Het voordeel van dit schema is dat er ten aller tijde mee gestopt kan

advertisement
Dierenartsenpraktijk Langerwerf
Provincialeweg 75, Oosteind
06-20666285
Vruchtbaarheid (deel 2)
Ondanks hulpmiddelen zullen er nog steeds een aantal dieren zijn die u slecht drachtig krijgt, of niet
tochtig ziet. Dit zijn de dieren die een lage hormoonconcentratie in hun bloed hebben. Door deze
dieren volledig “over te nemen” verhoogd u de kans dat u de dieren drachtig krijgt aanzienlijk!
Nederlandse bedrijven die in een proef een van de onderstaande schema’s standaard bij al hun
koeien gebruikten behaalden na 3 inseminaties een drachtpercentage van 87%.
Synchronisatie
Het voordeel van dit schema is dat er ten aller tijde mee gestopt kan worden. Wanneer men
bijvoorbeeld 3-5 dagen na de 1e injectie tocht waarneemt kan men de koe op deze tocht insemineren
en kan de rest van het schema (of in ieder geval de 2e injectie) achterwege gelaten worden. Wanneer
de enige klacht was het niet tochtig zien reageert ruim 2/3 van de dieren al op deze ene injectie. Is
dit niet het geval, dan gaat men gewoon verder en wordt de koe uiteindelijk alsnog “blind”
geïnsemineerd.
Ovsynch-programma
Met het ovsynch programma worden bij melkvee iets betere drachtpercentages bereikt dan met het
bovenstaande programma (bij vleesvee omgekeerd). Daarbij is dit programma ook toepasbaar op
koeien die onregelmatige tocht vertonen, bijvoorbeeld ten gevolge van een cyste. Bovendien is dit
programma 5 dagen korter, wat zich weer vertaalt in een kortere tussenkalf tijd.
Wanneer u meerdere dieren tegelijk behandeld zijn de resultaten beter dan wanneer u slechts een
individueel dier behandelt! Dit omdat de dieren elkaar stimuleren en hierdoor hogere
hormoonconcentraties in het bloed krijgen. Dit geldt voor beide systemen.
ovarelin
enzaprost
hoeveelheid
10 ml
10 x 5 ml
1 dosis
2 ml
5 ml
Download