cluster ouderenzorg

advertisement
zorgeenheid sirius 2
(cluster ouderenzorg)
doelgroep
Afdeling 10 richt zich naar ouderen met functionele stoornissen. Dit zijn ouderen met o.a.
 stemmings – of angststoornissen
 relatieproblemen
 aanpassingsstoornissen
 afhankelijkheid aan alcohol en medicatie
 rouwproblemen
 persoonlijkheidsproblemen

doelstelling en behandelingsmethodiek
Het interdisciplinaire team biedt 2 modules aan:
1) indicatiestelling:
gedurende maximaal 4 weken wordt de initiële zorgvraag onderzocht. Via een actieve en
continue gedragsobservatie door alle disciplines, via overleg met de patiënt en zijn
familie, via gericht (klinischen psychodiagnostisch) onderzoek wordt de zorgvraag
verhelderd en een voorstel van behandeling uitgewerkt. Deze ideeën worden omstandig
besproken met de patiënt en zijn familie. Meestal wordt naadloos overgegaan tot de
volgende module.
2) begeleiding en behandeling:
i.f.v. de individuele zorgvraag wordt een begeleiding en behandeling op maat uitgewerkt.
De feedback van de patiënt tegenover het aanbod wordt steeds bevraagd.
De algemene doelstelling is bij voorkeur een reïntegratie in het oorspronkelijk milieu.
Indien dit niet haalbaar blijkt, wordt de bejaarde in overleg met de familie en de huisarts
georiënteerd naar een gepaste woonvorm zoals ROB, RVT, PVT of beschut wonen.
Het therapeutisch denkkader is de algemene systeemtheorie.
Elementen uit de oplossingsgerichte therapie en uit het contextueel denkkader worden
geïntegreerd.
bijzonderheden
 elke opnamevraag kan gericht worden naar de psychiater of de maatschappelijk
werker. Het enig exclusiecriterium is de aanwezigheid van een overwegend
somatische problematiek.
maatschappelijk werker
Ingrid Frederix
 tel: 011 69 06 74
 [email protected]
 locatie: campus melveren, Melveren - Centrum, St – Truiden
kernteam van de afdeling
psychiater
dr. Jos Hannes
 tel: 011 69 06 51
 [email protected]
afdelingshoofd
Vicky Merken
 tel: 011 69 08 09
 [email protected]
therapiecoördinator en psycholoog
Evelyn Pauwels
 [email protected]
Download