prosponaut - Karakter Invest

advertisement
Karakter Invest Wielewaallaan 13 1850 Grimbergen 02/306.37.14. Vergunning FSMA.
PROSPONAUT
1ste kwartaal 2012
Macro-economisch
Het positieve beurssentiment kan ons inziens zeker standhouden en dit minstens tot 22
april 2012, de Franse presidentsverkiezingen. Voor de argumenten hieromtrent verwijzen
we naar de prosponaut van begin januari 2012. De positieve elementen voor een
beursherstel die we toen aanhaalden zijn nog steeds intact : sterkere Amerikaanse
economie, monetaire versoepeling in China en mogelijks een derde rondje geld drukken
in de VS. Aan de andere kant detecteren wij vanaf de zomer twee nieuwe negatieve
elementen, naast de mogelijk hardere lijn van Merkel die we reeds bespraken. Ten eerste
is het gevaar op een machtsstrijd binnen China voor de twee belangrijkste posten
toegenomen. Het Chinese regime heeft sterke man Bo uit Chongqing, kandidaat voor het
premierschap in augustus, openlijk gedesavoueerd. Bo heeft goede contacten met de
legertop. Zal Bo zich neerleggen bij zijn demotie ? Ten tweede kan Portugal het Lehman
van Europa worden. In september 2013 vervalt immers een Portugese staatsobligatie ter
waarde van 10 miljard EUR waarvoor nog geen financiering en ook nog geen noodhulp
voorzien is. In september 2012 kan daarover de eerste zenuwachtigheid ontstaan omdat
het IMF doorgaans een jaar vooraf financiering eist. Als deze niet gevonden wordt, kan
het IMF bijspringen. Maar pas na een default van Portugal. Dit kan dan weer leiden tot
herkapitalisering van de (vooral Spaanse)banken via het ESM. Voor zover wij dit nu
kunnen inschatten zal de oplossing van dit probleem wellicht het einde zijn van de
deflatoire effecten van de Euro crisis. Financieringsproblemen voor de Spaanse en
Italiaanse overheid zullen gezien hun omvang opgelost worden door de inflatoire aanpak
van de ECB. Deze negatieve elementen treden echter ten vroegste op de voorgrond in
augustus-september. Op korte termijn zien we als enige risico een Israëlische aanval op
Iran, mogelijks kort na 4 mei. Of het zal gebeuren en wanneer, weten we uiteraard niet.
We geven u de voornaamste feiten, dan kan u zelf oordelen. Reeds jaren probeert het
Westen Iran via sancties te stoppen bij de ontwikkeling van een kernbom. Zonder succes.
Bij de jaarwisseling hebben de VS en EU de sancties nog verstrengd : banken mogen
geen geld meer in/uit Iran transfereren. De facto valt de internationale handel met Iran
dus stil. Iran is volop aan het hamsteren en de inflatie schiet er momenteel door het dak.
Zal de bevolking het regime blijven steunen onder die omstandigheden ? We weten het
op 4 mei bij de Iraanse parlementsverkiezingen. Geen nederlaag voor het regime, geen
straatprotest en de kans bestaat dat Israël unilateraal oordeelt dat de diplomatieke weg
gefaald heeft en tot een aanval overgaat. Obama kan zich immers geen afwijzing
veroorloven zo vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november gezien
de sterke Joodse lobby in de VS. Volgens een simulatie van het centrale commando in de
VS van midden maart kan een aanval leiden tot een groot, duurzaam conflict in het
Midden-Oosten. De VS zullen daarin mee getrokken worden en de olieprijs zal lange tijd
hoog blijven. Als je de bijgaande figuur over het bereik van de Iraanse raketten bekijkt,
kan je je daar iets bij voorstellen.
Karakter Invest Wielewaallaan 13 1850 Grimbergen 02/306.37.14. Vergunning FSMA.
De Israëlische geheime dienst gaat er dan weer van uit dat Iran geen wraak zal nemen en
de olieprijs niet noemenswaardig zal stijgen. Een aanval houdt met andere woorden geen
grote risico's in. Beide landen zijn het er wel over eens dat Iran binnen het jaar over een
kernbom kan beschikken. Verder zijn de laatste maanden verscheidene Iraanse nucleaire
topwetenschappers vermoord via bomauto's. Het feit dat de Chinese olie-import uit Iran
gehalveerd is ten opzichte van vorig jaar en dat ook Japan aan het diversifiëren is vanuit
Saoudi-Arabië voedt de speculatie op een nakend conflict verder. Nieuwe elementen
brengen de komende weken misschien meer duidelijkheid. Wij verzamelen ze en volgen
het op.
Bedrijven
Om uw portefeuille wat te beschermen bij een mogelijk conflict in het Midden-Oosten
kan u overwegen om Transocean (55 USD) aan te kopen. Dit Amerikaans bedrijf is
marktleider in diepzeeboringen naar olie. Het beschikt over het grootste aantal en meest
gesofisticeerde boorplatformen. Gezien het bedrijf ook betrokken was bij het ongeluk in
de Golf van Mexico met heel wat natuurschade tot gevolg, gaan wij niet verder dan
speculatief koopwaardig. Zij die geloven in een Israëlische aanval en veilige olieinvesteringen zoeken, kunnen ons contacteren voor een lijst met kandidaten.
De obligatie Lafarge 4.75 % naar 23/03/2020 in EUR is sinds ons eerste aankoopadvies
van oktober 2011 opgelopen van 77% naar circa 94% oftewel een winst van 22%.
Aangezien Lafarge ook heel wat activiteiten in het Midden-Oosten heeft, nemen we daar
veiligheidshalve winst op.
Maart 2012
Joost Olbrechts
Investment Manager
Karakter Invest
Download