Peillaboratorium netwerk

advertisement
Dienst Epidemiologie van infectieziekten
Operationele directie Volksgezondheid en Surveillance, WIV-ISP
http://nrchm.wiv-isp.be/nl/peillabo/
Peillaboratorium netwerk
Trend van jaarlijks gerapporteerde gevallen tot en met 2015 in België
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/sentinelLabs.aspx
Gaëtan Muyldermans1
Streptococcus pyogenes 1993-2015
Sinds 2005 enkel registratie bij isolatie uit steriele sites
Gevallen / jaar
Sinds 2005 enkel registratie bij isolatie uit steriele sites
Gevallen / jaar
Hepatitis C virus 2005-2015
Gevallen / jaar
Bordetella pertussis 2005-2015
Gevallen / jaar
Streptococcus pneumoniae 1993-2015
Gevallen / jaar
Haemophilus influenzae 1993-2015
Gevallen / jaar
Neisseria meningitidis 1993-2015
1. e-mail: [email protected], tel. +32 (0)2 642 57 23
23
Vlaams Infectieziektebulletin 2016-1
Download