de SCHOOL BANKEN - Assistentensite

advertisement
A
M
M
A
GR
PRO
e
n koffi
e
e
i
t
a
istr
st, reg
m
o
ula
k
n
Aa
in de a
d
r
o
09.00
o
mstw
1
Welko
0
3
.
ON DE
09
R
S
E
L
ART
T
S
5
4
09.
2
Pauze
ON DE
11.00
R
S
E
L
ART
T
S
0
11.3
3
Lunch
N DE
O
12.45
R
S
LE
ART
T
S
0
13.3
4
Pauze
N DE
O
14.45
R
S
LE
ART
T
S
borrel
,
a
0
0
m
.
5
m
1
gra
de pro
n
i
E
5
16.1
S
R
E
K
E
H
T
O
P
A
N
E
T
N
E
T
S
I
S
S
A
.
.
.
r
a
a
n
g
u
Ter
L
O
O
H
C
de S
N
E
K
BAN
UITNODIGING STUDIEDAG VOOR
APOTHEKERSASSISTENTEN
Zaterdag 29 november 2014 | Het Corderius College | Amersfoort
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij SANA en NVFZ & Optimafarma
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €195,-. Dit bedrag is inclusief
consumpties, lunch en cursusmateriaal. Aanmelden kan op www.marktwo.nl.
BESTE ASSISTENT,
INFORMATIE OVER HET LESPROGRAMMA
Op zaterdag 29 november 2014 kan je bij ons terecht
voor een nieuwe ‘Schoolbankencursus’. Ook dit maal
hebben we weer een afwisselend programma weten
samen te stellen.
Alternatieve geneesmiddelen en andere ‘gezondheidsproducten’ gaan in Nederland massaal over de
toonbank. Vaak onder het mom ‘baat het niet, het schaadt ook niet’. Maar is dat laatste ook zo? Deze les
gaat over medicatie-interactie tussen alternatieve en reguliere geneesmiddelen. Wat is bijvoorbeeld
het effect van Sint-Janskruid op anti-epileptica? En wat doet een kruidenpreparaat met Ginkgo Bilobaextract met de werking van antistollingsmiddelen? Ook bespreken we welke invloed roken en vet
eten kan hebben op de werking van geneesmiddelen. En nog belangrijker, hoe kan je zo’n (negatieve)
wisselwerking voorkomen? Dit alles wordt besproken na een korte inleiding over farmacokinetiek
(wat doet het lichaam met het geneesmiddel) en farmacodynamiek (wat doet het geneesmiddel met
het lichaam).
1. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’
Een programma waarbij je zelf bepaalt welke lessen
je volgt. We gaan het bijvoorbeeld hebben over pijn &
pijnstillers, over medicatie bij hart- en vaatpatiënten,
over het bevorderen van therapietrouw en over de
nieuwe Zelfzorgstandaard Kinderziektes.
De lessen worden uiteraard gegeven door docenten
die precies weten welke kennis en vaardigheden jij in
de dagelijkse praktijk nodig hebt.
Je bent van harte welkom bij onze nieuwe editie
van Terug naar de Schoolbanken.
2. Hart- en vaatpatiënten verdienen extra aandacht
Nederland telt meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Mensen die vaak diverse medicijnen tegelijkertijd nodig hebben om nieuwe klachten te voorkomen. In zo’n situatie is de kans op bijwerkingen
van en interacties tussen de medicijnen groot. Voor jou een aanleiding om deze patiëntengroep extra
in de gaten te houden. In deze les bespreken we de meest gebruikte medicijnen bij hart- en vaatziekten,
hun bijwerkingen en interacties. Ook het geven van leefstijladviezen en het begeleiden van deze
patiënten komen aan de orde.
3. Zonder therapietrouw geen therapeutisch effect
Als een medicijn wordt voorgeschreven dan betekent dat niet automatisch dat de patiënt het middel
ook – op de juiste manier - gebruikt. Vooral bij medicijnen voor chronische aandoeningen en medicijnen die voorgeschreven zijn ter preventie van ziekten – bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers,
enz – is de kans op therapieontrouw groot. We gaan in op manieren waarop je de therapietrouw van
patiënten kunt controleren en trucjes waarmee je de patiënt kunt motiveren de voorgeschreven
medicijnen daadwerkelijk – en op de juiste manier - in te nemen . Van uitleg over de aandoening tot
slimme pillenpotjes.
Namens de programmacommissie,
Steven Korteling,
Cursusmanager Mark Two Academy
4. De lever: een (kwetsbare) chemische fabriek
MELD
JE S
AN
NEL A
.MA
W
W
W
OP:
.N
O
W
T
RK
L
De lever speelt een belangrijke rol bij de omzetting en afbraak van geneesmiddelen. Diverse geneesmiddelen kunnen schade toebrengen aan de lever en daar de werking van de lever verminderen.
Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van de patiënt. In deze les gaan we in op de mogelijke
effecten van geneesmiddelen op de lever, zowel onder ‘gewone’ omstandigheden als bij mensen die
een leverziekte of een leverbeschadiging hebben.
5. Uitleg Zelfzorgstandaard Kinderziektes
In deze les praten we je bij over de Zelfzorgstandaard Kinderziekten die in augustus 2014 is verschenen.
Welke aandoeningen komen er in voor? Wat zijn de verschijnselen van die aandoeningen? Wat zijn de
(zelfzorg)middelen van eerste keuze? Wat is de maximale duur van de behandeling en wanneer moet
je doorverwijzen naar de huisarts? Na deze les kun je ouders van zieke kinderen optimaal adviseren.
6. Pijn en pijnstillers
Pijn is er in allerlei vormen. Van beklemmende hoofdpijn tot de stekende pijn van een gebroken teen.
Van zeurende pijn bij een chronische ziekte tot snerpende pijn bij kanker. Ook pijnstillers zijn er in
allerlei vormen. Van een ‘eenvoudig paracetamolletje’ tot een opioïd als fentanyl of tramadol.
In deze les bespreken we welke middelen bij welke indicatie horen, welke middelen OTC en welke
alleen op recept verkrijgbaar zijn en wat de risico’s zijn bij het gebruik van de verschillende pijnstillers.
7. De keerzijde van maagzuurremmers
Maagzuurremmers zijn een zegen voor mensen met brandend maagzuur en behoeden chronische gebruikers van orale pijnstiller voor maagklachten. Er is echter een keerzijde: de verminderde aanmaak
van maagzuur vergroot - met name bij ouderen - de gevoeligheid voor (soms levensbedreigende)
maagdarminfecties. Veranderingen in het aantal maagdarminfecties door de Campylobacterbacterie
in Nederland lopen synchroon met veranderingen in het chronisch gebruik van maagzuurremmers. In
deze les bespreken we de mogelijke risico’s van de maagzuurremmers.
8. Effectief communiceren
Tijdens deze les laat een communicatietrainer zien hoe je klanten en collega’s vriendelijk, efficiënt en
professioneel te woord kunt staan. Ook als het een lastig gesprek betreft. Situaties uit de praktijk worden
nagespeeld. Leer hoe belangrijk het is om goed te luisteren voor je reageert en ervaar welke invloed
houding, stem- en taalgebruik kunnen hebben op de reactie van je gesprekspartner.
KOM MET JE COLLEGA’S NAAR DE SCHOOLBANKEN
EN MELD JE AAN OP WWW.MARKTWO.NL
Download
Random flashcards
Create flashcards