PowerPoint-presentatie - Sociaal Werk Nederland

advertisement
Financiële problemen
op de werkvloer
Hoe urgent is dit probleem?
Nibud, 2016
www.nibud.nl
Werknemers met
financiële problemen
hoeveel werkgevers hebben hier mee te maken?
Kosten werkgever
- Kosten loonbeslag
- 20% productiviteitsverlies
- 9 dagen verzuim
Werknemer met schulden, full time,
minimum inkomen > Kost 7000,-
Signalen bij problemen
• Belangrijkste signaal: loonbeslag
• Deurwaarder legt beslag op (deel van) inkomen
• Beslagvrije voet: 90% van de bijstandsnorm +
correctie woonlasten en ziektekosten
• 60% van de werkgevers controleert beslagvrije
voet niet
• Geen geldige ontslaggrond
‘Vroege’ signalen
•
•
•
•
•
•
•
•
Ziekteverzuim
Werknemer is stressgevoelig (veiligheidsrisico’s)
Verzoek om meer uren, voorschot of lening
Concentratieproblemen
Werknemer leent geld van collega's
Vraagt om hulp bij de werkgever
Werknemer belt met schuldeisers/deurwaarders
Fraude of diefstal bij personeel
Oorzaken financiële problemen
op de werkvloer
%
Een verandering in de relationele sfeer
67
Op te grote voet leven
60
Slordig in de administratie
55
Gebrek aan financiële vaardigheden
53
Verkeerde keuzes in het verleden
48
Moeite om met een laag inkomen rond te komen
36
Als gevolg van een verandering in inkomen
34
Door psychologische problemen
30
Niet begrijpen van brieven van instanties
25
Problemen met de verkoop van het huis
23
Geen interesse in geldzaken
13
Ziekte
10
volgens werkgevers (meerdere antwoorden mogelijk)
Handige links
• https://www.nibud.nl/beroepsmatig/werkvelden/werkgevers/
• https://winkel.nibud.nl/professionals/geldproblemen-op-de-werkvloer
• https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-coach-voor-werkgevers/
• http://winkel.nibud.nl/professionals/factsheet-loonbeslag
Download