Bacteriologie en Virologie

advertisement
Bacteriologie en Virologie
Alle verzendmedia dienen voorzien te zijn van onze barcodesticker.
De verzendmedia dienen vergezeld te gaan van een laboratoriumformulier met hierop:
dezelfde barcodesticker als op de verzendmedia
alle patiëntgegevens en de gegevens van de aanvrager
de gewenste onderzoeken duidelijk ingevuld
Afname en Verzendmedia
Bewaren na afname
A Urinebuis
Bacteriële kweek algemeen, gistkweek
DNA onderzoek (PCR) opChlamydia trachomatis, Gonokokken,
Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium
de buis na vullen omschudden
2 tot 25C
binnen 24 uur inleveren
B Cobas PCR medium
Vagina-uitstrijk: DNA onderzoek (PCR) opChlamydia trachomatis,
Gonokokken, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium,
herpes simplex
2 tot 30C
binnen 72 uur inleveren
Keeluitstrijk: DNA onderzoek (PCR) op luchtwegvirussen (w.o.
Influenza), Bordetella pertussis (kinkhoest), Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, C. psittaci
Blaasjes: Herpes Simplex Virus en Varicella Zoster Virus
C Amiesmedium
smalle wattentip voor urethra: oranje dop
brede wattentip voor vagina: zwarte dop
LET OP: voor diagnostiek van bacteriële vaginose verdient een
preparaat de voorkeur!
18 tot 25C
binnen 24 uur inleveren
Genitaliën uitstrijk voor kweek:
- bacteriële kweek op hemolytische streptokokken
- kweek+resistentie Neisseria gonorrhoeae
- Gistkweek (Candida)
- Gardnerella vaginalis kweek
D Preparaatglaasje
Uitstrijk voor bacteriële vaginose (fluor vaginalis)
E Fecespotje
Feces: bacterieel en viraal onderzoek, screening parasieten,
Helicobacter antigeentest.
F
TFT-test (triple feces test)
Feces: uitgebreid parasitologisch onderzoek
G Stuartmedium (blauw)
Uitstrijken huid en slijmvliezen: bacteriële kweek algemeen,
gistkweek.
H Steriel potje
Sputum, huidschilfers, etc.
2 tot 8C
binnen 24 uur inleveren
kamertemperatuur
na vullen van het derde potje:
binnen 24 uur inleveren
2 tot 8C
binnen 24 uur inleveren
2 tot 8C
binnen 24 uur inleveren
Afname en verzendmateriaal Reinier MDC april 2012
illustratie
Download