Nieuwsbrief oktober 2013

advertisement
Nieuwsbrief oktober 2013
Beste vraag- en gastouders,
Onderwerpen nieuwsbrief oktober 2013










Nieuw tarief 2014
Correctie van de uren 2013 naar de belastingdienst
Maandlijsten
Telefonische evaluaties
Aanhangsel 2014 en urenregistratie 2013
Het gastouderloket
Overgangsregeling
Geef wijzigingen door
EHBO cursus
Inleveren nieuwe Verklaring omtrent het gedrag
Nieuw tarief 2014
De overheid heeft het tarief voor 2014 bekend gemaakt. Voor de gastouderopvang wordt een
maximaal vergoed baar uurtarief gehanteerd van € 5,37. Het uurtarief van Alles Kidz wordt
€ 5,50. Tevens zijn de nieuwe tabellen vastgesteld en is er bekend dat er 100 miljoen euro
extra wordt gebruikt voor de kinderopvang. Dit betekend dat voor de inkomens boven de
€ 47.000,00 er weer extra geld bij komt, hierdoor betalen deze mensen minder ouderlijke
bijdrage. Een zeer positieve wending aangezien het in de afgelopen jaren alleen maar
duurder is geworden voor de meeste ouders. De overheid gaat eindelijk inzien dat alle
bezuinigingen op de kinderopvang geen goede ontwikkeling is.
Correctie van de uren 2013 naar de belastingdienst
Het kan zijn dat u als ouder uren hebt gecrediteerd voor 2012 doordat u dit 2 weken van
tevoren schriftelijk heeft aangegeven bij de gastouder. Doordat u minder uren heeft
afgenomen wijzigt ook uw recht op toeslag. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u deze
wijziging doorvoert bij de belastingdienst ook wanneer Alles Kidz normaliter uw aanvraag
voor kinderopvangtoeslag verzorgt.
Maandlijsten
Per januari gaat Alles Kidz werken met maandlijsten. Dit betekent dat u en uw gastouder per
maand gaat tekenen voor het aantal afgenomen uren in de betreffende maand. Ook kunt u
op deze lijsten invullen of uren worden gecompenseerd of gecrediteerd. Wanneer het een
creditering betreffende dient ook hiervoor een formulier worden ingevuld die 2 weken van
tevoren moet zijn ingeleverd bij Alles Kidz. Wanneer dit getekende formulier, door zowel de
gastouder als de ouder, niet wordt ingeleverd bij de Alles Kidz dan zal er niet worden
gecrediteerd. Dit kan ook niet meer achteraf worden ingeleverd en hierbij vervalt dan het
recht op creditering. Alle gastouders ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een
informatieavond over het gebruiken van de maandlijsten. Deze avonden zullen plaats vinden
in januari.
Telefonische evaluaties
Alles Kidz is druk bezig om alle klanten te benaderen voor een telefonische evaluatie.
Misschien bent u al benadert en zo niet dan zult u binnenkort worden gebeld. Wanneer de
telefonische evaluatie is gedaan krijgt u het opgestuurd ter ondertekening. Graag zien wij
z.s.m. de telefonische evaluatie ondertekend teruggestuurd. Mocht een persoonlijke
evaluaties bij u de voorkeur hebben dan kan dit natuurlijk. U kunt dan contact opnemen met
0599 236 224 om een afspraak te maken.
Aanhangsel 2014 en urenregistratie 2013
U ontvangt binnenkort een nieuw aanhangsel bij uw contract voor 2014 en de urenregistratie
voor 2013. Achterop het urenregistratieformulier willen wij graag dat u de dagdelen aangeeft
dat uw kinderen naar de gastouder gaan. Op deze manier kunnen wij uw kind(eren) vanaf
januari op de juiste dagdelen in het systeem zetten. Graag zien wij beide papieren
ondertekend retour. Krijgen wij deze niet retour, dan is er geen sprake van geregistreerde
opvang. Wanneer u geen geregistreerde opvang gebruikt heeft u ook geen recht op
kinderopvangtoeslag.
Het gastouderloket
Alles Kidz is bezig om een nieuwe portal te ontwikkelen. Via deze portal kunt u gebruik
maken van daadwerkelijk af te nemen uren. Wij merken dat de vraag naar bijv. 40 weken
opvang groter wordt, dit doordat bijv. de ouders beide in het onderwijs werken. Alle mensen
die dan ook een ander contract willen of hebben dan het standaard contract van 52 weken
en minimaal 6 uur per week zullen wij doorverwijzen naar de portal. Op deze manier hopen
wij aan de wensen van deze klanten te voldoen. U neemt dan geen uren meer in dagdelen af
maar per afgenomen uur. U en uw gastouder kunnen inloggen en op deze manier zullen de
uren worden uitbetaald aan uw gastouder en gefactureerd aan de ouder. Wij hopen dat de
portal vanaf januari in de lucht is. Op dit moment zijn de systeembouwers druk doende om
de portal z.s.m. te laten draaien, wij houden u op de hoogte. U kunt via de website de
ontwikkelingen volgen, ook zullen hierop de tarieven worden bekend gemaakt.
Overgangsregeling
Aangezien u als ouder straks de keuze krijgt om opvang in dagdelen of in uren af te nemen
zijn er straks geen uitzonderingen meer mogelijk binnen de contracten die worden afgesloten
voor de dagdelen. Wanneer dit contract wordt open gebroken, door bijv. een wijziging van
uren, zal er geen uitzondering meer plaats vinden. Wanneer u echter bijv. wel een contract
wil op basis van 40 weken, zullen wij u doorverwijzen naar de Portal.
Geef wijzigingen door
De belastingdienst gaat strenger controleren of de gegevens die u aan hen doorgeeft, juist
zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen zij u een boete opleggen. Verandert er iets in uw
inkomen of situatie? Geef de wijzigingen dan binnen 4 weken door met Mijn toeslagen.
Wanneer Alles Kidz de wijzigingen voor u verzorgt, geef dan schriftelijk uw wijziging
of stuur een mail naar [email protected], Als ouder bent u zelf verantwoordelijk of de
toeslag goed wordt uitgekeerd! Wij vragen u dan ook om de beschikking die u
ontvangt goed te controleren.
EHBO cursus
Er is weer een groep gastouders die op herhaling moeten voor het EHBO diploma. Deze
groep moet voor 1 april 2014 het EHBO diploma verlengen. Binnenkort ontvangen deze
gastouders een uitnodiging voor deze herhaling.
Inleveren nieuwe Verklaring omtrent het gedrag
Alle gastouders en hun inwonende mensen boven de 18 jaar hebben een brief ontvangen
met daarin het verzoek een verklaring ontrent het gedrag aan te vragen en bij Alles Kidz in te
leveren. In verband met de wet op de continu screening zijn de gastouders verplicht een
nieuwe VOG aan te leveren. Graag zien wij met spoed deze verklaring omtrent het gedrag
retour zodat wij het dossier van de gastouder weer compleet hebben.
Met Vriendelijke groet,
Het gehele team van
Download