Werk in uitvoering - Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen

advertisement
Werk in uitvoering!
Bij een vereniging als de Heemkundige Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ is er altijd werk aan de winkel.
Waar zijn wij zoal mee bezig?
Verwerken familiegegevens in Aldfaer
Een van de dames is bezig met het invoeren van persoonsgegevens uit de burgerlijke stand. De familie Nieuwkerk is
al klaar en nu is ze bezig met de uitgebreide familie Frijters. Deze gegevens worden in het stamboomprogramma
Aldfaer gezet. Op verzoek kan dan een stamboom samengesteld en afgedrukt worden. Zoiets ziet er gelikt uit. Dat
weten we omdat dat al uitgeprobeerd is.
Boek over de bevrijding van Fijnaart en Heijningen
Een klein team heeft enkele dagboeken van Fijnaarters uit de laatste fase van de Duitse bezetting gebundeld.
Daaraan zijn de waargebeurde verhalen toegevoegd, evenals een verslag van een politieagent, een brief van de
zusters uit het klooster aan de Molenstraat en nog veel meer. Het boek wordt uitgegeven in de eerste week van
november, wanneer we de bevrijding herdenken die dan 70 jaar geleden plaatsvond. Het is een uiterst interessant
boek, met feiten die nooit eerder gepubliceerd werden. Echt heel bijzonder!
Tentoonstelling over de bevrijding
Het boek wordt verkocht op de tentoonstelling die we op vrijdag en zaterdag 7 en 8 november in ’t Trefpunt houden.
Het is nog een eindje weg, maar we moeten wel vooruitkijken, want dergelijke activiteiten vragen een ruime
voorbereidingstijd.
Dus dit jaar is er weer een grote expositie die u niet mag missen. We rekenen in ieder geval weer op deelname van
de basisscholen. De leerlingen van de bovenbouw zijn van harte welkom op donderdag en vrijdagochtend.
Boek over winkeliers en ondernemers
Het eerste deel van Fendertse Negotie dat Piet Roks in augustus 2013 presenteerde is een doorslaand succes
geworden. Piet is nu druk bezig met interviews en foto’s om deel twee in deze serie klaar te hebben in augustus.
In deze uitgave worden bedrijven en winkels besproken van Oude Molen en Heijningen.
Als het een beetje meezit –en daar gaan we vanuit- ligt het boek tijdens de braderie in onze kraam en vanaf die dag
ook in de boekwinkel. Alweer iets om naar uit te zien!
Bouw van washok
Wat is dat nou? Een washok en wat moet je daarmee?
Achter het schuurtje van het watersnoodhuis aan de Veluwestraat wordt al een poosje gewerkt aan de bouw van
een washok. Het graafwerk voor de fundering is al gedaan en een van onze handige leden is bereid die fundering te
metselen. Daar bovenop wordt het houten washok gebouwd en daar vinden een wringer,centrifuge, zinken teilen,
etc. een plaatsje. Net zoals het vroeger ook was.
Bezoekers rondleiden
Op de dinsdag- en donderdagmiddag leiden we regelmatig bezoekers rond door het huis en geven we overal tekst en
uitleg bij. Ook kastdeuren worden voor ons bezoek geopend, want die bevatten volop zaken uit de goede oude tijd
die we nog eens in herinnering willen brengen.
Wij leiden graag groepen rond! Idee: organiseer een familiedag ( met vriendinnen of buren kan ook) en kom samen
(op de fiets?) naar Heijningen. Wij zorgen voor een goed bakje koffie. Bij de Kring hebben we 3 verschillende
tentoonstellingen per jaar, daar is altijd iets boeiends te zien. U hebt voor weinig geld toch een geweldige middag.
Mogen wij u ook ontvangen?
En nog een boek!
Twee enthousiaste vrijwilligers van onze kring zijn gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Met name van
vliegtuigen hebben zij grote kennis. Zij hebben in kaart gebracht welke toestellen er zijn neergehaald of –gestort in
deze regio. Zij hebben allerlei informatie over de bemanning, toesteltypes, etc. Alle gegevens zijn samengevat in een
boek. Daar wordt nu nog wat aan gesleuteld, maar het wordt in het najaar te koop aangeboden. Tegen die tijd leest
u er over in de krant, op deze website en in onze nieuwsbrief.
Bidprentjes scannen voor de website
Voor degenen die aan stamboomonderzoek doen is het wel eens lastig om gegevens van de jongste generaties te
vinden. Katholieken hebben de gewoonte om een gedachtenisprentje te laten drukken voor overleden familieleden.
In ons archief bevinden zich ongeveer 2000 van deze prentjes en die worden nu gescand, zodat wij ze hier kunnen
publiceren. Dit lijkt ons goed nieuws voor de genealogen. Wanneer de scans beschikbaar komen leest u erover op
deze site.
Dit zijn wel de belangrijkste activiteiten van onze vereniging op dit moment. U ziet het wel: er is bij ons
altijd werk in uitvoering. Als de lokale geschiedenis u boeit en u zou ook wat willen doen, dan kunt u altijd uw
licht komen opsteken. U kunt ook aan een bepaald project meewerken, zodat u niet te lang ‘gebonden bent’.
Kom maar eens bij ons langs.
Download