Inspirerende Media Israël

advertisement
Inspirerende Media Israël
Hier een lijstje van Inspirerende
media Israël
De volgende categoriën komen aan bod:
Meest Recent / Film / Leer / Documentaires e.d. / Rapporten
e.d. / Nieuws / Divers / Muziek / Jodendom / Kinderen
Bekijk ook de Speellijsten Yeshua ha Torah & Israël (You
Tube)
Tip Yeshua haTorah
Zie voor meer Messiaanse
Media
o.a.
Startpagina
Messiaanse Beweging
Meest Recent
Klein dossier: Netanyahu’s strijd tegen Iran
(Speech)
Joodse omroep: Een rest keert weder
Onthulling gedenksteen Joodsch Lyceum Den
Haag
Steun het Bijbels hartland – Lev HaOlam
Speech in de VN over de hypocrisie t.o.
Israël (fb)
Inhuldigingstoespraak
koning
WillemAlexander door Raphael Evers
4 mei niet voor verzoening – Trouw
Beladen treinen (Sjoa) – B. Jacobs
Israël Energie-onafhankelijk – (CvI)
Israel Today: Alleen de Vader is God!
Netanjahoe in de Port. Synagoge 2012 (video
toespraak) – onvergetelijk
Herdenking Yom haShoa Yad Vashem
Interview M. Stoeten (Gem. Naftali) – (Groot
Nieuws Radio)
Een Oproep tot berouw, een woord van hoop –
Brief CvI Int. t.g.v. het 65-jarige bestaan
van Israël (Eng.)
Interviews Evert van der Poll – Over de
Messiaanse Beweging & De Feesten van Israël
(van Adonai JHWH) (EO)
Interview wijlen K. van Oordt (CvI)
E-luisterboek: Wie is Jezus? – Prof. A.
Buzzard (A. Tamming)
Reportage ‘de Hemelse Voedselbank’ – Over
Bijbelgetrouw eten (EO)
The Israeli Palestinian Conflict: 10 Myths
Preventing
Justice
Peace
–
Jerusalem
Inst.
of
Willen de Israëli’s vrede met de
Palestijnen? – Oud-lid Eerste kamer
’Met toedekken, wegkijken, pappen en
nathouden kun je antisemitisme niet
bestrijden’ – (Vk)
Messiaanse Joden Israël (2) / (3) / (4) /
(5)
Gedenktekens Shoa in Oekraïne (EO)
Cap vs. Keppel – Leven van Joodse jongen in
A’dam, 15 min. (Joodse Omroep)
Israël in Staat van Oorlog (Brandpunt,
03/2012) / (extra)
Hoe Israël Iran Aanvallen kan (NOS)
Film
‘Jesus Film‘ Naar het Evangelie van Lucas
(Nederlands gesproken) – Ook voor kinderen
ingesproken
Korte film met sfeerbeelden Yerushalayim
Leer
Interviews Evert van der Poll – Messiaanse
Beweging / Feesten van Israël (EO)
Project: Een andere Jezus – Levi Zoutendijk
(ter verspreiding)
Jesjoea, het Pesachlam – Schematisch
tekening W. Verdouw
E-luisterboek: Wie is Jezus? – Prof. A.
Buzzard (A. Tamming)
Debat over Jeshua’s veronderstelde Godheid –
o.a. Michael Brown & A. Buzzard
De mens Jesjoea – Videodocumentaire Prof. A.
Buzzard
Jodendom van Jeshua – Filmpje met stukken
uit Jeshua’s leven
Reportage ‘de Hemelse Voedselbank’ – Over
Bijbelgetrouw eten (EO)
Bijbelse Feesten – Een mooie, informatieve
Waaier
Reader Shoa (CIDI)
Herstel Israël doordrenkt in Schrift
Documentaire e.d.
Interview M. Stoeten (Gem. Naftali) – (Groot
Nieuws Radio)
Jip Wijngaarden Messiaans kunstenares (EO)
CvI knapt Molen Montefiori op – 2012 (CvI)
Aan de Andere Kant van het Kruis – Jacob
Damkani (ICNN)
Messiaanse Joden Israël (2) / (3) / (4) /
(5)
Oude Messiaanse nederzetting gevonden in
Israël
Land van Melk en Misgano – Ethiopische Joden
maken Aliyah (EO)
Joodse omroep: Een rest keert weder
Documentaire Gesch. v/d Joodse staat – Begin
20-ste eeuw (Eng.)
Geschiedenis van de boot Exodus – (ICNN)
Zoek de Verschillen – Joodse jongeren
(Joodse Omroep)
Future express: Israël, ’t beloofde zand in
Israël – Mooie docu over Israëli’s in trein
(NCRV)
Israël 60 jaar – Netwerk 2008
Benjamin Netanyahu – Opname debat v/d 28
jarige Netanyahu (video verwijderd)
Echoes of a Shofar – Weer Sjofar blazen bij
de Kotel (Eng.)
Miracles in Gaza – Soldaten vertellen van
Wonderen
in
de
Gaza-oorlog
(zie
ook Nederlandse ondertiteling)
Gedenktekens Shoa in Oekraïne (EO)
Cap vs. Keppel – Leven van Joodse jongen in
A’dam, 15 min. (Joodse Omroep)
Een meisje met een Appel – Verhaal uit de
Shoa
Met de Moed der Hoop – Documentaire Shoaoverlevende (CvI)
And you shall tell your Children –
Getuigenissen Shoa
De laatste zeven maanden van Anne Frank –
(Joodse Omroep)
15 jaar Breng de Joden Thuis – (CvI)
Houdt Jeruzalem ongedeeld – (CvI)
Fatah: Terreurorganisatie. Terreur van
binnenuit gefilmd
Rapporten e.d.
Reisverslag Auschwitz & Mars van de Levenden – Levi
Zoutendijk
Rapport ‘Ontmoeting’ – Over Messiasbelijdende Joden in
Ndl.
Israël temidden van de Arabieren – Hilterman
Mensbeeld in (M.B.) Jodendom / Christendom – Hanna Pronk
(CHE)
Wet en vreugde? – V. Lengkeek (CHE)
Messiasbelijdend Jodendom: Afstand van Christenen en van
Joden – (CHE)
Samenvatting ‘De Hemelse Voedselbank’ – Over
Bijbelgetrouw eten
Nieuws
The Israeli Palestinian Conflict: 10 Myths Preventing
Peace – Jerusalem Inst. of Justice
Netanjahoe in de Port. Synagoge 2012 (video toespraak) –
onvergetelijk
Willen de Israëli’s vrede met de Palestijnen? – Oud-lid
Eerste kamer
’Met toedekken, wegkijken, pappen en nathouden kun je
antisemitisme niet bestrijden’ – (Vk)
Israël in Staat van Oorlog (Brandpunt, 03/2012) /
(extra)
Hoe Israël Iran Aanvallen kan (NOS)
Israël Nieuwsbrief – Floris Poot
Loofhuttenfeest – Trouw, 2010
Messiaans Platform – Trouw, 2006
Israël steeds meer in een Isolement – NOS
Divers
Lijst Messiaanse Gemeenten & Startpagina
Messiaanse Beweging
(Messiaanse) liturgie en Gebeden en Cursus
Hebreeuws
Citaten Messiaans geloof
Hebreeuwse
Testament
Woordenlijst
–
Wim Verdouw – Interview
Messiaanse gem. Immanuël)
Jewish
New
(voorganger
Omertelling Shavu’ot
Getuigenis Tesjoeva – Gevraagd voor Yeshua
haTorah
Ingezonden stukken Josef
Seder met Yeshua (kort filmpje)
Poster Jahweh (Ik zal zijn wie Ik zijn zal)
Foto’s Yerushalayim Zomer 2011 (Levi)
Alex Levin (Schilderijen Yerushalayim)
De Klacht van God (Overgenomen)
Messianic Wedding (Wat is er voor Nodig?)
Sabbat in Jeshua’s dagen (Korte schets)
Muziek
Micha’el ben David (Messiasbelijdend)
Opwekkingliederen per categorie
Sjiriem Beth Echad – Liederen Messiaanse Gemeente
(Ndl.)
Joodse Klassiekers – Enkele Joodse klassiekers
Zangbundel Gili Me’od
Tzahal – Isr. legerband 2013 – Opname EO
Mordechai ben David Rachem (Orthodox) (bestel)
Mordechai ben David – Spottify playlist
Yosef Karduner: Shir Lama’alot Psalm 121
Forgotten People – T. Pearce
Oseh Shalom Israëlisch kinderkoor
Jeruzalem, stad van Goud
Psalmen voor Nu – Ps. 119 – Geen Woord Teveel
Jodendom
Sjabbos. Vrijdagavond – Z-w film van 1932
/ Israël (1925)
Israël 60 jaar – Plechtigheid In Sjoel
Schatten van de Snoge – A’damse synagoge, Joodse
Omroep
Temple Institute – Jeruzalem
Kotel vastendag – Korte video
Yom Yerushalayim – Jeruzalem herenigt (korte
video)
Geloof in God na de Shoa – Getuigenis van
een Rabbi
Verzameling documentaires over Israël/Shoa –
Willy Lindwer
Foto’s bezoek Westerbork – St. Moadiem
De Holocaust – Laten wij hen niet vergeten –
Powerpointvoorstelling
Herdenking Yom haShoa Yad Vashem
Shoa: Midor Ledor – Van generatie op
generatie –
Oude z-w beelden uit de Shoa worden digitaal
ingekleurd
Vergeten Volk – Muziekvideo T. Pearce over
de Shoa
Kleuropnamen Warschau-ghetto
Kinderen
De Achtste Dag Leer de Feesten van God
Messiaans Kindergebed
Spreuken van Salomo Lijm de delen v/e spreuk
Messiaanse Woordzoeker 10+ jaar
Lied: Feesten van de Heer (link volgt)
Rubriek Kinderen / Jongeren Startpagina Messiaanse
Beweging
Lesgeven Shoa – CIDI
Verder lezen:
Bijbelstudies en Artikelen
YHWH Echad (Intro)
Jeshua, dé Torah (Intro)
Download