verslag_loes_tromp_22_maart_2017

advertisement
Verslag van de bijeenkomst op 22 maart 2017 te Petten.
Om 20.00 uur heet Gea iedereen welkom.
Eerst wordt het oudste lid mevrouw Van Vegten (93 jaar) naar voren gehaald
en in het zonnetje gezet. Ze kreeg een speld en bloemen aangeboden omdat
ze 50 jaar lid is van de Vrouwen van Nu.
Hierna krijgt Cees Verkerke het woord die over zijn zintuigentuin vertelt.
Cees is geboren in het hartje van Alkmaar en heeft daar als kind gewoond,
totdat zijn ouders naar een nieuwbouwhuis in Heerhugowaard verhuisden .
Als jochie genoot hij van de volle natuur en weilanden voor zijn huis. Hij ging
kikkervisjes vangen, keek naar de vele vogels en kreeg zo de interesse voor
de natuur. Maar helaas dat duurde niet lang; er kwamen bulldozers en er
werden huizen gebouwd. Dit vond hij zo erg: weg mooi uitzicht en natuur.
Cees trouwde, kreeg kinderen en er zijn inmiddels kleinkinderen. Hij woont
nog steeds in Heerhugowaard maar heeft nu 10.000 m2 eigengrond om zich
heen.
Cees toonde eerst dia’s met beelden van wijken met veel bestrating; hij dacht
......”dit ga ik anders doen”.
Zijn grote stuk grond heeft hij in drieën gedeeld: weiland, een stuk
gecultiveerd en een stuk waar hij de natuur zijn gang laat gaan. Er zijn vele
muurtjes geplaatst voor het nestelen van vogels,zo heeft hij ook een hoge
kleiwal bij zijn vijver gemaakt met gaten erin voor de ijsvogels. In zijn vijver
groeit speciaal riet voor ijsvogels maar ook andere rietsoorten en hij heeft een
uitkijkpost op palen om alles in rust te kunnen aanschouwen. En ja hoor! daar
zag hij een setje ijsvogels. De ijsvogels zien er exact hetzelfde uit, het enige
verschil zit hem in de snavel: mannetjes hebben een zwarte streep en
vrouwtjes een rode streep op de snavel.
Nou ze gingen mooi nestelen (3x per jaar) Ze kregen jongen en vlogen af en
aan, totdat Cees merkte dat enkel 1 jong en pappa ijsvogels er nog waren.
Het bleek dat er ratten de gaten van de wal in gingen, helaas ! Zo gaat dat in
de natuur.
Zonder dat Cees het wist zwommen er ineens vissen in zijn vijver. Het blijkt
dat reigers visseneitjes aan hun pootjes meebrengen en zo ontstaan er
spontaan vissen in je vijver.
Ook zijn er salamanders, padden en vele waterplanten zoals waterlelies,
lissen, boterbloemen, brede orges, water aardbei ,egelskop, gele
ratelaar,wilde orchideeën, bijenorges en veel geurende planten.
Wat hij verder zoal in zijn tuin ziet: Havik, uil, boompiertjes,
grauwevliegenvanger, spechten, spotvogels; teveel om op te noemen.
Het blijkt dat de boompieper zich nestelt tussen hele dunne spleetjes, dat hij
daar tussen past is onbegrijpelijk.
Het was een lust om zijn dia’s te mogen zien en een prachtig boeiende
uiteenzetting van Cees . Nu maar hopen dat we daar een kijkje gaan nemen,
het is echt de moeite waard .
Loes Tromp.
Download