Echo gewrichten - Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

advertisement
Radiologie
Echo gewrichten
De behandelend arts / specialist heeft u verwezen voor een echodiagnostisch onderzoek om meer
informatie te verkrijgen over de structuur en functie van bepaalde gewrichten in uw lichaam. Deze
onderzoeksmethode maakt gebruik van geluidstrillingen en is volstrekt onschadelijk en niet pijnlijk.
Afspraakbevestiging
Wilt u zich 10 minuten voor de afspraaktijd melden bij balie K van de afdeling radiologie.
N.B. Afspraken welke niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) zijn afgezegd kunnen bij de
patiënt in rekening worden gebracht.
De medewerkers van de afdeling proberen zich ook zoveel mogelijk aan de planning te houden. Helaas
lukt dit niet altijd, bijvoorbeeld door spoedgevallen. Wij vragen hiervoor begrip.
Voorbereiding
De voorbereiding voor het onderzoek is afhankelijk van welke organen onderzocht moeten worden.
Voor alle onderzoeken (schildklier, bloedvaten, armen / benen enz), uitgezonderd de bovenbuik en de
onderbuik, zijn geen voorbereidingen nodig.
Verloop van het onderzoek
Een van onze medewerkers haalt u uit de wachtkamer en begeleidt u naar de onderzoeksruimte. U
dient het te onderzoeken lichaamsdeel vrij te maken van kleding. De onderzoeker brengt gel aan op de
huid, daar waar het te onderzoeken gebied ligt. Met een geluidskop (dit is een klein apparaat dat
geluidsgolven uitzendt en weer opvangt) wordt dit gebied onderzocht.
Tijdens het onderzoek wordt u soms gevraagd uw adem in te houden. Dit is van belang voor het
verkrijgen van scherpe opnamen.
Na het onderzoek kan het zijn dat er een korte herhaling van het onderzoek door een tweede
onderzoeker plaatsvindt. Dit is een normale procedure. In enkele gevallen wordt er tijdens het
onderzoek door de onderzoekers over de beelden gesproken. Dit is dan noodzakelijk om een verkeerde
interpretatie van de beelden te voorkomen.
Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de vraagstelling van uw arts en de aard van
het onderzoek.
Na het onderzoek
De gel wordt van de huid verwijderd. U mag zich weer aankleden. De uitslag van het onderzoek wordt,
indien niet anders afgesproken, binnen vier werk dagen naar de behandelend arts gestuurd.
Indien uw behandelend arts/ specialist heeft aangegeven dat er een pijnstillende injectie in het gewricht
moet worden gegeven vragen wij u onderstaande tekst goed door te lezen:
Pijnstillende injectie in het gewricht (Bupivacaïne)
Dit is een onderzoek waarbij een injectie met verdovende vloeistof (Bupivacaïne) in het gewricht
gegeven wordt. Het kan gedaan worden tijdens een echo onderzoek, maar ook tijdens een röntgen
onderzoek (doorlichting). Als uw arts dat heeft aangegeven worden er soms ook andere medicijnen
tegelijkertijd ingebracht. De verdovende stof is niet schadelijk voor het gewricht.
Doel van het onderzoek
Doel van deze injectie is om de pijnklachten van het gewricht te verminderen of te laten verdwijnen.
In principe kan in alle gewrichten van het lichaam een injectie met Bupivacaïne worden uitgevoerd.
Belangrijk
Chronische pijnstillers, zoals paracetamol en NSAID’s mogen gewoon gebruikt worden.
In sommige gevallen wordt de injectie gegeven om te kijken of de pijnklachten verdwijnen door de
verdoving. Het kan dan noodzakelijk zijn van tevoren te stoppen met uw gewone pijnstillers om zo het
effect van de Bupivacaïne te kunnen meten. Uw arts zal u hierover informeren.
F-279 versie Maart 2016
Radiologie
Voorbereiding
Er is voor deze ingreep geen speciale voorbereiding nodig.
Het onderzoek
U neemt plaats op de onderzoekstafel of stoel. De arts desinfecteert de huid en brengt
met hulp van een echo- of röntgenapparaat de injectienaald in het gewricht. Daarna wordt
via dezelfde naald het gewricht ingespoten met verdovende vloeistof. Als het met behulp van een
röntgenapparaat wordt uitgevoerd, zal eerst wat contrast vloeistof worden ingebracht. Ook dit is niet
schadelijk voor het gewricht.
Na het onderzoek
Na het onderzoek is de injectieplaats zichtbaar. Het is voldoende om hier een pleister op te plakken .
Er kan een kortdurende krachtsvermindering optreden. Daarnaast kan het gewricht twee of drie dagen
iets stijf aanvoelen.
Na het inbrengen van verdovende vloeistof (Bupivacaïne) in heup of schouder is het niet toegestaan
de eerste 2 uur zelf auto te rijden.
Tot slot
Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling radiologie. T: 0348 – 42 72 45.
F-279 versie Maart 2016
Download