Milieukunde( Rombaut)

advertisement
Milieubeheer 2 FM
2007-2008 (Mr. Rombaut)
Schriftelijk: (mondeling was niet verplicht)
1. Antwoord met juist, soms of niet juist
a. katalysator op uitlaat van auto’s is zinvol
b. geurhinder veroorzaakt vaak meer psychische hinder dan rechtstreeks lichamelijke
schade
c. methaangas is de milieuvriendelijkste fossiele brandstof
d. je woning energiebewust hermetisch isoleren is goed voor het milieu en de gezondheid
e. koekasten bevatten cfk’s
f. door middel van zonne-energie kan op jaarbasis in ons klimaat ongeveer de helft van de
nodige hoeveelheid warm water voor een gezin worden geproduceerd
g. europees hout is milieuvriendelijk
h. aquifer is goed toepasbaar bij individuele woningbouw
i. halogeenlampen worden best beveiligd met UV-filter
j. wintersmog hangt samen met atmosferische inversie
2. Financiële prikkelmechanismen kunnen mensen verleiden tot participatie aan het
ecopolisgedachtengoed. Verklaar in de context volgende begrippen:
a. vergroenen van de fiscaliteit
b. internaliseren van externe milieukosten
3. Kunnen de onderstaande aandoeningen/ziekten mede door milieufactoren en
milieuproblemen worden veroorzaakt? Welke invloed precies?
Ziekte
Ja of neen
Welke milieuinvloed?
Huidkanker
Methemogobinemie
Nieraandoeningen
Schildklierkanker
Larynxkanker (strottenhoofd)
Cataract
Mesothelioom
4. Afgelopen weken zijn grote delen van Europa, ook in Vlaanderen, getroffen door
modderstromen als gevolg van bodemerosie en wateroverlast.
a. Beschrijf de oorzaken van deze duidelijk toenemende problematiek
b. Welke mogelijkheden zie je om deze problemen aan te pakken en op te lossen?
Examenvragen Milieubeheer
1/5
2004-2005 (Mr. Rombaut)
Schriftelijk:
 Waar, niet waar of soms, geen verdere argumentatie nodig;
o Drinkwater door overbemesting met NO3 verontreinigd kan door filtratie
worden gezuiverd in een waterzuiveringsstation.
o Een katalysator in een auto is zinvol
o Geluidshinder brengt meer psychische dan lichamelijke schade met zich mee.
o PUR-isoloatieschuim bevat CFK’s
o WKK in België wordt veel gebruikt in vergelijking met de omringende landen
o Ozon veroorzaakt CARA
o Radon veroorzaakt longkanker
o Zonne-energie kan in België voor ongeveer 50% van de totale
warmtebehoefte van een gezin instaan.
o Europees hout is altijd goed voor het milieu
o Waterstofperoxide is een milieuwvriendelijke vervanger van bleekmiddel.

Wat heeft de gebeurtenissen van 11 september te maken met “Global dimming”?
Leg uit “Global dimming” en “Global warming”, welke invloed hebben ze op elkaar?

Men krijgt een stelling waarin het volgende ongeveer verwoord staat;
Het is belangrijker om via allerhande premies en subsidies de mensen te stimuleren
om alternatieve energie te produceren en te consumeren dan premies te geven om het
engergieverbruik van gebouwen te laten verminderen door maantregelen als goede
isolatie en warmteterugwinnigsystemen. Want er is toch genoeg alternatieve energie
beschikbaar.
Verklaar en geef uitleg, is het milieuvriendelijk, waarom wel, waarom niet? En geef een
alternatief.
 Optische witmaker
 Polypropyleen
 EPDM-foli
 Zink
 Lijnolieverven
Mondeling
 Er is sprake om de cursus milieubeheer af te schaffen. Hebt u daar reeds iets van
opgevangen? Wat vind u daarvan? ...
 Windenergie zegt u dat iets; kan dit de volledige energieconsumptie van België
dekken? Wat kan je hiervoor nog gebruiken?
 Welke Alternatieve Energiebronnen zijn er nog?
 Melanine; zegt u dat iets?
o Welke UV-stralen zijn schadelijk voor de huid?
o UV-stralen komen toch niet op aarde terecht, hoe kan dat de huis
beschadigen?
o Welke stof zort er voor ozonafbraak en hoe gebeurt dit?
Examenvragen Milieubeheer
2/5


Radon zegt u dat iets? Hoe ontstaat het? Waarom is het schadelijk voor de
gezondheid? Wat voor effect heeft het?...
Iets over de brandstofcel.
Milieubeheer 2005-2006 (Rombaut)
Schriftelijk
Vraag 1: antwoord met juist, soms, niet juist.
o Drinkwater door overbemesting met NO3 verontreinigd kan door koken
worden gezuiverd.
o Geurhinder brengt meer psychische dan lichamelijke schade met zich mee.
o PUR-isoloatieschuim bevat CFK’s
o WKK in België wordt veel gebruikt in vergelijking met de omringende landen
o Radon veroorzaakt longkanker
o Zonne-energie kan in België voor ongeveer 50% van de totale
warmtebehoefte van een gezin instaan.
o Europees hout is altijd goed voor het milieu
o Waterstofperoxide is een milieuwvriendelijke vervanger van bleekmiddel
Vraag 2
Verklaar en geef uitleg, waarvoor wordt het gebruikt, milieuvriendelijk of niet en
alternatief
 Optische witmaker
 EPDM-folie
 Lijnolieverven
 Cadmium
 PCP = pentachloorfenol
Vraag 3
Zomersmog en wintersmog. De afgelopen maanden april/mei 2006 is er in het nieuws
vanalles geweest over smog. Geef verband tussen weer/klimaat en deze twee
natuurverschijnselen.
Vraag 4
a. Wat zijn passiefhuizen?
b. Wat vind je van volgende stelling: Bij de bouw van een passiefhuis moet de
ontwerper mechanische ventilatie voorzien en dat gaat gepaard met
warmteverliezen.
Examenvragen Milieubeheer
3/5
2002
schriftelijk
antwoord met juist of fout of soms, niets meer, niet op achterzijde schrijven…
- het gebruik van hete lucht kan alternatief bieden voor pesticiden bij behandelen van
aangetast hout ( juist) p 108 deel 1
- synthetische oestrogeen stoffen induceren borstkankercellen tot snellere groei (soms)
- Wanneer het op het noordelijk haflrond zomer is, is de CO² gehalte hoger dan in de
winter (juist) p 42
- Tropisch hout is milieu onvriendelijk (afhankelijk van transport dus soms ?) B20
- UV straling veroorzaakt huidkanker (juist) p 54
- Een supersnelle trein vertoont weinig SO² vervuiling (fout) p 78 deel 1
- Het inademen van radon veroorzaakt longkanker ( het zijn de dochtercellen dus is het
antwoord eigelijk twijfelachtig) p134
- Aquifer toepassing niet in utiliteitsbouw p 45 deel 2 (wel toep = fout)
- Wintersmog = probleem wat vaak atmosferische inversie samenhangt (juist)
- Biogas uit gft (juist)
Verklaar en geef uitleg, is milieuvriendelijk, waarom wel, waarom niet en geef alternatief
als het niet milieuvriendelijk is
- optische witmaker
- polypropyleen
- PCP
- EPDM-foli
- Zink
- Cadmium
- Tropisch hardhout
- Lijnolieverven
mondeling
- wat vond je van de cursus, wat heb je eruit geleerd ?
- biogas + noem nog andere alternatieve bronnen ?(let op dat je het rendement niet
moet beginnen uitleggen van zonnecellen ofzo, want uiteindelijk is dat nog duur
genoeg voor milieuvriendelijk te zijn, maar immage building kan wel een grote rol
spelen in bedrijven als hij vraagt hoe je dat gaat aanpakken als FD’er in een bedrijf)
- WKK leg uit
- Rookt u ? verschil canabis en roken uitleggen (longkanker en keelkanker… dus beter
in cake canabis verwerken en dus niet via tabak inhaleren…)
- Co² wat zegt u dat ?
- Stikstofoxide wat zegt u dat ?
- + huis ken je dat ? Leg uit ( huis waar warmte en koude op elkaar worden afgestemd)
- leg uit ozon
- leg uit broeikaseffect
- waarom was het de laatste dagen zo warm, (gewoon de zomer die begon want er was
geen ozonconcentratie nog broeikasgassen…)
Examenvragen Milieubeheer
4/5
-
leg uit pil en roken…
als jij de minister was van milieu, … Producten duur die milieuvriendelijk zijn of
omgekeerd ;…
andere vragen
- leg uit roken en erectie
- blauwziekte
- borstkanker, hoe onderzoeken…
- radon
- woordverklaringen vna stikstof tot CFK…
- wadi (slokklep)
- overstoot (waterzuivering)
- verschil tss decentraal en centraal
- leg uit verzuring (oplossingen)
Examenvragen Milieubeheer
5/5
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards