Geluid - Arbocatalogus Gezondehandel.nl

advertisement
Geluid
In de AGF Groothandels
Wat is geluid?
• Bron  brengt lucht in trilling 
geluidsgolven
• Toonhoogte = aantal trillingen per seconde
– Hoe sneller trillingen opvolgen, hoe hoger de toon
– Waarneembaar tussen 16 en 16000 Hz
• Geluidssterkte = bepaald door hoogte trilling
– Hoe groter drukwisseling, hoe harder geluid
– Eenheid in dB
Gehoorschade
Lawaaidoofheid is het verschijnsel dat iemand
permanente gehoorschade kan oplopen door
meestal langdurige blootstelling aan lawaai.
Lawaaidoofheid kan ontstaan als je tijdens je
werk bij een gemiddelde werkdag van 8 uur
blootstaat aan meer dan 80 dB(A).
Waar hebben we het over?
• 25% van de Nederlandse werknemers heeft te
maken met schadelijk geluid.
• Dan hebben we het over 1.750.000 mensen!
• Ongeveer 250.000 daarvan hebben nu al
onherstelbare gehoorschade opgelopen.
(Bron: CBS en Ministerie van Sociale Zaken,
Bureau Beroepsziekten FNV).
Gevolgen schadelijk geluid
• Gehoorschade
- schade aan haarcellen : niet meer te herstellen!
• Lichamelijke en psychische reacties
- hartkloppingen
- nerveusheid
- slecht slapen
- prikkelbaarheid
- verhoogde bloeddruk
- vermoeidheid
- maag/darm stoornissen
Geluidsnormen
• Maximaal 80 decibel bij 8 uur werken op een
dag is op dit moment de gezondheidsnorm.
• Vuistregel: als je op een meter afstand met
normaal stemgeluid zonder stemverheffing
elkaar goed kan verstaan is het geluidsniveau
< 80 dB(A)
Wettelijke verplichtingen
Boven de 85 dB moeten:
• werkgevers problemen bij bron aanpakken
• werknemers gehoorbescherming verplicht
dragen
• lawaaizones gemarkeerd worden
• is een periodieke gehoortest vereist
Maximale blootstellingsduur
Met iedere 3 dB erbij verdubbelt de hoeveelheid
geluidsenergie, zodat de veilige blootstellingsduur
halveert.
•
•
•
•
•
•
80 decibel
83 decibel
86 decibel
89 decibel
92 decibel
95 decibel
8 uur per dag
4 uur per dag
2 uur per dag
1 uur per dag
1/2 uur per dag
1/4 uur per dag
Een verschil van 3 dB(A) is nauwelijks te horen!!
Geluidniveaus
dB(A)
Op het werk
Buiten het werk
130 zaag met diamantblad
120
motorkettingzaag,
slijper
110 vlakbank, cirkelzaag
100
laag overvliegende straaljager
live optreden popgroep
elektrische handboor,
compressor,
90 snijbrander, handzaag
voorbijrijdende sneltrein op
station
80 langs de snelweg
70 gemiddeld kantoor
60 normaal gespreksniveau
stofzuiger
Oorzaken uit de praktijk
• Meerdere productielijnen dicht naast elkaar tegelijk in
werking
• Radio verhoogt geluidniveau met + 2,5 dB(A)
• Groot aantal kleine geluidbronnen bij elkaar opgeteld
in productielijnen
• Achterstallig onderhoud productielijnen
• Pallets die op de grond gegooit worden
• Ontbreken van geluidisolerende en absorberende
omkasting
Beschermingsmaatregelen
• Boven de 80 dB(A) maatregelen treffen
• Vuistregel: als je op een meter afstand met
normaal stemgeluid zonder stemverheffing
elkaar goed kan verstaan is het geluidsniveau
minder dan 80 dB(A)
Bron maatregelen
• Aanschaf stillere machines en gereedschap.
• Geluidabsorberende omkasting machine.
• Periodiek onderhoud machines en
gereedschap.
Organisatorische maatregelen
• Beleid aanschaf en vervanging
• Taakroulatie op basis van blootstelling aan
schadelijke geluid
• Geluidabsorberende plafonds
• Plaats geluidschermen tussen of rond lawaaierige
productielijnen
• Overweeg lawaaireductie door herinrichting
• Markeer lawaaizones
PBM’s
•
•
•
•
Alleen effect bij altijd dragen
Moeten voldoende demping bieden
Communicatie moet mogelijk zijn
Waarneming veiligheidssignalen
PBM’s: Oorkappen
Goede klemkracht
Afgedragen!
Demping: 15-25 dB(A)
Met radio en
communicatie
PBM’s: Oorproppen
Goed ingebracht
Fout ingebracht
Cilindervormig
Demping: 10-15 dB(A)
Uniplug
PBM’s: Otoplastieken
Individueel aangemeten
Demping: 5-30 dB(A)
Tref zelf maatregelen
• Overleg intern over maatregelen ter voorkoming
van gehoorschade
• Spreek gedragsregels af
• Draag altijd passende gehoorbescherming
• Help elkaar herinneren gehoorbescherming te
dragen
• Zet radio uit in lawaaizones
• Wat op het werk geldt, geldt ook privé!
Gehoorbescherming
• De beste gehoorbescherming is
gehoorbescherming die je draagt!
Want…….
Gehoorschade door lawaai is nooit te genezen!!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards