Begeleidingsdocument voor transport embryos

advertisement
KEROS Insemination en Embryo Transfer Centrum
Begeleidingsdocument voor getransporteerde embryos
Gelieve dit document ingevuld en getekend bij ELK embryo te voegen
EMBRYO: Gespoeld op : ………………… door : ...........……………………… te: ………………………
Donor merrie : ................................................................Stamboeknummer : ………………………………………
Chipnummer van donor merrie : ………………............................………………………………………………….
Hengst : .......................................................................... Stamboeknummer: .............................................................
EIGENAAR : Naam : ……………………………............................………………………………………………..
Adres : ……………………………………………………………….................................................………………
Tel : …………………………........................….
Fax : …….........................……………………………..
Email : …………………………………………………………………………….....................................................
BTW nummer .……………………………………………………………………....................................................
Ondergetekende verklaart de rechtmatige eigenaar van het embryo te zijn en kennis genomen te hebben van de
condities beschreven in het Keros ET Contract waarvan hij een kopij heeft. In het bijzonder verklaart
ondergetekende akkoord te gaan met de onderstaande condities.
ƒ De klant zorgt voor de vereiste gezondheidscertificaten voor het transport naar Keros. De klant regelt zelf de
betaling van het transport van het embryo en eventueel terugzenden van de container.
ƒ Prijs voor transplantatie en ter beschikking stellen van drachtige dragermerrie : 2800 € (excl 21% BTW)
verzekering vruchtverlies en overlijden dragermerrie inbegrepen of 2500 € (excl 21% BTW) zonder verzekering
(klant draagt alle risicos na 45 dagen dracht). Indien de transplantatie faalt of de dragermerrie niet meer drachtig is
op 45 dagen worden geen kosten gerekend door Keros.
ƒ De dragermerrie kan vanaf 45 dagen dracht afgehaald worden bij Keros. Vanaf 45 dagen dracht, draagt de klant de
kosten voor onderhoud en verzorging van de drachtige dragermerrie. Voor merries die na 45 dagen dracht bij
Keros verblijven wordt 8€/dag (excl 21% BTW) pensioen aangerekend. De draagmerrie kan het bedrijf pas
verlaten als er bewijs van betaling en een getekend contract voorhanden is.
ƒ Drachtige dragermerries worden op 45 dagen dracht door een erkend dierenarts gecontroleerd en de positieve
drachtdiagnose geldt als bewijs dat KEROS zijn opdracht, het transplanteren van het embryo en het ter beschikking
stellen van de drachtige dragermerrie, heeft vervuld. Vruchtverlies na 45 dagen dracht, onafhankelijk van de plaats
van verblijf van de dragermerrie, is geen reden tot nietigverklaring van de verplichting tot betalen van de factuur.
Eveneens, geeft het niet afhalen van de drachtige merrie bij KEROS geen recht tot uitstel van betaling.
ƒ De dragermerrie moet uiterlijk voor 1 maart 2013 in goede gezondheid teruggebracht worden. Merries die niet
(tijdig) teruggebracht worden worden aan de klant gefactureerd (zie details in contract).
Gelieve hieronder te schrijven « gelezen en voor akkoord » en uw handtekening te plaatsen. Indien u optreedt als
agent voor de eigenaar gelieve dit eveneens te vermelden en uw volledige naam en telefoon nummer te vermelden.
Handtekening + naam en hoedanigheid van de ondertekenende persoon (eigenaar of zijn vertegenwoordiger)
Handtekening eigenaar
Naam
of
Handtekening vertegenwoordiger
Naam
N.V. KEROS Westrozebekestraat 23 A 8980 Passendale HR Ieper 32 911 BTW BE 0440.613.788
Peter Daels +32 (0)473766157 Hilde Vandaele +32 (0)476336028 Gaby Vandaele +32 (0)476333140
Westrozebekestraat 23A – B8980 Passendale – Belgium www.keros.be – [email protected]
Download