Dr. Silvia W. de Groot Fonds voor jonge Caraïbische

advertisement
Dr. Silvia W. de Groot Fonds voor jonge Caraïbische onderzoekers
De in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, bij leven erelid
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te
Leiden, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld
om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij
de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van
de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan
om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000
beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.
Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:

Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het
onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor
welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie
zou worden besteed (max. 2000 woorden).

Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: begroting en
toezending van de betreffende tekst.

Een kort c.v.

Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het onderzoek begeleidt
of heeft begeleid.

Een aanbevelingsbrief van een tweede deskundige.
Aanvragers zijn:

Studerend (MA-of PhD-fase), dan wel afgestudeerd of gepromoveerd in de
geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.

Geboren en/of getogen in het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marronafkomst .

Niet ouder dan 45 jaar, dan wel laatste academische graad niet langer dan
vijf jaar geleden behaald .
De deadline voor de aanvragen is: 16 december 2014.
Aanvragen dienen te worden gestuurd aan prof.dr. G.J. Oostindie, directeur KITLV,
[email protected], onder vermelding van: Dr. Silvia W. de Groot Fonds.
Download