Doopviering - Parochies in beweging

advertisement
Doopviering
Dagelijks worden er kinderen geboren,
je staat er nauwelijks bij stil, tot het om je eigen kind gaat.
Plots ervaar je zo'n geboorte als een wonder.
Je wordt er stil en diep gelukkig van.
Je vertelt het aan iedereen, maar eigenlijk krijg je het niet gezegd.
Geboren worden is nieuw leven geven en krijgen.
Het is een wonder vol leven
en het begin van een wondervol leven…
Welkom +
Lezing
En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters
van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
of:
Je mag proberen hun gelijk te worden,
maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht
opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn;
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is. (Khalil Gibran)
of:
Zei de kleine hand tegen de grote hand:
hé, grote hand, ik heb je nodig.
Want bij jou ben ik geborgen.
Ik voel je wanneer ik wakker word, en jij dan bij mij bent.
Wanneer ik honger heb en jij mij voedt,
wanneer jij helpt als ik een toren bouw,
wanneer ik met jouw hulp de eerste pasjes zet,
wanneer ik bij je kom als ik angstig ben.
Kom bij mij me en houd me vast.
En zei de grote hand tegen de kleine:
hé, kleine hand, ik heb je nodig.
Want jij hebt mij gegrepen.
Dat voel ik als ik speel en lach met jou,
als ik kleine wonderbare dingen met jou opnieuw ontdek,
als ik warmte voel en van je hou,
als ik merk dat ik met jou weer bidden en danken kan.
Kom blijf bij me en houd me vast.
Liedje: Het is nog schemerochtend vroeg
het eerste licht valt zacht genoeg
op alles wat gebeurd is hier vannacht.
Ik heb mijn ouwe pak nog aan
geen tijd, het is zo snel gegaan
ik had net nieuwe maatjes meegebracht.
We hadden 't maanden voorbereid
maar dat je schreeuwt en in me bijt
en dat 't dan eindelijk komt met zoveel kracht
dat had ik niet gedacht, nooit gedacht
nee, dat had ik nooit gedacht.
Ik ben vader, verwacht maar onverwacht
wat een wonder, ik ben vader!
Het is nog kinderkamer vroeg
het leven dat je in je droeg
dat ligt hier in zo'n pasgeverfde kleur.
Ik kijk me rijk mijn eigen kind
het leven dat met jou begint
dat opent thuis straks elke deur.
We hebben het heel goed voorbereid
we zijn ons ouwe leven kwijt
maar God, daarom niet echt getreurd.
Jij bent het beste, 't mooiste, 't liefste wat ons is gebeurd
Ik ben vader, verwacht maar onverwacht
wat een wonder, ik ben vader!
Moet je kijken naar dit volmaakte kleine ding
waar het al die tijd om ging (mijn kind).
Ik raak het telkens even aan
dat zoiets moois echt kan bestaan
Hee, ik ben je vader...!
Ik ben vader, verwacht maar onverwacht
wat een wonder, ik ben vader!
Vader - Rob De Nijs
Dankgebed
Beste vrienden,
het is zeker de wens van ons allen dat dit kindje,
uit liefde geboren, leven mag hebben in overvloed.
Het is zeker onze wens dat het alle geluk mag smaken
dat onder mensen mogelijk is.
Ook het geluk door Jezus ons toegezegd
aan hen die leven volgens zijn Blijde Boodschap.
Laten we dan samen bidden
voor het geluk van dit kindje:
Samen: Heer God,
wij danken u voor het leven
dat gij geschapen hebt.
Wij danken u voor dit kindje,
dat geboren is in ons midden
en dat aan onze liefdevolle zorgen
wordt toevertrouwd.
Houdt uw beschermende hand
boven dit kleine wezentje
en laat het in onze gemeenschap
vertrouwd worden met de Heer Jezus
en zijn Blijde boodschap.
Naamgeving
Elk kind dat op de wereld komt
heeft een eigen roeping, een eigen toekomst.
Daarom krijgt het ook een eigen naam.
Met welke naam willen jullie
dat jullie kind aangesproken wordt?
Ouders: …
Voorganger: … mag je naam door God en mens geliefd zijn.
Een kruisje en een kusje
Een kruisje is een teken van geloof in jou
en in God die je beschermt.
Een kruisje heeft de vorm van een plusteken:
iets positief, iets goeds.
Een kusje is dan weer een teder gebaar
van vriendschap en liefde.
Het is een teken dat zegt:
ik ben er voor jou en ik zal je beschermen.
… “Moge alle goeds je ten deel vallen op je levensweg.
God zij met je”.
--ouders, meter en peter en iedereen
mag een kruisje en een kusje geven--
Luisterliedje: Dit is ons moment - Ingeborg
De wereld mag even stil gaan staan, dit is ons moment.
Jij kwam op aarde langzaamaan
een diep verborgen wens.
Je was al bij me, ik voelde jou leven
maandenlang heel dichtbij
tot je vandaag niet meer bent gebleven.
Dit is ons moment.
De wereld mag even stil gaan staan,
dit is ons moment.
Jij kwam op aarde zonder naam
tot dan toe onbekend.
Je was al bij me, maar ik kon je niet horen
je hele wezen een geheim
tot je vandaag werd geboren.
Dit is ons moment.
Je was al bij me, maar ik kon je niet horen
je hele wezen een geheim
tot je vandaag werd geboren.
Dit is ons moment.
Een stukje Blijde boodschap
Belofte van de ouders
Beste ouders, beloven jullie je kind met geborgenheid en liefde
te omringen, het de ruimte te geven zich te ontplooien,
het trouw te blijven wat de toekomst ook mag brengen,
en het het Evangelie van Jezus te leren kennen?
Ouders: Wij beloven ons hiervoor te zullen inzetten.
Belofte van meter en peter:
Meter en peter, jullie zullen een speciale plaats krijgen
in het leven van jullie petekind.
Willen jullie hem/haar de steun en vriendschap geven
die ze/hij nodig heeft?
Meter en peter: Wij beloven ons hiervoor te zullen inzetten.
Handoplegging
Iemand de handen opleggen is iemand in de eigen kring
opnemen, verantwoordelijkheid en zorg delen,
beschermen en alle goeds toewensen.
Is zeggen: “Dit kind mag op mij rekenen”.
We strekken onze handen uit over… en alle kinderen
hier aanwezig en bidden samen:
God, onze Vader,
houd uw hand boven het leven van ons kindje
opdat het altijd de weg mag blijven volgen
van de vrede en de vreugde.
Schenk het uw liefde zodat het ook warmte
en geborgenheid aan anderen kan doorgeven.
Amen.
Doopsel
Water:
water stroomt over je heen, doet deugd, verkwikt en zuivert.
We hebben het nodig om te leven.
Met dit levengevend water doop ik je +
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Olie:
olie heelt en geneest.
Olie verzacht en geeft nieuwe kracht om opgewassen te zijn
tegen de moeilijkheden op je levensweg.
Met deze olie zalf ik je met Gods Geest
zodat jij ook zijn kracht mag ontvangen.
Kaarsen:
ik geef jullie deze kaars. Kaarsen geven licht.
God zond zijn zoon Jezus om een licht te zijn voor mensen.
Moge ook jullie een licht zijn voor jullie kindje.
En dat zij/hij op haar/zijn beurt een licht mag zijn
voor andere mensen die ze ontmoeten op hun levensweg.
Nog even samen bidden:
Onze Vader…
Druppelmoment
Gedoopt
een mens, een naam,
een druppel doopwater
bewaard in de handpalm van
Hem-die-leven-geeft
Haar-die-leven-draagt
vanaf de eerste dag
tot in eeuwigheid.
Mama of papa mogen nu een druppeltje vullen met doopwater
en het leggen in de dragende handen.
Dit druppeltje wordt tot januari in deze gemeenschap bewaard
als teken van verbondenheid met de dopeling.
Zegen en zending
Luisterlied: ‘Kleine man’ Scala en Kolacny Brothers
Kan je mij vertellen hoe jouw wereld werk'lijk is?
Een wereld zonder zorgen? Of loopt het soms toch wat mis?
Het blijft wel altijd wennen om jezelf te zien in 't klein.
Nooit gedacht dat je om iemand zo bezorgd kon zijn.
's Avonds voor het slapen even kijken naar de maan.
Dan vraag je of je met een ladder op een wolk kan staan.
Je moet nog zoveel leren,
's morgens vroeg naar ‘t schooltje gaan.
Op die grote speelplaats zie 'k je bijna niet meer staan.
Kleine man! Die lief zijn kan.
Moet ik je vertellen hoe de wereld werkelijk is?
Want weet je, kleine jongen, er loopt toch altijd wat mis.
Kijk maar naar je papa, die doet niet zoals het hoort.
Ik zie je naar hem kijken, denken: 'Die is flink gestoord!'
'Cola is gezond! Je krijgt er nieuwe tanden van!'
Hoe kan je het verzinnen! Je verbaast mij, kleine man.
Pas maar op! Je papa is een opvoedkundekrak.
Maar al mijn theorieën interesseren je geen zak.
Kleine man! Die 'liegen' kan.
Ooit ben jij sterk en groot.
Je zoontje, bij jou op de schoot.
En zomaar, zonder een vraag: zeg jij,
'Kleine man, ik zie je graag'.
Kleine man, Superman,
die alles kan, Kleine man.
Download