Patiënteninformatie - Waterlandziekenhuis

advertisement
Patiënteninformatie
Oksel-/liesklieroperatie bij een melanoom
Met u is besproken dat u behandeld moet worden voor een kwaadaardig gezwel van de
huid. Deze folder geeft u een overzicht van de procedure van deze behandeling.
Algemeen
Veel mensen bij wie een melanoom is ontdekt moesten geopereerd worden aan de
lymfklieren. Deze operatie gebeurde onder narcose en betekende meestal een ziekenhuisopname van 2 tot 3 dagen. Naast het verwijderen van het gezwel van de huid, werden dan ook de lymfklieren in de oksel/liesholte weggenomen. Deze werden vervolgens
onderzocht op de aanwezigheid van kwaadaardig weefsel. Wanneer de patholooganatoom dit weefsel niet aantrof in de lymfklieren was dit voor het beloop van de ziekte
gunstig. Helaas kon een uitspraak hierover pas gedaan worden na het verwijderen van
alle klieren.
Methode
Er is een eenvoudige methode die het weefselonderzoek van de lymfklieren zonder verwijdering hiervan kan doen; de zogenoemde schildwachtklier(SWK)-biopsie.
De SWK is de lymfklier die als eerste in de lymfe aanwezige cellen (afkomstig van het
melanoom) uit het lymfevocht filtert. Als de SWK deze kwaadaardige cellen niet bevat,
bevinden deze zich zo goed als zeker niet in de overige oksel/lieslymfklieren. In die
situatie kan volstaan worden met alleen het verwijderen van de SWK. De overige klieren
blijven behouden. Met deze procedure wordt duidelijk of de ingreep van totale verwijdering van de lymfklieren noodzakelijk is.
Na de operatie
De patholoog anatoom onderzoekt na de operatie opnieuw nauwkeurig al het verwijderde weefsel. In een klein percentage van de gevallen wordt bij dit onderzoek toch nog
tumorcellen in de SWK gevonden. In elk geval wordt het definitieve pathologisch anatomisch onderzoek van het weefsel met u besproken, omdat hiermee eventuele aanvullende behandelingen samenhangen.
Gebruikelijk
Naast de SWK-biopsie is de verdere behandeling en nacontrole gelijk aan de gebruikelijke behandeling. Na uw ontslag uit het ziekenhuis zult u dus in de polikliniek regelmatig
gecontroleerd worden.
Postbus 250
1440 AG Purmerend
T (0299) 457 457
Het opsporen van de schildwachtklier
Het opsporen van de SWK wordt voor de operatie gedaan. Dichtbij de afwijking in de
huid wordt licht radioactieve stof in de huid gespoten. Deze stof wordt met de lymfestroom vervoerd naar de lymfklieren in de oksel/lies en vervolgens uitgefilterd door de
lymfklier. Deze lymfklier is de schildwachtklier die ook de eventueel vervoerde tumorcellen uitgefilterd heeft.
11670 september 2016
Dankzij de radioactieve ophoping kan de SWK gemakkelijk met een soort ‘geigerteller’
opgespoord en zichtbaar gemaakt worden. Deze procedure wordt tijdens de operatie
herhaald, maar dan met een blauwe kleurstof, zodat tijdens de operatie de SWK blauw
opkleurt. Na de operatie kan de urine en/of de huid rondom de inspuitplaats tijdelijk wat
blauw verkleurd zijn. De hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en is in het geheel niet
nadelig voor uw gezondheid.
Radioactiviteit
De ingespoten radioactieve stof is niet gevaarlijk voor de mensen om u heen. Hoewel
enig risico voor zwangeren in uw omgeving niet is aangetoond, lijkt het niet verstandig
om zwangeren kort na de ingreep te ontmoeten. De radioactiviteit neemt zeer snel af,
na ongeveer twee dagen is er weer de normale situatie. Behalve de injectie die uiteraard
enige pijn geeft, zijn er geen bijwerkingen.
Zaans Medisch Centrum
Het radioactief onderzoek wordt uitgevoerd in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.
Dat betekent dat u de dag voor de operatie en/of ochtend voor de operatie in de Heel
wordt verwacht op de afdeling nucleaire geneeskunde. Daar wordt een inspuiting op
de hoogte van de tumor in de huid gedaan. Nadat de injectie is ingetrokken, wordt u
vervolgens met de scanner gecontroleerd.
Begeleiding
Het is prettig als een van uw naasten u vervoert en begeleidt naar ziekenhuis de Heel.
Indien dit niet mogelijk is dan kan een taxi voor u geregeld worden. Uw begeleider mag
uiteraard niet overal mee naar binnen.
Kans
Wanneer de SWK niet gevonden kan worden, om welke reden dan ook, zal een okselklierverwijdering uitgevoerd moeten worden. De behandelend arts vertelt u, meestal op
de dag voor de operatie, of deze kans bestaat.
Informatie
Het betreft hier een methode die met weinig meer risico de nadelen van een operatie
vermindert.
Wanneer u nog vragen heeft of toelichting verlangt dan kunt u zich wenden tot een van
de chirurgen.
Meer informatie kunt u vinden op www.heelmeester.nl
Download