Folder Depomedrol - Regionaal reumacentrum

advertisement
Depo-Medrol injecties
(Methylprednisolon)
Op advies van uw behandelend
reumatoloog of physician assistant (PA)
krijgt u of heeft u een injectie met DepoMedrol gekregen. Hierbij treft u informatie
aan over dit geneesmiddel.
Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw
reumatoloog/PA terecht.
Werking
Depo-Medrol valt onder de
glucocorticoïden en is een afgeleide van
het natuurlijke bijnierschorshormoon
cortisol. De belangrijkste eigenschappen
van Depo-Medrol zijn de
ontstekingsremmende werking waardoor
ontstekingsverschijnselen als zwelling,
stijfheid en pijn verminderen of verdwijnen,
en de antiallergische werking door
beïnvloeding van het afweersysteem.
In verband met dit ontstekingsremmend
effect worden deze corticosteroïden bij
een groot aantal ziektebeelden gebruikt.
Ook bij reumatische aandoeningen is er
sprake van een ontsteking van één of
meerdere gewrichten of van structuren
rondom een gewricht zoals pezen,
peesaanhechtingen en slijmbeurzen. Na
een injectie merkt u meestal snel het
effect. De remming van de ontsteking kan
enkele dagen tot soms wel maanden
merkbaar zijn.
Gebruik
In uw geval wordt (is) Depo-Medrol
toegepast in de vorm van een injectie. Bij
reumatische aandoeningen worden DepoMedrol injecties vaak samen met andere
antireumatische medicijnen gebruikt.
Soms wordt een injectie gegeven als
overbruggingstherapie bij het starten van
nieuwe medicatie. Het duurt soms enkele
weken voordat het effect van nieuwe
medicijnen merkbaar is.
De injectie kan op twee manieren worden
gebruikt:
Laatste wijziging 09-07-2014


Depo-Medrol wordt lokaal
toegediend door rechtstreeks in
een gewricht (intra-articulair), bij
een pees of peesaanhechting of in
een slijmbeurs te spuiten.
Als er sprake is van ontsteking
van meerdere gewrichten tegelijk,
wordt er meestal gekozen voor
een injectie in de bilspier
(intramusculair) om zo een
algemene werking te verkrijgen.
De dosering per injectie hangt af van de
ernst van de klachten en de plaats van de
injectie. De reumatoloog/PA bepaalt de
dosering per injectie. De dosering kan
variëren van 4 tot 120 mg.
Zwangerschap en het geven van
borstvoeding vormen geen belemmering
voor het krijgen van een injectie met
Depo-Medrol.
Mogelijke bijwerkingen
De kans op bijwerkingen bij het kortdurend
gebruik van corticosteroïden zoals DepoMedrol injecties is zeer klein. Bijwerkingen
als botontkalking, huidproblemen,
gewrichtschade, gewichtstoename, volle
maan gezicht etc, komen bijna nooit voor
bij korte behandelingsduur, lokale
toediening en lage toedieningsfrequentie.
Wel dient er rekening meegehouden te
worden dat:
 Bij patiënten met diabetes de
bloedsuikerspiegel enigszins
beïnvloed kan worden.
 Bij patiënten die bloedverdunners
gebruiken de kans op lokale
bloeduitstorting of bloeding in het
gewricht, bij injectietherapie, is
verhoogd. Dit komt echter zelden voor.
 Bij locale injecties in een gewricht
roodheid op de injectieplaats, locale
verandering in pigmentatie, en zeer
zelden infecties kunnen optreden.
 Soms het gevoel van een “opvlieger”
met rood gelaat kan ontstaan.
Aanvullende informatie
Indien u een injectie in een gewricht heeft
gehad, wordt aanbevolen om het
geïnjecteerde gewricht 24-48 uur rust te
geven, om het ontstekingsremmend effect
te bevorderen.
Rust van het gewricht, na een intraarticulaire injectie, geeft een beter
resultaat dan wanneer het gewricht direct
na de injectie weer belast wordt.
Bereikbaarheid voor medisch advies
 Tijdens kantooruren: uw behandelend
reumatoloog of physician assistant;
MMC locatie Eindhoven,
Regionaal Reumacentrum (RRC);
telefoonnummer 040-8885676

Buiten kantooruren en in het weekend:
uw huisarts of huisartsenpost.
Voor meer vragen over dit geneesmiddel
kunt u contact (laten) opnemen met uw
apotheek.
Laatste wijziging 09-07-2014
Download