Ventriculografie van het hart

advertisement
Procedure MTD: Ventriculografie van het hart
Taxonomie: Nucleaire Geneeskunde
Versie: 2.0
Gepubliceerd op: 8/03/2016
Geldig tot: 8/03/2018
Aantal pagina’s: 3
Naam + Functie
Keurder
(Procesverantwoordelijke)
Bekrachtiger
(Hiërarchisch verantwoordelijke)
Isabelle D'Hoore; Jean-Paul Thys
Marc Gevels; Ilke Montag
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .......................................................................................................................................................... 1
1. Doel ....................................................................................................................................................................... 2
2. Werkingsprincipe ................................................................................................................................................... 2
3. Indicaties ............................................................................................................................................................... 2
4. Contra-indicaties.................................................................................................................................................... 2
5. Voorbereiding ........................................................................................................................................................ 2
6. Tijdsplan ................................................................................................................................................................ 2
7. Verloop onderzoek ................................................................................................................................................ 3
8. Referenties ............................................................................................................................................................ 3
1/3
De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest
recente elektronische versie.
 nadruk verboden
1. Doel

Met een ventriculografie kan de pompfunctie van het hart berekend worden, kan de linker en rechter
ejectiefractie bepaald worden en kunnen wandbewegingsstoornissen opgespoord worden.
2. Werkingsprincipe

Het bloed wordt via intraveneuze injectie radio-actief gemerkt. De beelden worden bekomen door het volgen
van de bloedflow ter hoogte van het hart.
3. Indicaties


Follow-up bij toediening cardio-toxische chemotherapie.
Evaluatie van de linker ventrikelpompfunctie bij hartfalen.
4. Contra-indicaties

Zwangerschap.
5. Voorbereiding

Niet nuchter.
6. Tijdsplan




2/3
Injectie van Pyrofosfaat®.
Wachttijd: 20 tot 30 minuten.
Injectie van de tracer Tc⁹⁹ᵐ-pertechnetaat.
Na de tweede injectie: installeren patiënt op camerabed. Electrodes aanleggen. beeldopnames van +- 30 min.
De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest
recente elektronische versie.
 nadruk verboden
7. Verloop onderzoek
Patiënt krijgt een eerste injectie met Pyrofosfaat (PYP). Dit product zet zich vast op de rode bloedcellen en heeft
de eigenschap om Technetium-99m te binden. 15 tot 30 minuten later wordt Technetium-99m toegediend. Door
de toediening van deze 2 injecties (PYP en Tc-⁹⁹ᵐ) wordt het bloed radio-actief gelabeld en kunnen er beelden
van de bloedflow ter hoogte van het hart gemaakt worden. Beide injecties dienen rechtstreeks intraveneus te
gebeuren en niet via PAC noch via veneuze leiding. Direct na de tweede injectie worden er gedurende +- 30
minuten opnames van het hart gemaakt. De opnames gebeuren in ruglig, met armen boven hoofd en onder ECGmonitoring.
8. Referenties

3/3
Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek. Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde,
1993.
De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest
recente elektronische versie.
 nadruk verboden
Download