Aan: - Comenius Hilversum

advertisement
VERANTWOORDING BEKOSTIGING BIJDRAGE ALGEMENE SCHOOLVOORZIENINGEN 2011-2012
Overzicht van de te besteden kosten
Inkomsten:
Uitgaven:
1.
schoolverzekering per leerling
2.
materiaal “Korrel” (dagopeningen)
3.
ouderraad + activiteiten
4.
leerlingenraad
5.
extra kosten schooldecaan
(test / beroepengids) overig materiaal)
6.
extra kosten handvaardigheid
(eigen-keuze-materiaal van lln.)
7.
kosten zorgafstemmingsteam
8.
bijdrage software openleercentrum
9.
kosten informatie voor ouders
10.
bijdrage kosten Website
11.
bijdrage Culturele Kunstzinnige Vorming
(excursies; slotmanifestatie)
12.
bijdrage dyslexiebeleid/dyscalculiebeleid
13.
bijdrage faalangstreductietraining en
rots- en watertraining
14.
kosten 5 december (huur pak; cadeautjes)
15.
bijdrage kopieerkosten
16.
extra kosten musical
17.
op peil houden bibliotheek/mediatheek/
pasjessysteem.
18.
organiseren van Open Dagen
19.
schoolgids/brugklasfolder
TOTAAL:
Per leerling:
€ 60,00
Totaal:
€ 16.200,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 4,00
€ 1,00
€ 3,50
€
€
€
€
€
810,00
405,00
1.080,00
270,00
945,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 2,50
€ 2,00
€
€
€
€
€
1.890,00
810,00
2.430,00
675,00
540,00
€ 3,00
€ 3,00
€
€
810,00
810,00
€ 3,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 1,00
€
€
€
€
810,00
270,00
1.350,00
270,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,00
€
€
€
675,00
810,00
540,00
€ 60,00
€ 16.200,00
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards