Punctie van het hartzakje (PericardPunctie)

advertisement
Cardiologie
Punctie van het hartzakje
(pericardpunctie)
Uw arts heeft met u besproken dat u een pericardpunctie krijgt om het teveel aan
vocht in het hartzakje (pericard) te verwijderen. In deze folder vindt u meer
informatie over de pericardpunctie.
Wat is een pericardpunctie
Pericard is een andere naam voor hartzakje. Het hartzakje is gevuld met vocht om
te zorgen dat het hart goed kan bewegen. Soms zit er teveel vocht in het hartzakje
waardoor er klachten ontstaan. Dit teveel aan vocht verwijdert de arts met een
holle naald. Hierdoor krijgt het hart weer meer ruimte, waardoor de klachten snel
verminderen.
Welke klachten kunt u hebben?
Teveel vocht rondom uw hart kan verschillende klachten geven:
• lage bloeddruk, hierdoor kunt u duizelig zijn en een algeheel ziek gevoel hebben;
• hartritmestoornissen en/of een snelle hartslag;
• benauwdheid en kortademigheid;
• bleekheid;
• zweten;
• verminderde aanmaak van urine, waardoor u weinig of niet plast.
Hoe bereidt u zich voor?
Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
Vaak is uw opname plotseling, als u de mogelijkheid heeft, wilt u dan het volgende
meebrengen naar het ziekenhuis:
• Uw geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(CAR-111, uitgave mei 2017)
Resistente bacterie
Als u een resistente bacterie (bijv. MRSA of ESBL) bij u draagt kan dit voor uzelf
en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling.
Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft aan ons als u:
• in de afgelopen twee maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een
buitenlandse zorginstelling;
• in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis waar een resistente bacterie aanwezig was;
• in de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
• in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of
vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen,
medewerkers slachthuis);
• woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
• ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
• in contact komt met een drager van een resistente bacterie.
U wordt dan eventueel onderzocht op de aanwezigheid van resistente bacteriën. Is er
zo’n bacterie aanwezig? Dan worden er in het ziekenhuis voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van de bacterie te voorkomen.
Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de arts of verpleegkundige op de afdeling.
Wat gebeurt er voor de behandeling?
Wanneer de arts vermoedt dat u teveel vocht heeft in het hartzakje, wordt er een
hartfilmpje, een longfoto en een echo van het hart gemaakt. Ook neemt de laborante
bloed af voor onderzoek. Heeft u inderdaad teveel vocht in het hartzakje, dan krijgt u
van uw arts pijnstillers en ontstekingsremmers. Als dit nodig is krijgt u ook antibiotica.
Soms moet u bedrust houden.
Wat gebeurt er bij de behandeling?
De pericardpunctie gebeurt op de Hartkatheterisatiekamer. Als de arts de drain
inbrengt, ligt u op uw rug. U krijgt een plaatselijk verdoving op de plek waar de arts de
punctie doet. Deze verdovingsinjecties kunnen wat pijnlijk zijn. Zodra de huid en het
weefsel daaronder verdoofd is, prikt de arts het hartzakje aan. Via de opening brengt
de arts de drain in. Soms wordt het te veel aan vocht direct afgenomen, zodat de druk
direct afneemt. Uiteindelijk verdwijnt al het vocht uit het hartzakje. Daardoor is de
druk op het hart afgenomen, en kan het hart weer normaal werken. De klachten die u
had verdwijnen en u gaat zich snel veel beter voelen.
Drain
Tijdens de pericardpunctie brengt de arts een dun slangetje (drain) in om het vocht
te verwijderen. De arts kan besluiten om de drain langer te laten zitten. Als de drain
direct verwijderd wordt na de punctie, gaat u terug naar de verpleegafdeling waar u
vandaan komt (tenzij de arts anders besluit).
Wat gebeurt er na de behandeling als u nog een drain heeft?
Als u na de behandeling nog een drain hebt, gaat u naar de Hartbewaking (CCU). De
verpleegkundige houdt u goed in de gaten en controleert of er nog veel vocht uit de
drain komt. Ook controleert de verpleegkundige enkele malen uw bloeddruk en polsslag.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
Wanneer wordt de drain verwijderd?
De arts bepaalt wanneer de drain eruit mag. Hierbij kijken we naar de hoeveelheid
vocht die nog uit de drain komt. Het verwijderen van de drain kan vervelend zijn.
Daarna moet u een uur in bed blijven. Afhankelijk van hoe het met u gaat, bepaalt de
verpleegkundige of u uw dagelijkse activiteiten weer mag oppakken. Daarna gaat u
weer terug naar de verpleegafdeling.
Krijgt u last van kortademigheid, koorts, pijn of vermoeidheid? Geef dat dan door aan
de verpleegkundige van de afdeling.
Wat zijn de risico’s?
Meestal is een pericardpunctie een veilige behandelingsmethode. Toch kunnen er,
zoals bij iedere behandeling, complicaties optreden:
• klaplong (pneumothorax);
• lucht in het hartzakje;
• infectie;
• verstopping drain;
• hartritmestoornissen;
Ontslag en herstel thuis
De arts bepaald wanneer u weer naar huis mag. Na 24 uur mag u de pleister op de
aanprikplaats verwijderen. Er kunnen enkele druppels wondvocht op de pleister zitten,
dit is normaal.
Wanneer komt u op controle?
Als u nog op controle moet komen, krijgt u een afspraak mee naar huis.
Heeft u nog vragen?
Stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige op de afdeling. Krijgt u na thuiskomst nog klachten, neemt u dan contact op:
• binnen 48 uur na ontslag met de polikliniek Cardiologie (073) 553 60 40;
• na twee dagen met uw huisarts.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download