade via verzekeraar tegenpartij: bij
versturen tekens/tekst tussen aanhalingstekens aanvullen en deze tekst verwijderen]
[Naam bedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Betreft: Aansprakelijk stellen geleden schade aanrijding [datum]
[Plaats, datum]
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij stel ik u aansprakelijk, als WA-verzekeraar, voor de schade en mogelijk
bijkomende schade als gevolg van de aanrijding op [datum] te [plaats]. Hierbij was uw
verzekerde met een [autotype] en kenteken [kenteken tegenpartij] betrokken. Mijn auto
is een [merk en type+uitvoering auto] met kenteken [uw kenteken].
Ik stel u aansprakelijk voor de aanrijding en schade omdat uw verzekerde [aangeven
waarom de tegenpartij schuldig was aan het ongeval].
[optionele toevoegingen:]
 De reden hiervan is dat [kort noemen], zoals te lezen in het schadeformulier.
 Ook volgens […andere redenen opvoeren, zoals getuigenverklaringen of een
politierapport] is uw verzekerde schuldig aan het ongeval.
Voor meer informatie verwijs ik u naar [als bijlage: een kopie van] het schadeformulier.
De directe schade omvat [omschrijving schade zoals reparatiekosten, medische kosten,
inkomstenderving en smartengeld] en bedraagt naar schatting €[bedrag]. Kopieën en
rekeningen van taxaties voeg ik bij. Ik verwijs voor de schadevergoeding naar de wet
(Artikel 6:162 BW), waarin is opgenomen dat een aansprakelijke tegenpartij alle geleden
schade moet vergoeden.
In de





bijlagen vindt u een kopie van [aangeven wat van toepassing is:
de getuigenverklaring en/of
het schadeformulier en/of
foto’s/beeldmateriaal en/of
het ter plaatste opgemaakte politierapport
en/of overig bewijsmateriaal van de schade/ toedracht van het ongeval].
Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na dagtekening van een reactie te voorzien op deze
brief, ook wat betreft de erkenning van de aansprakelijkheid van uw verzekerde. De
totale schadevergoeding van €XXX [indien bekend, bedrag in euro’s] kunt u overmaken
op mijn rekeningnummer: [rekeningnummer aangeven, zie voor omrekening van het
IBAN nummer de tool].
Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Evt. E-mail]
[Evt. Telefoonnummer]
Download