Voor Meer inlicHtingen? Wetgeving Gezondheidstoezicht

advertisement
Heb je nog vragen over lawaai op de werkplek, neem
dan contact op met de interne preventiedienst of de
arbeidsgeneesheer.
Provikmo kan u onder meer bijstaan bij de evaluatie van
het geluidsrisico en het voorstellen van maatregelen, het
uitvoeren van geluidsmetingen, het opmaken van een
geluidskaart, het verzorgen van informatiesessies.
Hoofdkantoren
Bataviastraat 11 - 2000 Antwerpen
Tel. 03 204 70 60 - Fax 03 204 70 69
Dirk Martensstraat 26/1 - 8200 Brugge
Tel. 050 47 47 47 - Fax 050 47 47 58
Lange Kruisstraat 7 - 9000 Gent
Tel. 09 235 49 61 - Fax 09 235 49 62
Maastrichtersteenweg 254 - 3500 Hasselt
Tel. 011 26 31 71 - Fax 011 25 48 95
Atealaan 65/3 - 2200 Herentals
Tel. 014 84 94 90 - Fax 014 84 94 95
Rijksweg 9 - 2870 Puurs
Tel. 03 886 03 56 - Fax 03 886 55 51
Ovenstraat 5 - 8800 Roeselare
Tel. 051 26 06 00 - Fax 051 26 06 09
Maatschappelijke zetel
Koningsstraat 75/3 - 1000 Brussel
Tel. 02 250 00 57 - Fax 02 223 72 87
Andere kantoren
Verviers - Eupen - Namen - Luik - Bierges
www.provikmo.be - [email protected]
www.creacommunication.be
Voor meer inlichtingen?
Wetgeving
Misverstanden
De werkgever dient te beschikken over een schriftelijke
risicoanalyse van de lawaaiblootstelling.
FOUT:
Enkele minuutjes werken zonder gehoorbescherming kan geen
kwaad, als ik maar de rest van de dag met gehoorbescherming
werk.
Dagelijkse persoonlijke blootstelling vanaf 80 dB(A) of
bij piekgeluid vanaf 135 dB(C)
• De werkgever verstrekt gehoorbescherming.
• Een voorafgaande gezondheidsbeoordeling en periodiek
gezondheidstoezicht wordt voorzien.
• De werknemers krijgen een voorlichting en opleiding
betreffende de risico’s.
Dagelijkse persoonlijke blootstelling vanaf 85 dB(A) of
bij piekgeluid vanaf 137 dB(C)
• De maatregelen bij 80 dB(A) worden genomen.
• Het dragen van gehoorbescherming is verplicht.
• Men stelt een programma op om het geluidsniveau te
verminderen.
• De betrokken arbeidsposten worden gesignaleerd en
afgebakend.
Niemand mag blootgesteld worden aan een dagelijks geluidsniveau
van meer dan 87 dB(A) en 140 dB(C) voor piekgeluid, rekening
houdend met de demping die de gehoorbescherming biedt.
Gezondheidstoezicht
Vanaf een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) of 135 dB(C)
voor pieklawaai wordt door de arbeidsgeneesheer een passend
gezondheidstoezicht uitgevoerd. Een audiometrisch onderzoek
wordt regelmatig uitgevoerd. Zo word je op de hoogte gesteld
van een vermindering van het gehoor nog voor je dat zelf
merkt.
Reeds aanwezige gehoorschade kan je niet meer herstellen. Ga
je echter van dan af minder blootstaan aan sterke geluidsniveaus
(bv. door het dragen van gehoorbescherming), dan zal er geen
bijkomende gehoorschade meer optreden.
CORRECT:
Door tijdelijk afzetten van de gehoorbescherming wordt de
bescherming zeer snel tenietgedaan. Draag daarom altijd de
gehoorbescherming, ook voor kortdurende werkjes.
FOUT:
Indien ik gehoorschade heb opgelopen door het niet dragen van
mijn gehoorbescherming in een lawaaierige omgeving, kan een
gehoorapparaat of medische ingreep het probleem oplossen.
CORRECT:
Het verlies aan gehoorcapaciteit is definitief en onherroepelijk.
Er bestaat geen goede behandeling. Een gehoorapparaat werkt
immers niet goed bij lawaaidoofheid!
Wat zeg je?
Risico’s
Inleiding
Werken in een lawaaierige omgeving is niet alleen
oncomfortabel, het houdt ook ernstige veiligheids- en
gezondheidsrisico’s in.
Met deze folder geven we u in een notendop informatie en
tips om het lawaai en de gevolgen ervan te beheersen.
Instelling
Stel de machines juist in. Onnodig hoge toerentallen en
snijsnelheden zorgen voor bijkomend lawaai.
Lawaai kan gevolgen hebben zowel op professioneel vlak, als in het
dagelijkse sociale leven. Gehoorbeschadiging door blootstelling
aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot het moeilijker horen, het
horen van een continu geruis en zelfs tot doofheid.
Perslucht
Zoek alternatieve technieken om het werk uit te voeren (bv.
stofzuiger). Stel druk en debiet optimaal in. Hoe lager de druk,
hoe lager de geluidsproductie.
Gebruik speciale “geluidsarme” persluchtpistolen.
Daarnaast kan het lawaai nog voor andere lichamelijke en
psychische problemen zorgen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn,
hartkloppingen, hoge bloeddruk, vaatvernauwing, maagzweren.
Gehoorbescherming
Het lawaai kan eveneens je veiligheid in gevaar brengen:
het concentratievermogen verminder t en de bevelen of
waarschuwingen worden niet meer waargenomen. Lawaai is
vermoeiend en kan de werkprestatie negatief beïnvloeden.
Fonds voor de beroepsziekten
Lawaaidoofheid is een erkende beroepsziekte.
Bij een betekenisvolle gehoorhandicap, wanneer het voeren van
een normaal gesprek moeilijk wordt, kan bij het Fonds voor de
beroepsziekten een financiële tussenkomst gevraagd worden.
Maatregelen
Aankoop
Let bij de aankoop van machines op hun geluidsniveau. Soms
bestaan er andere versies van dezelfde machine die minder
geluid produceren.
Dit is ook het geval voor het snijgereedschap. Kies bijvoorbeeld
geluidsarme frezen en zaagbladen.
Installatie
Zet in de werkplaats de meest lawaaierige machines zoveel
mogelijk samen. Zorg voor een afscheiding met de andere
werkruimtes. Lawaaierige machines zonder bijhorende werkpost
(compressor, ventilator van stofafzuiging …) worden best buiten
de werkplaats in een apart geluidsdicht lokaal geplaatst.
Bij bestaande machines kan het plaatsen van schermen en
omkastingen het geluidsniveau in het atelier doen dalen. Indien het
geluid in de werkplaats weergalmt, kan men geluidsabsorberend
materiaal aanbrengen aan wanden of plafond.
Sterk trillende machines of onderdelen kunnen gemonteerd
worden met trillingsdempers.
Nazicht en onderhoud
Controleer regelmatig de goede staat van de machines en voer
het onderhoud uit in functie van het gebruik en de aanwijzingen
van de fabrikant. Let daarbij op de staat van de geluidsisolatie.
Herstel of vervang ze indien nodig.
Hou het gereedschap in goede staat. Botte boren, frezen en
zaagbladen zorgen voor meer lawaai. Vervang een dichtgeslibde
schuurband.
Zelfs wanneer je wettelijk nog niet verplicht bent
om gehoorbescherming te dragen, kan bij bepaalde
lawaaiblootstellingen het gehoor toch beschadigd worden.
Draag de gehoorbescherming steeds wanneer je je stem moet
verheffen om verstaanbaar te zijn.
Oorkappen zullen het geluid meer verzwakken dan oordoppen.
Individueel op maat gemaakte doppen, otoplastieken, zijn zeer
comfortabel en leiden tot een betere geluidsdemping dan de
gewone oordoppen. Slecht passende, slecht ingebrachte of
slecht gedragen gehoorbescherming kan het geluidsdempend
effect met meer dan de helft verminderen.
Een instructienota moet beschikbaar zijn.
Aanbrengen en verwijderen van de oordopjes
• Neem het oordopje bovenaan vast.
• Trek het oor iets naar boven.
• Gebruik voor het rechteroor de linkerhand en andersom.
• Breng het oordopje met een lichte draaibeweging in.
• Om het oordopje te verwijderen, trek het gewoon uit je oor.
Hygiëne
• Breng de oordoppen aan met propere handen.
• Gooi het verwijderde oordopje in de afvalbak.
• Was herbruikbare dopjes in water met een weinig zeep en
spoel goed af.
• Houd de kussens van de oorkappen proper. Vervang versleten
kussens.
• Bewaar de gehoorbescherming in hygiënische omstandigheden.
Leg ze weg buiten het stof in een lade of kast. Bewaar de
reserveoordopjes of -oorkappen in hun originele verpakking.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards