Dia 1 - Salvation of all

advertisement
Niet ontmoedigd zijn!
Corinthiërs:
vleselijke levenswandel
vleselijk: gericht op de
zichtbare dingen
vers 1: daarom,
deze bediening hebbend
Oude verbond
‘wij zijn dienaren van
een nieuw verbond’
het nieuwe verbond is voor het huis
van Israël en het huis van Juda
-in het vleesJeremia 31:31-34
Sinaï in Arabië
een nieuw ‘verbond’ wordt door
Paulus bediend aan de natiën
-in de geest-
Paulus vergelijkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mozes
stenen tafelen
ons werk
letter
dood(t)
bediening vd dood
veroordeling
verdwijnend
heerlijkheid
• bedekking v gezicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paulus
tafels van vlees: hart
bekwaam: uit God
geest
maakt levend
bediening vd geest
gerechtigheid
blijvend
overvloedige
heerlijkheid
• onbedekt gezicht
dáárom zijn wij niet ontmoedigd
‘…zoals ons barmhartigheid
is betoond…’
2 Corinthiërs 4:1
wij verwerpen, versmaden,
afwijzen, van(af)-zeggen:
- de verborgen ding(en) van schande
..wij wandelen niet in list….
..noch frauderen met het woord van God..
openbaring van de waarheid
tot elk geweten van mensen
in het aangezicht van God
een bedekt evangelie?!
..het is bedekt in hen die verloren
gaan, omkomen:
de god van deze eon maakt de
gedachten blind...van de ongelovigen
opdat hen niet bestrale…
het evangelie van de
heerlijkheid van Christus
Hij is het beeld van
de onzichtbare God;
de lévende God
wij prediken niet onszelf
maar Christus Jezus: Heer
God schijnt met Zijn
licht in onze harten
Verlichten met de kennis van de
heerlijkheid van God
in het aangezicht van Jezus Christus
 God is geest, licht, liefde
 Schepper van alles
 Redder van alle mensen
 Hij rechtvaardigt alle mensen
 Hij verzoent allen met zichzelf
 Alles is uit en door en tot Hem
 Zet instrumenten van toorn en ontferming in
 Stelt de dood en vijandschap buiten werking
 Maakt allen levend
 Schept een nieuwe schepping
En daarom zijn wij
niet ontmoedigd!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards