Propedeuse 2017-2018 HBO Bachelor Management

advertisement
Propedeuse 2017-2018
HBO Bachelor Management
Hieronder vind je een overzicht van het eerste jaar van de HBO Bacheloropleiding Management
en het Kort HBO Programma Management van Luzac. Met dit programma kun je direct je
propedeuse van de opleiding Bachelor Management afronden.
Het jaar is verdeeld in 4 blokken:
BLOK 1
BLOK 2
BLOK 3
BLOK 4
9 lesweken
9 lesweken
9 lesweken
6 weken
1 studieweek
1 studieweek
1 studieweek
Stage 32 uur per week
1 examenweek
1 examenweek
1 examenweek
Stage 16 uur per week
Studiepunten: Te behalen diploma: 60 EC
Propedeuse HBO Bachelor Management
Je gaat in september 2017 aan de slag met de volgende modules:
Management en organisatie
•Management, organisatie en besluitvorming:
omgeving en strategieformulering
•Strategische keuzes: spreiding, positionering,
samenwerking
• Operaties (menskant): leiden, motiveren, belonen
•Operaties (systeemkant): plannen, aansturen,
bewaken
•Organisatieontwerp: arbeidsverdeling,
bevoegdheden, coördinatie
•Van strategie via operaties naar
organisatiestructuur
Plaats in jaar: Blok 1
Lesuren:
54
Studiepunten:
7 EC
Toetsvorm: 2 EC schriftelijk examen over
theorie (Blok 1)
5 EC groepsopdracht over
praktijk (Blok 1)
Bedrijfseconomische aspecten
• Rol van bedrijfseconomie voor de manager
• Werking van drie financiële overzichten
• Indeling van kosten en break-evenanalyse
• Bepaling van een integrale kostprijs
•Beoordeling van de financiële gezondheid van een
organisatie
• Beoordeling van een investeringsvoorstel
• Keuze van een vermogensvorm
• Besturing van een organisatie: planning
• Besturing van een organisatie: control
• Ondersteuning bij besluitvorming
Marketingmanagement
• Introductie op marketing en de afnemer
• Marktsegmentatie en positionering
• Product- en prijsbeleid
• Distributie- en promotiebeleid
•Marketingstrategie
• Crossculturele en internationale marketing
Organisatiegedrag
• Gedrag in organisaties: werken en presteren
• Werknemers: persoonlijkheid, emotie en motivatie
• Persoonlijke ontwikkeling en psychisch welzijn
• Samenwerking, competitie en teams
•De organisatie als politieke arena: macht,
leiderschap en conflicten
• Organisatiecultuur en verandering
Projectmanagement
• Praktisch projectmatig werken
• Het projectplan
• De structuur en fasering van een project
• Het opzetten van een projectorganisatie
• Planning en risicoanalyse
• Aansturen, uitvoeren en bewaken van projecten
• Het afronden van een project
• Het borgen van een projectresultaat
Plaats in jaar: Lesuren:
Studiepunten:
Toetsvorm: Blok 1, Blok 2 en Blok 3
81
7 EC
2 EC schriftelijk examen (Blok 1)
2 EC schriftelijk examen (Blok 2)
3 EC schriftelijk examen (Blok 3)
Plaats in jaar: Lesuren:
Studiepunten:
Toetsvorm: Blok 1, Blok 2 en Blok 3
81
7 EC
2 EC schriftelijk examen (Blok 1)
2 EC schriftelijk examen (Blok 2)
3 EC moduleopdracht (Blok 3)
Plaats in jaar: Blok 2 en Blok 3
Lesuren: 54
Studiepunten: 7 EC
Toetsvorm: 2 EC schriftelijk examen (Blok 2)
5 EC moduleopdracht (Blok 3)
Plaats in jaar: Lesuren:
Studiepunten:
Toetsvorm: Blok 1 en Blok 2
54
7 EC
2 EC schriftelijk examen (Blok 1)
5 EC groepsopdracht (Blok 2)
Personeelsmanagement
•Introductie Organisatie en Personeelsmanagement
(O & PM)
•Een Integrale benadering van Organisatie en
Personeelsmanagement
• Werving en Selectie en Ontwikkeling van personeel
•Prestatiemanagement
•Arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden en
werkrelaties
• Aantrekkelijk werkgeverschap voor Millennials
Onderzoeksvaardigheden
•Onderzoekscyclus
•
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
•
Betrouwbaarheid en validiteit
•Onderzoekopzet
Stage
•Snuffelstage
• Koppeling tussen modules en praktijk
• Professionele vaardigheden ontwikkelen
Bedrijfsbezoeken en de praktijk
In het eerste jaar staan meerdere excursies gepland.
Je brengt samen met je studiegenoten een bezoek
aan verschillende bedrijven en instanties, zoals de
Haven van Rotterdam, Tesla Motors, de Johan Cruijff
ArenA, Coca-Cola en KLM. Tijdens deze excursies
krijg je een uitgebreide rondleiding en vertellen medewerkers over hun functie binnen het bedrijf. Ook
ga je met een aantal praktijkcases aan de slag. Zo
krijg je een goed beeld van jouw toekomstige baan!
Plaats in jaar: Blok 1, Blok 2 en Blok 3
Lesuren:
108
Studiepunten: 7 EC
Toetsvorm: 2 EC schriftelijk examen (Blok 1)
2 EC mondeling examen
(sollicitatiegesprek voorbereiding stage) (Blok 2)
3 EC moduleopdracht (Blok 3)
Plaats in jaar: Lesuren:
Studiepunten:
Toetsvorm: Blok 2 en Blok 3
54
6 EC
3 EC schriftelijk examen (Blok 2)
3 EC moduleopdracht (Blok 3)
Plaats in jaar: Blok 3 en Blok 4
Aantal uren:9 weken van 16 uur
(2 dagen per week)
6 weken van 32 uur
(4 dagen per week)
Studiepunten:
12 EC
Toetsvorm: Stageopdracht
Evenementen
Naast bedrijfsbezoeken organiseren we ook een
aantal evenementen en neem je deel aan speciale
projecten. Denk daarbij aan workshops solliciteren
en presenteren, je organiseert een crowdfundingactie voor een goed doel en natuurlijk neem je deel aan
het jaarlijkse Hogeschool Luzac sportevent.
Vanaf de derde periode ga je ook stage lopen, zodat
de lesstof tot leven komt in de praktijk.
Hogeschool Luzac heeft aan dit overzicht veel zorg besteed. Het geeft een goed beeld van hoe het schooljaar is opgebouwd en welke vakken je allemaal krijgt. Het is altijd mogelijk dat
er in de voorbereiding van het schooljaar 2017-2018 nog wijzigingen doorgevoerd worden. Aan de deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Download