notulen-oudervereniging-28-sept-2016

advertisement
Oudervereniging, vergadering van 28-09-2016:
Afmeldingen: Manon, Mike, Rafke en Ron
Aanwezig: Ralf, Ralph, Gabby, Saskia, Esther, Desire
Mededelingen:




Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Actiepuntenlijst bijgewerkt
Activiteitenlijst schooljaar:
o musical is op 30-06
o kamp is van 10-12 juli
o 7 juli is afsluiting schooljaar
o voorleesontbijt is op woensdagochtend in januari datum nog niet bekend
o 24-2 carnaval
Ron is ziek geweest, start begin oktober weer op.
LOPENDE ACTIEPUNTEN:
1. Financiën:
a. Musical steeds kleinere groep, grote hap uit het budget,
i. let op met inkoop, afgelopen jaar ook veel snacks over
ii. meer gekost dan inkomsten, film was goedkoper dan musical
b. Duurdere activiteit voor de kleuters zal de balans anders maken, Kitkensberg is erg
goedkoop. Dure post vanwege de bus voor groep 1+2, andere oplossing: samen met
groep 3t/m 8; extra bus dan ook noodzakelijk.
i. Bijdrage ouders dekkend voor bedrag aan schoolreisje, voorlopig even zo
laten.
c. Ouderbijdrage niet aanpassen dit jaar, iets interen op beschikbare financiën, vraag is
ook wat gebeurt er met de school en is een hogere bijdrage vragen dan wel
gerechtvaardigd?
2. Website van school geeft beperkte info, veel is afgeschermd, niet handig voor nieuwe
ouders, na inloggen meer info, vanwege de foto´s van kinderen. Statisch geheel.
Gebruiker: ouder
Password: eigenaar
Aanvullen met link naar Facebook pagina, notulen OV laatste drie exemplaren en
website bijhouden nog niet uitgevoerd.
3. Taskforce School Beegden OPEN
a. Leerlingengroei verschillende mogelijkheden:
i. 15 leerlingen in Heel wonen in Beegden
ii. Taalklas Kindante Ech, asielzoekersschool, 10 kinderen in de gemeente
Maasgouw
b. Banners zijn door BOA’s weggeknipt, mogen echter wel, worden dus ook weer
opgehangen.
c. Vakantiekaartjes 1000 besteld, ontwerp van Tom Delissen, foto’s door Ron
d. Laatste gezetje weer update
4. Nieuwe opzet van onderwijsconcept O4NT Maurice de Hond, SKOM breed, nieuwe
onderwijsvorm, persoonlijk ontwikkelingsplan per kind.
a. Begin oktober eerste studiedag 1ste fase implementatieplan bv de stamgroepen
i. Specialisaties, eerste inventarisatie al voor de vakantie geweest
ii. Leerdoelen vaststellen
iii. Vooruitblik naar 14 oktober
iv. Wessem, Thorn en Beegden
b. 1 studiedag nog meer enthousiasme naadloos in te passen, leerlijnen in beeld
c. Studiedag O4NT -> 14 oktober landelijk, voor ervaringen delen met andere scholen
d. Werkgroep 10 mensen, coördinator voor Beegden is Gabby Sniekers
e. Heel gaat wel mee 14 oktober, begin oktober duidelijkheid over MR standpunt, nog
hangend
f. Er is meer vertrouwen in de school in Beegden, het zit nu goed in elkaar, nasleep van
jaren is wel voelbaar, visie is ook samenwerken met ouders.
5. Sinterklaas
a. Sint en pieten gelijk aan vorig jaar
b. Draaiboek is aangevuld, 9 zakken strooigoed van 5 kg, voor de snoepzakken, tevens
ook snoepzakjes maken voor de peuters
c. Do 1 dec
d. Esther, Anja en Saskia een afspraak plannen
6. Sterretjestocht op 21 december
a. Zelfde route aanhouden
b. Jampotjes sparen, ook oproep op school
c. Start meteen na de herfstvakantie
d. Draaiboek is klaar
e. Kleren al aanwezig, even kijken naar de aantallen of er genoeg is in personages
f. 15/16 leerlingen groep 8
7. Afsluiting:
a. Nog drank bijgehaald, heel succesvol en gezellig.
8. Nieuw lid zoeken, oproep in groep ½, eventueel Cindy (Fender) actie Esther/Ralf
RONDVRAAG:
Saskia: communie is op 21 mei, onderdeel van de parochie, actie vanuit Lou Mom, school
ondersteunt hierin wel; werkgroep van ouders van de communicanten. Ieder jaar nieuw boekje,
andere muziek en nieuwe liedjes. Groep 4/5 en Saar, meestal start in januari. Na de communie
mogen de communicantjes later starten op school.
Er worden een aantal momenten in het jaar gevierd met de kerk, zoals openingsviering en goede
vrijdag.
Vraag vanuit de enquete groep Beegden Leeft, of school tijd heeft om in groepjes met leerlingen
zaken uit te werken, hiervoor is geen ruimte in het programma, dit is ook met de enquete groep
gecommuniceerd.
Vergaderdata van de OV:
Let op de tijden zijn aangepast naar 20:00 tot 21:30
Data voor de vergaderingen 2016-2017:
09-11-2016 Eerste half uur: Algemene leden vergadering
11-01-2017 Carnaval
15-02-2017
29-03-2017
10-05-2017 Musical groep 8
21-06-2017 Afsluiting schooljaar
Actiepuntenlijst:
Nr.
7
Actiepunt
Verantwoordelijke
afgehandeld
Aanschaf nieuwe schalen/rekje munten
Draaiboek Sint bijwerken
Budget voor flyers
Saskia
Saskia
Ralf-Esther
Juni 2016
sept 2016
Sept 2016
Carnavals opbrengst
Esther
sept 2016
Bijhouden website, notulen
Ralf
doorlopend
Kopie paspoort, handtekening voor KvK, uitschrijven Wendy
Ralf
14-10-2015
Geldkistje OV aanschaffen, aanbiedingen in de gaten houden
Esther
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards