En Suite meets Friends

advertisement
Docenten:
Borg Diem Groeneveld is boventoonzanger en
adem- en stemtherapeut. Hij studeerde vanaf
1985 boventoonzang en improvisatie bij Michael
Vetter. Hij schreef “Stem en Boventonen” en
maakte verschillende luister- en les cd’s. Hij geeft
een opleiding tot stemdocent, stemtherapeut en
improviserend zanger.
Dorothée Wortelboer specialiseerde zich in
renaissance- en barokdans, de dansstijlen van de
15e tot ver in de 18e eeuw. Zij is werkzaam als
dansdocent, choreograaf en uitvoerend danser en is
onder andere artistiek leider van het dansensemble
Folia.
Coert Bremmers is sinds november 2010 dirigent
van het Ensemble En Suite. Hij studeerde blokfluit,
muziekwetenschappen en koordirectie. Sinds 1989
is hij verbonden aan muziekschool De Leeuwenkuil
in Deventer voor blokfluit, ensembles, klavecimbel
en theorie. Behalve En Suite dirigeert Coert ook
koren in Zwolle en Amersfoort.
Susanne Gersch studeerde blokfluit en
traverso. Zij geeft les aan de muziekschool in
Leiden, leidt ensembles en is sinds kort dirigent
van de blokfluitgroep van de afdeling Zwolle
van Huismuziek. Het werken op elk niveau in
verschillende muziekstijlen blijft voor haar een
uitdaging en een bron van inspiratie.
Zie voor meer informatie: www.ensemble-ensuite.nl.
Zaterdag 23 januari 2016:
“En Suite meets Friends”
Zing, speel en dans samen met de leden van het
Apeldoorns Renaissance- en Barokensemble En Suite.
En Suite bestaat 5 jaar! Dit is natuurlijk reden voor een feestje!
Het lijkt ons een leuk idee om dit niet alleen met onszelf te
vieren, maar met zoveel mogelijk zingende en musicerende
mensen uit Apeldoorn en omstreken, alle nieuwe en ook oude
vrienden, leden en ex-leden, toekomstige leden en iedereen die
zin heeft in een nieuwe uitdaging óf gewoon een dagje gezellig
wil musiceren! Iedereen is welkom op onze 1e lustrumviering!
Een hele dag om te genieten van de vele facetten van muziek uit
de renaissance en barok. Zangers, dansers en instrumentalisten
welkom! U kunt aan twee workshops deelnemen.
Plaats: Tijd: Kosten: Ontmoetingsplek De Groene Hoven,
Koninginnelaan 280, Apeldoorn
aanvang 9.30 uur – einde 17.00 uur
€ 30,- incl. koffie, thee en soep
tussen de middag.
Aanmelden via www.ensemble-ensuite.nl
Programma
09.00 – 09.30 uur: ontvangst met koffie en thee
09.30 – 10.00 uur: gezamenlijke muzikale opening
10.15 – 12.00 uur: eerste workshopronde
Workshop Boventonen (vocaal) door Borg Diem
Groeneveld
Boventonen zijn klanken die meeklinken bij het spelen of
zingen van een toon. Vanuit aandacht voor de natuurlijke
adembeweging laten we de stem tot klinken komen. Zo
ontstaat de klank die het meest met onszelf verbonden
is. We oefenen het zingen van en het herkennen van
boventonen in de stem. Zowel in renaissancemuziek als in
Gregoriaans zijn boventonen vaak duidelijk hoorbaar. In
deze workshop leer je spelen met boventonen.
Workshop Renaissance Polyfonie (vocaal en
instrumentaal) door Coert Bremmers
Een workshop waarin het zesstemmige “Da Pacem” van
Orlando di Lasso (ca. 1530-1594) onder de loep genomen
wordt. De basis is een smeekbede om vrede, een hymne
uit de 6e of 7e eeuw, samengesteld uit verschillende
Bijbelcitaten. De oorspronkelijke Gregoriaanse melodie
komt ook in de workshop Gregoriaans aan bod. We zullen
gaan proberen, de weidsheid van Lasso’s (samen)klanken
te ontdekken. Er wordt over drie octaven gespeeld en
gezongen, van G tot g’’.
12.00 – 13.00 uur: lunchpauze met heerlijke soep
(brood zelf meenemen)
13.00 – 14.45 uur: tweede workshopronde
Feestelijke barok (vocaal en instrumentaal) door
Susanne Gersch
In deze workshop gaan we werken aan de feestelijke
dubbelkorige Lofzang van Maria, het ‘Magnificat’ van de
componist Homilius. De oneven verzen van dit werk
zijn reciterend-vierstemmig gezet, en de even verzen
in achtstemmig dubbelkoor . Voor de workshop zijn alle
stemsoorten nodig, zowel instrumentaal als vocaal…
G.A.Homilius (1714-1785) was leerling van Bach en werkte
onder meer in de Kreuzkirche en de Frauenkirche in Dresden.
Gregoriaans door Coert Bremmers
Het Gregoriaans is de (éénstemmige) zang van de liturgische
muziek uit de Rooms Katholieke eredienst. Deze muziek wordt
wel beschouwd als de basis voor alle westerse cultuurmuziek.
In deze workshop komen, aan de hand van in te studeren
voorbeelden, elementaire begrippen van het Gregoriaans aan
bod. Kenmerkend is de kwadraatnotatie:
Oude dans door Dorothée Wortelboer
Dans was in renaissance en barok een onderdeel van
je algemene vorming. Een “welopgevoed” mens kon
lezen, schrijven én dansen. Veel muziek die wij (oude)
muziekliefhebbers, spelen zijn danswijsjes. Deze workshop
is dus ook interessant voor instrumentalisten. Danservaring
is niet nodig. Je weet vast wel wat je linkerbeen is, dat is
genoeg!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards