Pericarditis

advertisement
cardiologie
Pericarditis
Pericarditis is een ontsteking van het
hartzakje. Dit is een pijnlijke, maar meestal
ongevaarlijke aandoening. Het pericard of
hartzakje is een stevig dubbel vlies rondom
het hart. De binnenste laag is vergroeid met
de hartspier. Tussen de twee lagen zit een
kleine hoeveelheid vocht, waardoor de lagen
gemakkelijk langs elkaar kunnen glijden. Het
hartzakje beschermt het hart tegen infecties
en overbelasting.
Pericarditis is een ontstoken hartzakje. De
ontsteking kan op verschillende manieren
ontstaan:
 plotseling: acute pericarditis
 sluipend: chronische pericarditis
De




klachten bij chronische pericarditis zijn:
kortademigheid
hoesten
moeheid
vochtophoping in de buik en benen
Bij chronische pericarditis heeft u meestal
geen pijn.
Risico's en complicaties
In de meeste gevallen geneest het met
behulp van medicijnen zonder gevolgen.
Soms ontstaan complicaties:
 te veel vocht in het hartzakje
(tamponade)
 het hartzakje krimpt (pericarditis
constrictiva, zelden)
Oorzaken
Een tamponade ontstaat als het hartzakje te
veel vocht bevat. Het hart ondervindt
tegendruk en kan zich niet goed met bloed
vullen. Hierdoor pompt het hart niet goed
meer. Wanneer het lichaam het teveel aan
vocht niet kan afvoeren, moet dit verwijderd
worden. Dit gebeurt met een holle naald
(pericardpunctie) onder lokale verdoving (in
ZGT) of operatief (in een hartcentrum).
Soms blijft de oorzaak onbekend.
Bij pericarditis constrictiva is het hartzakje
verdikt en stug. Het hart kan zich niet goed
meer uitzetten en vullen met bloed. Dit wordt
operatief behandeld door het verwijderen van
(een deel van) het verdikte pericard.
Oorzaken van pericarditis kunnen zijn:
 virusinfectie, bijvoorbeeld na griep of
verkoudheid (meestal)
 een open hartoperatie
 een hartinfarct
 bacteriële infectie (zeldzaam)
 borstkas trauma (ongeval)
 kwaadaardige aandoeningen.
Klachten
De klachten bij acute pericarditis kunnen zijn:
 felle pijn in de borststreek, vooral bij
bewegen of diep ademen
 in het begin koorts of een grieperig gevoel
kortademig of benauwd
 een snelle hartslag
Het pericard bevat veel zenuwen. Door de
wrijving tussen de vliezen van het ontstoken
hartzakje ontstaat een heftige pijn. De pijn
neemt toe bij bewegen, inademen of plat
liggen.
Met welke onderzoeken krijgt u te maken en
wat is de behandeling als u pericarditis heeft?
Om vast te stellen wat er met u aan de hand
is doet de arts een aantal onderzoeken.
Wanneer uit dit onderzoek duidelijk wordt dat
u pericarditis heeft en waardoor dit wordt
veroorzaakt, dan kan de juiste behandeling
worden ingezet.
1/2
5.8.2017
Wat is pericarditis?
cardiologie
Onderzoek
Verschillende onderzoeken waarmee u te
maken kunt krijgen zijn:
 stethoscoop (luisteren naar het hart)
 ECG of hartfilmpje
 Echocardiografie
 röntgenfoto van de borst
 bloedonderzoek
Meer informatie?
Wilt u hierover meer informatie of heeft u
vragen? Neem dan contact op met:
 Cardiologie ZGT ziekenhuislocatie Almelo
CCU: 088 708 34 30
Cardiologie: 088 708 41 09
 Cardiologie ZGT ziekenhuislocatie Hengelo
CCU: 088 708 59 97
Cardiologie: 088 708 55 00
Met een stethoscoop kan de arts een
schurend geluid horen. De ontstoken vliezen
wrijven langs elkaar. Dit heet pericardwrijven.
De diagnose chronische pericarditis kan
worden bevestigd door:
 CT-scan of MRI-scan
Behandeling
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.
De meeste patiënten met pericarditis worden
niet in het ziekenhuis opgenomen. Een
virusinfectie hoeft niet behandeld te worden.
Uw lichaam bestrijdt het virus zelf, dit kan
enkele weken duren.
Soms bestaat de behandeling uit opname
en/of:
 pijnstillers
 ontstekingsremmende medicijnen
 antibiotica bij een bacteriële infectie
 een punctie om het teveel aan vocht weg
te zuigen
 operatie om een deel van het pericard te
verwijderen
Tevens is het advies om 6 weken geen zware
lichamelijke arbeid te doen of te sporten.
Vaak zijn de klachten na 2-3 weken
verdwenen en kunnen de medicijnen worden
afgebouwd. Indien u opnieuw klachten krijgt
of de klacht erger wordt ondanks de
medicijnen, dient u opnieuw contact op te
nemen met uw arts.
5.8.2017
2/2
Download