Actueel 05-05-2014 Sporen van de Tweede wereldoorlog in Diever

advertisement
Sporen van de Tweede Wereldoorlog in
Diever
Een onderduikershol in oude staat. Foto: Archeologisch Centrum West-Drenthe
DIEVER- Jaarlijks staat de maand mei in het teken van het herdenken van de
tweede wereldoorlog. Het aantal mensen dat de oorlog bewust heeft
meegemaakt, wordt steeds minder. Maar in het landschap in Diever en
omstreken zijn nog vele sporen van die oorlog zichtbaar.
Daarbij is te denken aan de sporen die het vliegveld in Havelte heeft
achtergelaten, het onderduikershol, fusilladeplaatsen, bomkraters, werkkampen,
tankgrachten en loopgraven enz. De Historische Verenigingen van Diever en
Havelte hebben in het Archeologisch Centrum West-Drenthe een tentoonstelling
ingericht rond deze sporen.
Tweede Wereldoorlog zichtbaar
Via kaarten en foto’s zijn veel sporen van de tweede wereldoorlog in beeld
gebracht. Ook zijn voorwerpen uit WO-2 te zien, zoals een niet ontplofte Engelse
bom (een zgn. 150 ponder). Voor “import” Westervelders geeft de
tentoonstelling een overzichtelijk beeld van deze recente geschiedenis. Maar ook
voor veel geboren inwoners van Westerveld zijn veel plaatsen en gebouwen met
een WO-2 geschiedenis onbekend. Voor geïnteresseerden in de lokale
geschiedenis is deze tentoonstelling dan ook een “must”.
Naast sporen in het landschap zijn ook filmbeelden te zien o.a. over de
bloedploeg Norg die ook in Diever heeft huis gehouden.
Archeologisch Centrum
Het Archeologisch Centrum West-Drenthe is gevestigd aan de Brink in Diever. De
tentoonstelling is geopend van 13.30 tot 17 uur (behalve op maandag).
Bron: Da's Mooi 05-05-2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards