Nieuwsbrief januari 2016 - Gastouderbureau Gelderland

advertisement
GASTOUDERBUREAU GELDERLAND
Nieuwsbrief februari 2016
Inhoud:





Belastingzaken
Bijscholing
Oudercommissie
Niet ontvangen mail
Babynieuws
Belastingzaken:
De belastingaangifte komt er weer aan. De jaaropgaven voor de gastouders heb ik al verstuurd, die van de
vraagouders volgen in februari
Zakelijke aftrekposten gastouders
Gastouders ontvangen maandelijks hun inkomsten via het gastouderbureau. Daarvoor maken gastouders ook
kosten om hun werk goed uit te kunnen voeren.
Gastouders hebben de plicht om hun inkomsten op te geven aan de belastingdienst, maar ook het recht om de
kosten daarvan af te trekken voordat er berekend wordt hoeveel belasting er betaald moet worden.
Waarom zou je als gastouder je kosten aftrekbaar maken?
1.
Als je als gastouder kosten aftrekbaar maakt dan verlaagt het belastbaar inkomen waar je belasting
over moet betalen.
Hoe lager dit bedrag is, hoe minder belasting je betaalt.
2.
Zodra je als gastouder kosten aftrekbaar maakt van de inkomsten wordt je “verzamelinkomen” lager.
3.
Dit inkomen is de maatstaf voor overige toeslagen zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag enz… Hoe lager het “verzamelinkomen” hoe hoger de toeslagen.
Bewijsmateriaal van aftrekbare kosten:
Kosten zijn pas aftrekbaar als u ze ook echt maakt. Ook vaste aftrekposten zonder enig bewijs bestaan niet. U
moet kunnen aantonen dat u de kosten hebt gemaakt. Daarom is het belangrijk om gegevens te bewaren
waarmee u kunt aantonen hoe u op de bedragen bent gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

(Kassa)bonnen

Facturen

Kwitanties

Rekeningoverzichten

Agenda

Uitbetalingoverzichten

De jaaropgave(n) van uw gastouderbureau(s).
Nieuwsbrief januari 2016 Gob Gelderland
Pagina 1
GASTOUDERBUREAU GELDERLAND
Nog beter zou zijn als u een aparte bankrekening opent waar de opbrengsten en kosten voor uw werk als
gastouder overzichtelijk op staan.
Hoge kosten moet je “afschrijven”:
Indien je iets groots aanschaft, zoals een computer of een speeltoestel (zakelijk gebruik) dan zul je dat in
meerdere jaren (meestal 2, 3 of 5 jaar) moeten afschrijven. Dat houdt in dat je de aftrekbaarheid van de kosten
verdeeld over het aantal jaren dat je het in bezit denkt te hebben.
Regel: Minimaal aanschafbedrag is € 450,-.
Dus schaf je een computer aan van € 500,- en denk je er 3 jaren mee te kunnen doen, dan maak je jaarlijks
(500/3 =) € 166,67 aftrekbaar.
Lijst wél aftrekbare kosten voor gastouders:

Studiekosten (lesgeld, examengeld en verplichte studieboeken). In 2014 zijn alle kosten > 250 euro
aftrekbaar.

Telefoonkosten, zakelijke gesprekken met ouders of gastouderbureau. Houd hiervoor een lijst bij met
telefoontjes die gepleegd zijn.

Abonnementsgeld 2e mobiele telefoon. Indien deze uitsluitend zakelijk gebruikt wordt en de kosten
binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van het werk.

Bemiddelingskosten van het gastouderbureau (indien van toepassing).

Contributies en abonnementen voor de gastkinderen.

Entreebewijzen en versnaperingen voor uitjes met de gastkinderen.

Voorzieningen voor veiligheid van de kinderen:
EHBO trommel, veiligheidshaakjes, deurstrips, traphekje, rookmelders enz.. (hieronder vallen tevens
de kosten die u moet maken om te kunnen voldoen aan de Risico-inventarisatie Veiligheid en
Gezondheid)

Voorzieningen voor de opvang van de kinderen: kinderwagen, babybad, flessenwarmer
kinderparaplu’s, bestek, bekers, speelgoed, cadeaus, tandenborstel, luiers, billencreme enz..
Let op: inrichtingskosten (meubilair) in privéwoning niet.

Schoonmaakartikelen

Knutselzaken, zoals papier, stiften, verf, enz..

Reiskosten, aftrekbaar tegen 0,19 eurocent per kilometer voor elke kilometer die u zakelijk (voor of
ten behoeve van de kinderen) hebt gereden, schrijf de kilometers in uw agenda of kladblok.
Bepaal de kilometers aan de hand van www.routenet.nl of www.maps.google.com.

Eten en drinken: Ook eten en drinken dat u gebruikt tijdens de opvang is aftrekbaar. Betaal het eten
apart om de hele bon te kunnen declareren.
Indien u het mixt met uw prive-aanschaf, dan kunt u de zakelijk gemaakte kosten markeren op de
bon..

Administratiekosten (kantoorbenodigdheden, boekhouder enz..
Nieuwsbrief januari 2016 Gob Gelderland
Pagina 2
GASTOUDERBUREAU GELDERLAND

Wasbeurten: aftrekbare kosten per wasbeurt: € 1,-

Wasdroger: aftrekbare kosten € 1,15 per droogbeurt.
Lijst niet aftrekbare kosten voor gastouders:

Telefoonabonnement privé.

Werkzaamheden door partner, tenzij deze hoger zijn dan 5.000 euro per jaar. Is dit het geval, dan
dient dit schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd te worden.

Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Hieronder valt ook de standaard
kosten voor gas, water en elektra.

Kosten waar u reeds een vergoeding voor hebt gehad. Stel dat de ouders eten en luiers meebrengen
voor het opvangkind, dan mag u daar niet nogmaals kosten voor aftrekbaar maken.

Inrichting voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Denk aan een box, bank of
kinderstoel.

Werkkleding, mits er een zakelijk verband is tussen de werkkleding en het werk als gastouder en een
duidelijk zichtbaar logo bevat van ten minste 70 cm2 oppervlakte.

Kosten voor persoonlijke verzorging van de gastouder.

Muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers, beeldapparatuur die bij uw
privévermogen horen.
Kosten met een drempel of verminderd aftrekbaar:

Representatiekosten, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak.

Kosten voor congressen, beurzen, seminars, excursies en studiereizen.

Opleiding/studiekosten worden aftrekbaar boven 250 euro.
Voor deze kosten geldt een drempel van € 4.400 (2014). Alle kosten boven deze drempel mogen aftrekbaar
gemaakt worden.
Gezien het voor gastouders niet erg aannemelijk is dat dit het geval kan zijn geldt de regel dat dit soort kosten
voor 73,5% van het totaal van deze kosten aftrekbaar zijn.
(bron: www.kngo.nl)
Bijscholing:
Gastouders die professioneel bezig zijn met hun vak kunnen vanaf nu ook lid worden van KNGO.
Maak professionaliseren en permanente educatie makkelijker voor jezelf!
Ook lid worden van KennisNetwerk GastouderOpvang?
Dat kan nu! Voor slechts € 29,95 voor een heel jaar.
Schrijft u zich nu in, dan ontvangt u:
1. Het splinternieuwe vakblad voor gastouderopvang FR!S Magazine (januari en juni).
Nieuwsbrief januari 2016 Gob Gelderland
Pagina 3
GASTOUDERBUREAU GELDERLAND
2. Persoonlijke inloggegevens voor de online omgeving met handige downloads en maandelijks nieuwe
pedagogische artikelen voor uw permanente educatie.
3. Uw nieuwe sticker Pedagogische Component 2016 (indien u in bezit bent van uw certificaat en registratie bij
KNGO).
Oudercommissie:
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders met als doel om de kwaliteit van de opvang te bewaken en
te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.
Ouders praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang en hoe er wordt
omgegaan met klachten.
Gastouderbureau Gelderland is op zoek naar ouders die willen helpen bij het opstarten van een
oudercommissie. Voor aanmelden of meer informatie over de taken van de oudercommissie mag je contact
opnemen met Sanne van Wessel [email protected] of 06-1670 8926
Niet ontvangen mail:
Zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief ontvangt niet iedereen de mails van gastouderbureau
Gelderlandgoed. Mijn provider heeft ontdekt dat Microsoft een negatieve reputatie heeft toegekend aan mijn
mails. Er wordt gezocht naar een oplossing. Tot die tijd zal ik voor de gast- en vraagouders die mijn mail niet
ontvangen via mijn reguliere account mijn outlook account gebruiken om mails te verzenden.
Babynieuws:
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties na de geboorte van onze dochter Sophie. Na wat
opstartprobleempjes omdat ze te vroeg geboren is maken we het goed en heb ik inmiddels alle
werkzaamheden weer opgepakt.
(foto: Nijsen fotografie)
Nieuwsbrief januari 2016 Gob Gelderland
Pagina 4
Download