Septische artritis en kristalartropathie

advertisement
Acute artritis
Een 60 jarige vrouw, bekend met insuline afhankelijke diabetes mellitus, status na hart infarct
en perifeer vaatlijden, waarvoor onder andere insuline, diuretica, ACE-remmers, en orale
antistolling, heeft sinds twee dagen een pijnlijk MTP-1 gewricht links, en een fors gezwollen
rechter knie. Het is onduidelijk of er sprake is geweest van een koude rilling. De huisarts belt
u op met dit verhaal:
1. Welke differentiaal diagnose heeft u en wat adviseert u aan de huisarts?
Uiteindelijk komt zij bij u op het spreekuur. Bij presentatie heeft zij een temperatuur van 39.7
C, en bij lichamelijk onderzoek een artritis van de rechter knie, linker MTP-1 gewricht.
Tevens excoriaties aan de onderbenen, en slechte perifere circulatie.
2. Welke aanvullende onderzoeken verricht u? beargumenteer elke onderzoek dat u verricht
3. Verricht u een punctie van het gewricht; zo ja, wat gaat u laten onderzoeken? zo nee
waarom niet?
4. Indien bij gewrichtspunctie kristallen worden gezien, hoe is dan uw vervolgbeleid? Laat u
patiente opnemen? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
5. Indien u geen gewrichtspunctie doet, hoe is dan uw vervolgbeleid? Laat u patiente
opnemen? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
6. Hoe wordt de aanwezigheid van kristallen beoordeelt? Welke soorten kristallen kunt u
onderscheiden?
Download