Verwijsindex Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft de

advertisement
Verwijsindex
Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft de verwijsindex ontwikkeld. Dat is een landelijk
systeem waar professionals kinderen en jongeren in registreren, waar zij zich zorgen over
maken. Ook Parlan doet hieraan mee.

Soms zijn meerdere organisaties tegelijk betrokken bij hulp aan een kind of jongere. Het
is goed als organisaties dat van elkaar weten. Dan kunnen zij beter samenwerken. Met
verwijsindex weten organisaties van elkaars betrokkenheid.

Parlan meldt kinderen en jongeren, die in aanmerking komen voor onze hulp, aan bij de
verwijsindex Noord-Holland. Wij melden alleen naam, geboortedatum, adres en
woonplaats van uw zoon of dochter. Niet de reden van de hulp. We vermelden ook de
contactpersoon van Parlan.

Als uw contactpersoon van Parlan informatie wil uitwisselen, dan bespreekt hij of zij dat
met u als (pleeg)ouders/verzorgers. En ook met uw zoon of dochter, als deze ouder is
dan 12 jaar. U kunt bij uw contactpersoon bezwaar maken tegen het uitwisselen van
informatie. Parlan houdt rekening met uw bezwaar, tenzij er grote zorgen zijn over de
veiligheid of de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
In de Parlan folder “Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens”, wordt u uitgebreid
geïnformeerd over de consequenties van de verwijsindex.
Informatiemap VvP
1-12-2012
Download