Natuurinrichtingswerken Aspermansvijvercomplex. In Rekem, op de

advertisement
Natuurinrichtingswerken Aspermansvijvercomplex.
In Rekem, op de grens met Opgrimbie ligt een complex van drie oude vijvers: de Aspermansvijver,
plaatselijk gekend als Grote vijver, de Kleine vijver en de Vossewijer.
In de zomer van 2015 laat het Agentschap voor Natuur en Bos natuurinrichtingswerken uitvoeren in
dit vijvercomplex. De twee verdroogde kleinere vijvers worden in ere hersteld en het beheer van de
Aspermansvijver (Grote vijver) wordt verbeterd.
De Kleine vijver:
Door verminderde wateraanvoer is deze vijver ’s zomers droog komen te staan en dichtgegroeid.
Bladeren van omringende bomen zorgden voor een dik pakket slecht verterend organisch materiaal.
Met de geplande werken wil men de bijzondere fauna en flora van vroeger laten terugkeren. De
sloot wordt terug opengemaakt, bomen op de oude dijk worden gekapt, het organisch materiaal
wordt verwijderd en de vijver krijgt meer open water. In de dijk komt een nieuwe buis om de
waterstand van de vijver beter te regelen.
De Grote vijver:
De dichtgegroeide oeverzones van de Grote vijver (Aspermansvijver) en de omliggende
gagelstruwelen maken we terug open door het kappen van bomen en struiken. De sluis van de vijver
wordt hersteld om ook hier het waterpeil beter te kunnen regelen.
Aan de rand worden kleinschalig een aantal inhammen gemaakt, geschikt voor libellen en amfibieën.
Om deze werken te kunnen uitvoeren, moet het water in de vijver afgelaten worden. De vissen zullen
weggevangen en verplaatst worden.
Vossewijer:
Ten zuiden van de Aspermansvijver ligt het nagenoeg volledig verboste Vossewijerke.
Dit zal terug open gekapt worden, de strooisellaag wordt verwijderd en de opening in de dijk zal
gedicht worden zodat er terug water in de vijver zal blijven staan.
Download