ANTWOORDSTROOK VOORLOPIGE INSTRUMENTKEUZE 0 Of

advertisement
ANTWOORDSTROOK
VOORLOPIGE INSTRUMENTKEUZE
0
Of digitaal bij Tiny Meijers:
INSCHRIJFFORMULIER BLOKFLUITLES / AMV
INFORMATIE
Informatie over het opleidingstraject is in het kort weergegeven op de volgende bladzijde.
Voor algemene informatie en contactgegevens, kijk op www.maasgalm.nl
INLEVEREN UITERLIJK 15 SEPTEMBER: bij Tiny Meijers
Aan de Gellik 20 te Elsloo
06-51442874
of liefst digitaal naar: [email protected]
Digitaal invullen:
- formulier downloaden van de site en zelf opslaan
- op het veld klikken en tekst intikken
- voor aankruisen op het hokje klikken
Naam:
Roepnaam:
M
J
Voorletters:
Geboortedatum:
Basisschool:
Groep:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnr:
Mobiel:
Email:
De muzieklessen worden wekelijks gegeven in basisschool De Poolster.
Elke les duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van de groepssamenstelling.
De lessen vinden meestal plaats op een doordeweekse dag -huidige lesdag is
dinsdag- tussen 16.30 uur en 19.00 uur. Tijdstip van de lessen wordt na ontvangst
van de aanmeldingen definitief bepaald.
Het lesgeld bedraagt 120,00 euro per jaar (in twee termijnen te voldoen) en een éénmalige
bijdrage van 20,00 euro voor aanschaf van de blokfluit en alle benodigde lesmateriaal.
DATUM:
OUDER/VERZORGER:
is akkoord
INFORMATIE OPLEIDING
Fanfare De Maasgalm verzorgt al tientallen jaren een eigen muziekopleiding.
Vanaf 1 augustus 2012 kan bij de fanfare een opleiding worden gevolgd waarbij de
landelijk erkende muziekdiploma’s A t/m D kunnen worden behaald. Dat doet de fanfare
in samenwerking met de Stichting Opmaat. Voordeel hiervan is een garantie voor
kwaliteit en dat in de eigen Elsloose omgeving, in een combinatie van praktijk- en
theorieles: het instrument leren bespelen en de muziek leren lezen. Lesmateriaal en
muziekinstrument worden door de fanfare in bruikleen beschikbaar gesteld. Daarnaast
doen de leerlingen al kort na de start van het eerste leerjaar mee in ons
leerlingenorkest, want samen spelen geeft veel muzikaal en sociaal plezier.
Bij jonge leerlingen (groep 4 en begin groep 5) starten we met een voorbereidingsjaar in
onze blokfluitopleiding. In deze startopleiding Algemene Muzikale Vorming (AMV) wordt
met blokfluit, zang en klapoefeningen op speelse wijze aandacht besteed aan muziek
lezen, notenleer, ritme, gehoortraining en samenspel.
In het eerste jaar leer je noten lezen en muziek maken op je eigen blokfluit. Je krijgt les
in kleine groepjes, met een lesboek en een cd als hulpmiddel. Als het even kan met de
vriendjes en vriendinnetjes uit de eigen klas.
De muzieklessen worden wekelijks gegeven in basisschool De Poolster.
Elke les duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van de groepssamenstelling.
De lessen vinden meestal plaats op een doordeweekse dag -huidige lesdag is
dinsdag- tussen 16.30 uur en 19.00 uur. Tijdstip van de lessen wordt na ontvangst
van de aanmeldingen definitief bepaald.
Het lesgeld bedraagt 120,00 euro per jaar (in twee termijnen te voldoen) en een
éénmalige bijdrage van 20,00 euro voor aanschaf van de blokfluit en alle benodigde
lesmateriaal.
Muziek maken bij De Maasgalm is leuk, leerzaam en gezellig !
Een fijne hobby met nieuwe vrienden.
Muziek maken, niet alleen leuk, maar ......Muziek doet meer !......
..... Muziek maakt slim ! ....
Muziek maken is goed voor:
Intelligentie en geheugen
Integratie en sociaal gedrag
Concentratievermogen en ontspanning
Motoriek en leesvaardigheid
Hoe dit komt ?
Kijk voor meer informatie op
www.muziekmaaktslim.nl
Voor algemene informatie en contactgegevens, kijk op www.maasgalm.nl
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards