1 - ChristenUnie Assen

advertisement
ChristenUnie
Assen
Wij spelen geen spelletjes met mensen.
De ChristenUnie zegt nee tegen gokken
Harmke Vlieg-Kempe
Assen, oktober 2006.
Het hoe en waarom van het Nee van de ChristenUnie in Assen tegen de verruiming van de
verordening gokbeleid en tegen het gokken zelf.
Nee tegen de verruiming van de verordening gokbeleid
De ChristenUnie is heel duidelijk in haar oordeel over de plannen die de VVD tentoonspreidt
ten aanzien van de verruiming verordening gokbeleid: NEE.
Er wordt door de VVD gesteld dat een casino in TT world essentieel is voor een gezonde
exploitatie van TT world. De VVD-fractie wil daarom de bestaande verordening met één
gokvergunning specifiek voor TT world uitbreiden naar twee.
Het veronderstelde economische belang voor Assen weegt in deze redenering zwaarder dan
de beschermende verantwoordelijkheid die de overheid heeft voor haar burgers.
De ChristenUnie gelooft niet dat er een balans te vinden is tussen financieel gewin en het
riskeren van verslaving. Elke gok waar mensen op het spel staan is er één te veel.
Wij geloven niet dat voorzieningen op het preventieve vlak probleemgevallen zullen
voorkomen. En wat betreft de curatieve voorzieningen die de exploitant aanbiedt: voorkomen
lijkt ons beter dan genezen. Wij zien het als de zorgplicht van een gemeente om te voorkomen
dat het mis gaat!
In het collegeprogramma wordt in hoofdstuk 8 met de titel “iedereen telt mee”, gezegd dat de
overheid zich op zal stellen als een schild voor de zwakken. In hetzelfde hoofdstuk wordt
gesproken over het verminderen en voorkomen van problematische schulden. Middelen om
deze doelen te bereiken zijn:
 Voorlichting op onder meer scholen door de GKB over voorkomen van schulden bij
jongeren;
 Verbetering van de mogelijkheden van schuldsanering, meer maatwerk.
Op 21 september jl. heeft de raad unaniem ingestemd met voorstellen voor
armoedebestrijding. Een belangrijk onderdeel daarvan was de schuldhulpverlening.
De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat er een maand later een voorstel op tafel ligt
waarmee wij als gemeente het mogelijk gaan maken dat mensen grote schulden kunnen
oplopen. Hebben we dan als raad op 21 september de nazorg geregeld voor de problemen die
de raad nu zelf gaat creëren?
De ChristenUnie wil dat de gemeente haar roeping waarmaakt en hen beschermt die
bescherming nodig hebben.
Tenslotte menen wij dat de verantwoording voor het speelautomatenbeleid, en indirect de
geestelijke gezondheid van mensen, niet deels bij een exploitant gelegd kan worden. Hoe kan
men van een exploitant verwachten dat hij probeert te voorkomen dat zijn klanten te veel geld
uitgeven in zijn bedrijf? Te goede preventie zou de uitbater de das om doen!
De overheid in Assen moet zélf opkomen voor haar burgers en een schild voor de zwakken
willen zijn.
Nee tegen gokken
Gokken is geen onschuldige vorm van vrijetijdsbesteding. Gokken kan makkelijk leiden tot
een verslavende werking, die vergelijkbaar is met alcohol- en drugsverslaving.
"Een gokker die stopt, ervaart net als andere verslaafden onthoudingsverschijnselen.
Wetenschappers hebben ontdekt dat tijdens het gokken in het menselijk lichaam een
stof wordt aangemaakt met een vergelijkbare werking als morfine. Wanneer deze stof,
endorfine genaamd, niet meer aangemaakt wordt, ontstaan er
ontwenningsverschijnselen. Dit gegeven maakt de overeenkomst van
kansspelverslaving met verslaving aan opiaten wel heel erg groot. Lichamelijke
bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, trillen, transpireren,
slaapstoornissen, geheugenverlies, maag- en darmklachten en anorexia. Psychische
klachten die bij onthouding kunnen optreden zijn: rusteloosheid, snel geïrriteerd zijn,
gedachten aan zelfdoding, angsten, achterdocht, schuldgevoelens, agressieve
gevoelens en minderwaardigheidsgevoelens. Daarnaast krijgt de gokker ook
problemen in de sociale sfeer: schuldeisers willen hun geld terug, de gokker raakt
geïsoleerd. Echtscheiding en verbroken relaties zijn het gevolg. De hoop dat de
financiële problemen opgelost kunnen worden, wordt steeds minder. Veel
kansspelverslaafden zien in de criminaliteit nog de enige manier om aan geld te
komen. Vaak moet de gokverslaafde diep in de put zitten voordat hij hulp zoekt. Soms
is het gokken dan al drie tot zeven jaar een vaste gewoonte." 1
Een (te) grote groep mensen blijkt vatbaar voor gokverslaving. De ChristenUnie wil in geen
geval meewerken aan een beleid dat het risico meebrengt dat er ook maar één persoon te
kampen krijgt met gokverslaving.
'Van de mensen die met risicovolle kansspelen experimenteren, ontwikkelt 6 á 7
procent serieuze gokproblemen. Van hen voldoet eenderde aan de criteria voor
pathologisch gokken', zegt dr. Maarten Koeter van het AIAR (Amsterdam Institute for
Addiction Research). 'Weliswaar krijgen meer gokkers verschijnselen zoals "meer geld
uitgeven dan men van plan was", en "mislukte pogingen om met gokken te stoppen",
maar die leiden niet altijd tot serieuze problemen. Een deel van de gokkers raakt ze
weer kwijt voor het een echte verslaving wordt. Overigens lijkt ook een deel van de
verslaafden weer te herstellen'. Evengoed telt Nederland naar schatting
tweehonderduizend probleemgokkers en zeventigduizend gokverslaafden.2
De ChristenUnie wil met name ook op Bijbelse gronden het gokken van de hand wijzen. De
begeerte, het verlangen om te winnen ligt ten grondslag aan het kansspel. De Bijbel vertelt
ons duidelijk dat de puur materiële begeerte voor de mens geen goede drijfveer is. Begeerten
kunnen de mensen binden, dit in tegenstelling tot Gods bedoeling voor de mens om vrij te
zijn.
1
2
Bron: "Vraagbaak bij verslavingen" (pagina 97)
Bron: Gedeelte uit artikel Volkskrant 19 maart 2005.
"Wat me heel erg in het gokken aantrok, was de kick van het winnen. Maar ik hield
mezelf voor de gek. Ik zag alleen wat ik won en niet wat ik verloor. Alleen daar
speelde ik voor. Als ik eens flink verloor, was ik heel kwaad op de kast en op mezelf.
Ik was dan altijd heel teleurgesteld in mezelf. Als ik veel verloor, had ik ook altijd
zin om te stelen. Ik wilde wraak nemen, de kast als het ware terugpakken. Ik was de
gokkast als een mens gaan zien, die me in de maling nam."
Michiel, ex-gokverslaafde
Conclusie
De conclusie is:
 de ChristenUnie is pertinent tegen de verruiming van de verordening gokbeleid.
 Het veronderstelde economische voordeel weegt nooit op tegen het risico van
gokverslaving.
 De raad moet niet de verantwoordelijkheid willen dragen voor het veroorzaken of in
de hand werken van gokverslaving.
 De ChristenUnie vindt het ongeloofwaardig en onverantwoord om geld beschikbaar te
stellen voor schuldhulpverlening en tegelijk als raad verruiming van het gokbeleid
mogelijk te maken.
 Preventie mag niet bij de exploitant neergelegd worden, dit is weglopen voor de eigen
verantwoordelijkheid van de overheid.
 Kortom de ChristenUnie komt óp voor de kwetsbare mensen in de Asser samenleving
wij laten ze niet aan hun lot over: wij spelen geen spelletjes met mensen!.
Gebruikte bronnen:
AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers / zelfhulporganisatie) digitale
informatie. http://www.agog.nl
Burgercomité Zwolle. “Voetbal oké, gokhal nee”, (Zwolle, maart 2005.)
http://www.referendumzwolle.nl
ChristenUnie en hulporganisaties, “Manifest: geen gok met kansspelen.” (Amersfoort
Februari 2004.) http://www.christenunie.nl/documenten/www/2004-0308%20GOKKEN%20-%20Manifest.doc
College van toezicht op de kansspelen. “Persbericht: College maakt zich zorgen over
speelautomatenhallen” (Den Haag, 29 maart 2005.)
http://www.toezichtkansspelen.nl/index.htm
Koopmans, F. “Vraagbaak bij verslavingen.” (Dordrecht, 2002.)
Hamster, H.J. “notitie geen gokhal” (stadskanaal, 2005)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards