Contactisolatie vanwege resistente bacteriën Uit onderzoek blijkt dat

advertisement
Contactisolatie vanwege resistente bacteriën
Uit onderzoek blijkt dat u drager bent van een resistente bacterie. Deze bacterie is
minder gevoelig of helemaal ongevoelig voor meerdere soorten antibiotica. U merkt daar
zelf waarschijnlijk niets van. Het is belangrijk dat deze bacterie zich niet door De
Hoogstraat verspreidt. Om verspreiding tegen te gaan, neemt De Hoogstraat
maatregelen. Deze maatregelen heten contactisolatiemaatregelen. We beseffen dat dit
voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. De maatregelen zijn echter noodzakelijk om
u zo goed mogelijk te behandelen. Bovendien beschermen ze andere revalidanten tegen
besmetting.
Maatregelen in het kort

U verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer.

Het personeel draagt bij direct contact een isolatiejas en handschoenen.

Bezoekers melden zich bij de verpleging voor instructie en passen bij vertrek
handhygiëne toe (handen inwrijven met huidvriendelijke handalcohol).
Revalidatie en groepsactiviteiten
U bent in De Hoogstraat opgenomen om te revalideren. Tijdens uw opname in
contactisolatie kan dit in principe gewoon doorgaan. Dit geldt ook voor deelname aan
groepsactiviteiten. In individuele gevallen kan anders worden besloten. Dit wordt dan
met u besproken. Tijdens de therapie zullen medewerkers alleen beschermende kleding
dragen als zij intensief lichamelijk contact met u hebben.
Bezoekers
Tijdens de opname in De Hoogstraat kunt u gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers
moeten zich wel eerst melden bij de verpleging voor instructie. Vóór het verlaten van uw
kamer moeten zij de handen inwrijven met huidvriendelijke handalcohol of wassen met
water en zeep. De alcohol vindt u bij de wastafel of in een pompje op uw nachtkastje.
Controle op dragerschap van een resistente bacterie
Bij u is op een plek op het lichaam een resistente bacterie gevonden. Om te weten of
deze bacterie ook op andere plekken in uw lichaam voorkomt, nemen we kweken af. Met
verschillende wattenstokjes strijkt een medewerker langs huid, slijmvliezen en eventueel
wonden. Zo worden op verschillende plekken van uw lichaam bacteriën verwijderd. De
huid en slijmvliezen blijven hierbij onbeschadigd. Kweken van sputum (opgehoest slijm)
of urine behoren ook tot de mogelijkheden. Na ongeveer 5 dagen is de kweekuitslag
bekend. Uw behandelend revalidatiearts informeert u hierover. Bij een negatieve
kweekuitslag is de bacterie niet bij u gevonden. Helaas betekent dit niet dat u de bacterie
ook niet meer bij u draagt. De maatregelen blijven dan ook minimaal een jaar
gehandhaafd.
(Her)opname in het ziekenhuis of polikliniekbezoek.
Bent u nog niet hersteld en wordt u (opnieuw) in een ziekenhuis opgenomen? Of heeft u
een afspraak bij een polikliniek? Dan gelden ook daar maatregelen die mogelijk wat
strenger zijn dan u gewend bent in De Hoogstraat. In het revalidatiecentrum hebben
mensen namelijk vaak al een wat een betere weerstand opgebouwd waardoor er minder
risico bestaat op besmetting.
Weer thuis
Als u volledig hersteld bent, dan zijn er geen speciale maatregelen meer nodig. Hebt u
nog wel klachten (bijvoorbeeld diarree of braken) en u maakt gebruik van wijkzorg of
andere zorgverleners? Dan raden wij u aan deze klachten bij hen te melden.
Zorgverleners hebben namelijk ook contact met andere patiënten. Zij kunnen
maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van bacteriën of virussen.
Ten slotte
We proberen uw verblijf in De Hoogstraat ook tijdens de isolatieperiode zo prettig
mogelijk te maken. Hebt u vragen of problemen? Dan kunt u deze altijd bespreken met
uw behandelend revalidatiearts of verpleegkundige. Zij worden geadviseerd door een
gecertificeerde deskundige infectiepreventie van het UMC Utrecht.
December 2013
Download